REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 2

OBWIESZCZENIE
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

z dnia 4 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego przetargu na piętnaście rezerwacji częstotliwości z zakresu 5925–6425 MHz, na obszarze gmin wiejskich: Oleśnica, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, gmin miejsko-wiejskich: Bierutów, Twardogóra, Międzybórz, Syców i gminy miejskiej Oleśnica w powiecie oleśnickim oraz gminy wiejskiej Krośnice w powiecie milickim, w województwie dolnośląskim, przeznaczonych do wykorzystywania przez szerokopasmowe systemy radiokomunikacyjne typu punkt – wiele punktów, w sieciach telekomunikacyjnych w służbie stałej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:

1. Z dniem 7 stycznia 2013 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące przetargu na piętnaście rezerwacji częstotliwości, z których każda obejmuje jeden simpleksowy kanał radiowy o szerokości 7 MHz, z zakresu 5925–6425 MHz, na obszarze przetargowym obejmującym obszar gmin wiejskich: Oleśnica, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, gmin miejsko-wiejskich: Bierutów, Twardogóra, Międzybórz, Syców i gminy miejskiej Oleśnica w powiecie oleśnickim oraz gminy wiejskiej Krośnice w powiecie milickim, w województwie dolnośląskim, przeznaczonych do wykorzystywania przez szerokopasmowe systemy radiokomunikacyjne typu punkt – wiele punktów (PMP), w sieciach telekomunikacyjnych w służbie stałej.

2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego są projekty następujących dokumentów:

1) ogłoszenia o przetargu na piętnaście rezerwacji częstotliwości z zakresu 5925–6425 MHz, na obszarze gmin wiejskich: Oleśnica, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, gmin miejsko-wiejskich: Bierutów, Twardogóra, Międzybórz, Syców i gminy miejskiej Oleśnica w powiecie oleśnickim oraz gminy wiejskiej Krośnice w powiecie milickim, w województwie dolnośląskim, przeznaczonych do wykorzystywania przez szerokopasmowe systemy radiokomunikacyjne typu punkt – wiele punktów, w sieciach telekomunikacyjnych w służbie stałej;

2) dokumentacji przetargowej na piętnaście rezerwacji częstotliwości z zakresu 5925–6425 MHz na obszarze gmin wiejskich: Oleśnica, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, gmin miejsko-wiejskich: Bierutów, Twardogóra, Międzybórz, Syców i gminy miejskiej Oleśnica w powiecie oleśnickim oraz gminy wiejskiej Krośnice w powiecie milickim, w województwie dolnośląskim, przeznaczonych do wykorzystywania przez szerokopasmowe systemy radiokomunikacyjne typu punkt – wiele punktów (PMP), w sieciach telekomunikacyjnych w służbie stałej;

3) decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie piętnastu rezerwacji częstotliwości, z których każda obejmuje jeden simpleksowy kanał radiowy o szerokości 7 MHz, z zakresu 5925–6425 MHz, na obszarze przetargowym obejmującym obszar gmin wiejskich: Oleśnica, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, gmin miejsko-wiejskich: Bierutów, Twardogóra, Międzybórz, Syców i gminy miejskiej Oleśnica w powiecie oleśnickim oraz gminy wiejskiej Krośnice w powiecie milickim, w województwie dolnośląskim, przeznaczonych do wykorzystywania przez szerokopasmowe systemy radiokomunikacyjne typu punkt – wiele punktów (PMP), w sieciach telekomunikacyjnych w służbie stałej.

3. Projekty dokumentów stanowiących przedmiot postępowania konsultacyjnego są udostępnione na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w pokoju nr 807.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektów dokumentów stanowiących przedmiot niniejszego postępowania konsultacyjnego, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godzinach 8.15–16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w formie pisemnej, z dopiskiem:

„Stanowisko
dotyczące przetargu na piętnaście rezerwacji częstotliwości z zakresu 5925–6425 MHz na obszarze gmin wiejskich: Oleśnica, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, gmin miejsko-wiejskich: Bierutów, Twardogóra, Międzybórz, Syców i gminy miejskiej Oleśnica w powiecie oleśnickim oraz gminy wiejskiej Krośnice w powiecie milickim, w województwie dolnośląskim

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01–211 Warszawa”

lub elektronicznej na adres e–mail: przetarg_15x1_dolnoslaskie@uke.gov.pl potwierdzonej na piśmie.

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie;

2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Prezes
Urz
ędu Komunikacji Elektronicznej

Magdalena Gaj

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1256.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-07
  • Data wejścia w życie: 2013-01-07
  • Data obowiązywania: 2013-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA