REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 22

Zarządzenie Nr 11
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) oraz § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, w składzie określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

 Sprawy prowadzone przez komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, powołaną zarządzeniem Nr 24 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. Urz. UKE poz. 55), przejmuje komisja, o której mowa w § 1.

§ 3.

 Traci moc zarządzenie Nr 24 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

z up. Lidia Kozłowska

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z 2012 r. poz. 908, 1203, 1256, 1445 i 1529.

Załącznik 1.

Załącznik do zarządzenia Nr 11 Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej
z dnia 12 kwietnia 2013 r. (poz. 22)

W skład komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wchodzą:

1. Wiktor Sęga

– przewodniczący;

2. Tadeusz Borzym

– zastępca przewodniczącego;

3. Elżbieta Derengowska

– zastępca przewodniczącego;

4. Grzegorz Doros

– zastępca przewodniczącego;

5. Krzysztof Duzinkiewicz

– zastępca przewodniczącego;

6. Gerard Halama

– zastępca przewodniczącego;

7. Krzysztof Jakubowski

– zastępca przewodniczącego;

8. Mirosław Kawecki

– zastępca przewodniczącego;

9. Mirosława Kędra

– zastępca przewodniczącego;

10. Marian Kornaszewski

– zastępca przewodniczącego;

11. Waldemar Krassowski

– zastępca przewodniczącego;

12. Krzysztof Krawczyk

– zastępca przewodniczącego;

13. Marcin Krawczyk

– zastępca przewodniczącego;

14. Janusz Krechowicz

– zastępca przewodniczącego;

15. Janusz Kujawski

– zastępca przewodniczącego;

16. Grzegorz Lewandowski

– zastępca przewodniczącego;

17. Zygmunt Słomiński

– zastępca przewodniczącego;

18. Marek Stęchły

– zastępca przewodniczącego;

19. Czesław Śliwoniuk

– zastępca przewodniczącego;

20. Marcin Woźniak

– zastępca przewodniczącego;

21. Władysław Zwierzchowski

– zastępca przewodniczącego;

22. Piotr Araczewski

– sekretarz komisji;

23. Jerzy Antczak

– członek;

24. Adam Barabasz

– członek;

25. Maciej Baran

– członek;

26. Izabela Bartold

– członek;

27. Krystyna Błaszczyk-Klimkiewicz

– członek;

28. Witold Brożek

– członek;

29. Ryszard Chochół

– członek;

30. Władysław Cholewski

– członek;

31. Sławomir Dudek

– członek;

32. Zbigniew Fice

– członek;

33. Ewa Filc

– członek;

34. Jacek Fonrobert

– członek;

35. Jan Gajda

– członek;

36. Dariusz Garbaczewski

– członek;

37. Krzysztof Gawęda

– członek;

38. Hanna Giersz

– członek;

39. Marian Goluzda

– członek;

40. Mieczysław Janczak

– członek;

41. Michał Kamieniec

– członek;

42. Zbigniew Kaczorek

– członek;

43. Zbigniew Kołodziej

– członek;

44. Dariusz Kopania

– członek;

45. Zbigniew Kornatko

– członek;

46. Maciej Kostrzewa

– członek;

47. Adam Kruk

– członek;

48. Marek Krzemiński

– członek;

49. Danuta Krzos

– członek;

50. Alicja Krzymińska

– członek;

51. Marek Leśniczy

– członek;

52. Tomasz Łatuszyński

– członek;

53. Ernest Maczugowski

– członek;

54. Janusz Morkowski

– członek;

55. Arkadiusz Orszulak

– członek;

56. Anna Othonos

– członek;

57. Grzegorz Pańczyk

– członek;

58. Tadeusz Pol

– członek;

59. Marek Romańczuk

– członek;

60. Ewa Sietiewiniec

– członek;

61. Bożena Stańczak-Rydz

– członek;

62. Beata Struska

– członek;

63. Andrzej Szargawiński

– członek;

64. Krystyna Śliwka

– członek;

65. Jan Wantuch

– członek;

66. Lech Wcisłowski

– członek;

67. Dariusz Wierzbicki

– członek;

68. Alicja Wojciechowska

– członek.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-12
  • Data wejścia w życie: 2013-04-12
  • Data obowiązywania: 2013-04-12
  • Dokument traci ważność: 2013-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA