REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 26

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 14 maja 2013 r.

w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Cyców usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 12 hotspotów, określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Cyców usługi dostępu do Internetu oraz umarzającej postępowanie w części dotyczącej wyrażenia zgody na świadczenie przez Gminę Cyców usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 12 hotspotów i w części dotyczącej zapewnienia przez Gminę Cyców usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat 120 gospodarstwom domowym wyłonionym w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:

1. Z dniem 15 maja 2013 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne, dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Cyców usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 12 hotspotów, określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Cyców usługi dostępu do Internetu oraz umarzającej postępowanie w części dotyczącej wyrażenia zgody na świadczenie przez Gminę Cyców usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 12 hotspotów i w części dotyczącej zapewnienia przez Gminę Cyców usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat 120 gospodarstwom domowym wyłonionym w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”, zwanego dalej „projektem decyzji Prezesa UKE”.

2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.

3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej „stroną podmiotową BIP UKE”, (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 303.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE proszone są o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15 – 16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej – pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

„Stanowisko
dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Cyców usługi dostępu do Internet u bez pobierania opłat za pomocą 12 hotspotów, określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Cyców usługi dostępu do Internetu oraz umarzającej postępowanie w części dotyczącej wyrażenia zgody na świadczenie przez Gminę Cyców usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 12 hotspotów i w części dotyczącej zapewnienia przez Gminę Cyców usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat 120 gospodarstwom domowym wyłonionym w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01–211 Warszawa”

oraz elektronicznej na adres e-mail: sekretariat_DDRT@uke.gov.pl

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;

2) na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).

Prezes

Urzędu Komunikacji Elektronicznej

z up. Lidia Kozłowska

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z 2012 r. poz. 908, 1203, 1256, 1445 i 1529.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-15
  • Data wejścia w życie: 2013-05-15
  • Data obowiązywania: 2013-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA