REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 56

Zarządzenie Nr 29
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470 – 790 MHz1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z 2012 r. poz. 908, 1203, 1256, 1445 i 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470 – 790 MHz, zwany dalej „planem”.

2. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

 

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Magdalena Gaj

 

 

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470–790 MHz została opublikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 14 sierpnia 2013 r.

2) Zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 21 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 września 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470–862 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 27, poz. 139, z 2008 r. Nr 29, poz. 160, z 2009 r. Nr 44, poz. 121, z 2010 r. Nr 10, poz. 22 oraz 2013 r. poz. 28), które utraciło moc z dniem wejścia w życie zarządzenia nr 28 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 18 grudnia 2013 r. uchylającego zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz (Dz. Urz. UKE poz. 55).

Załącznik 1. [Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470 – 790 MHz]

Załącznik do zarządzenia nr 29
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 18 grudnia 2013 r. (poz. 56)

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470 – 790 MHz

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-19
  • Data wejścia w życie: 2013-12-19
  • Data obowiązywania: 2013-12-19
  • Dokument traci ważność: 2015-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA