REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 57

Zarządzenie Nr 30
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 790 – 862 MHz1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z 2012 r. poz. 908, 1203, 1256, 1445 i 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 790 – 862 MHz, zwany dalej „planem”.

2. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Prezes

Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Magdalena Gaj

Załącznik 1. [Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 790 – 862 MHz]

Załącznik do zarządzenia nr 30
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 18 grudnia 2013 r. (poz. 57)

Plan zagospodarowania częstotliwości
dla zakresu 790 – 862 MHz

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 790 – 862 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629, z 2009 r. Nr 132, poz. 1086, z 2010 r. Nr 98, poz. 627 oraz z 2012 r. poz. 537):

Lp.

fdolna(MHz)

fgórna(MHz)

Przeznaczenie

Użytkowanie

280

790

806

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316A 5.316B 5.317A

cywilne

 

 

 

RADIODYFUZJA

cywilne

 

 

 

Stała

cywilne

280a

806

814

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316A 5.316B 5.317A

cywilne

 

 

 

RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312

rządowe

 

 

 

RADIODYFUZJA

cywilne

 

 

 

Stała

cywilne

 

 

 

POL.40

 

281

814

824

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316A 5.316B 5.317A

cywilne

 

 

 

RADIODYFUZJA

cywilne

 

 

 

Stała

cywilne

282

824

830

STAŁA

cywilne

 

 

 

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316A 5.316B 5.317A

cywilne

 

 

 

RADIODYFUZJA

cywilne

283

830

837

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316A 5.316B 5.317A

cywilne

 

 

 

RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312

rządowe

 

 

 

RADIODYFUZJA

cywilne

 

 

 

Stała

cywilne

 

 

 

POL.41

 

283a

837

838

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316A 5.316B 5.317A

cywilne

 

 

 

RADIODYFUZJA

cywilne

 

 

 

Stała

cywilne

 

284

838

846

STAŁA

cywilne

 

 

 

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316A 5.316B 5.317A

cywilne

 

 

 

RADIODYFUZJA

cywilne

285

846

847

STAŁA

cywilne

 

 

 

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316A 5.316B 5.317A

cywilne

 

 

 

RADIODYFUZJA

cywilne

285a

847

862

STAŁA

cywilne

 

 

 

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316A 5.316B 5.317A

cywilne

 

 

 

RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312

rządowe

 

 

 

RADIODYFUZJA

cywilne

 

 

 

POL.41 POL.42

 

POL.40 Zakres częstotliwości 806–814 MHz może być wykorzystywany przez służbę radionawigacji lotniczej do dnia 30 czerwca 2012 r. Przed tą datą wykorzystanie tego zakresu przez cywilnych użytkowników służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

POL.41 Zakresy częstotliwości 830–837 MHz oraz 847–860 MHz mogą być wykorzystywane przez służbę radionawigacji lotniczej do dnia 31 grudnia 2012 r. Przed tą datą wykorzystanie tych zakresów przez cywilnych użytkowników służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

POL.42 Zakres częstotliwości 860–864 MHz może być wykorzystywany przez służbę radionawigacji lotniczej do dnia 31 grudnia 2017 r. Przed tą datą wykorzystanie tego zakresu przez cywilnych użytkowników służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej jest możliwe po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

5.312 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, Gruzji, na Węgrzech, w Kazachstanie, Mołdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Słowacji, w Czechach, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 645–862 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby radionawigacyjnej lotniczej.

5.316A Przeznaczenie dodatkowe: w Hiszpanii, we Francji, w Gabonie i na Malcie zakres 790–830 MHz, w Angoli, Bahrajnie, Beninie, Botswanie, Kongu, we Francuskich Departamentach i Terytoriach Zamorskich Regionu 1, w Gambii, Ghanie, Gwinei, Kuwejcie, Lesotho, Libanie, Malawi, Maroku, Mauretanii, Mozambiku, Namibii, Nigrze, Omanie, Ugandzie, Polsce, Katarze, Rwandzie, Senegalu, Sudanie, Republice Południowej Afryki, Suazi, Tanzanii, Czadzie, Togo, Jemenie, Zambii i Zimbabwe zakres 790–862 MHz, w Gruzji zakres 806–862 MHz, a na Litwie zakres 830–862 MHz, są przeznaczone dla służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej na zasadach pierwszej ważności, pod warunkiem uzyskania przez zainteresowane administracje zgody, udzielonej odpowiednio na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub na podstawie Porozumienia Regionalnego w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Regionie 1 (w częściach Regionu 1 położonych na zachód od południka 170°E i na północ od równoleżnika 40°S, z wyłączeniem terytorium Mongolii) oraz w Islamskiej Republice Iranu, w pasmach częstotliwości 174–230 MHz (Genewa, 2006 r.) (Dz. Urz. UKE z 2012 r. Nr 9, poz. 25), zwanego dalej „Porozumieniem GE06”, odpowiednio, włączając, o ile to konieczne, administracje wymienione w ust. 5.312 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Ponadto stacje w służbie ruchomej pracujące w tych krajach w przypisanych im powyżej zakresach częstotliwości nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami powodowanymi przez inne służby lub inne stacje działające w innych krajach zgodnie z Artykułem 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. W Polsce i na Litwie przydziały częstotliwości dla stacji w służbie ruchomej, zgodnie z tym przeznaczeniem, nie mogą być wykorzystywane bez zgody Rosji i Białorusi. Takie przeznaczenie obowiązuje do dnia 16 czerwca 2015 r.

5.316B W Regionie 1 przeznaczenie zakresu 790–862 MHz dla służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej na zasadach pierwszej ważności obowiązuje od dnia 17 czerwca 2015 r. pod warunkiem osiągnięcia zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego porozumienia dotyczącego radionawigacji lotniczej w krajach wymienionych w ust. 5.312 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. W krajach sygnatariuszach Porozumienia GE06 wykorzystanie tego zakresu przez stacje w służbie ruchomej zależy też od pomyślnego przeprowadzenia procedur przewidzianych w Porozumieniu GE06. Stosuje się Uchwały 224 (WRC-07) i 749 (WRC-07).

5.317A Części zakresu 698–960 MHz w Regionie 2 oraz zakresu 790–960 MHz w Regionach 1 i 3 przeznaczone dla służby ruchomej na zasadach pierwszej ważności zostały przewidziane do wykorzystania dla celów wprowadzenia Międzynarodowego Systemu Łączności Ruchomej (IMT) przez zainteresowane administracje (Uchwały: 224 (WRC-07) i 749 (WRC-07)). Ustalenie to nie wyklucza użytkowania tych zakresów przez wszelkie zastosowania w innych służbach, dla których powyższe zakresy zostały przeznaczone, ani nie ustanawia zasady pierwszeństwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.

 

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 790 – 862 MHz.

2.1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 806 – 814 MHz, 830 – 837 MHz oraz 847 – 862 MHz w służbie radionawigacji lotniczej.

2.1.1. Ustala się, że zakresy częstotliwości 806 – 814 MHz, 830 – 837 MHz oraz 847 – 862 MHz w służbie radionawigacji lotniczej są użytkowane jako rządowe.

2.2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 790 – 862 MHz w służbie radiodyfuzyjnej.

2.2.1. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu 790 – 862 MHz w służbie radiodyfuzyjnej, o ile nie powoduje ono szkodliwych zakłóceń w wykonywaniu innych służb radiokomunikacyjnych wykorzystujących ten zakres częstotliwości.

2.2.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 2.2.1., zalecane normy zharmonizowane, dokumenty związane oraz sposób aranżacji częstotliwości będą określane w drodze zmiany niniejszego zarządzenia w miarę potrzeb i uwzględniając możliwości techniczne oraz międzynarodowe uzgodnienia przeznaczenia i warunków wykorzystywania częstotliwości.

2.3. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 790 – 862 MHz w służbie stałej i w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej.

2.3.1. Dla zakresów 791 – 821 MHz i 832 – 862 MHz w służbie stałej i w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, wykorzystywanych na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi telekomunikacyjne, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301 908-1 V5.2.1:2011E

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne,

PN-ETSI EN 301 908-2 V5.2.1:2012E

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 2: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) – urządzenia użytkownika (UE),

PN-ETSI EN 301 908-3 V5.2.1:2012E

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 3: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) – stacje bazowe (BS),

PN-ETSI EN 301 908-11 V5.2.1:2012E

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 11: CDMA z rozpraszaniem bezpośrednim (UTRA FDD) (Stacje przekaźnikowe),

PN-ETSI EN 301 908-13 V5.2.1:2011E

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 13: Urządzenia użytkownika (UE) rozwiniętego uniwersalnego naziemnego dostępu radiowego (E-UTRA),

PN-ETSI EN 301 908-14 V5.2.1:2011E

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 14: Stacje bazowe (BS) rozwiniętego uniwersalnego naziemnego dostępu radiowego (E-UTRA),

PN-ETSI EN 301 908-15 V5.2.1:2012E

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 15: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA FDD) (Stacje przekaźnikowe),

PN-ETSI EN 301 908-18 V5.2.1:2012E

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE – stacja bazowa (BS) o wielu standardach radiowych (MSR);

2) dokumenty związane:

 

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629, z 2009 r. Nr 132, poz. 1086, z 2010 r. Nr 98, poz. 627 oraz z 2012 r. poz. 537)

ITU-R

Regulamin Radiokomunikacyjny3)

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2012 r.)

KE

Decyzje

Decyzja Komisji (2010/267/UE) z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych dotyczących wykorzystywania zakresu częstotliwości 790–862 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 117 z 11.05.2010 r., str. 95 i n.)
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (Dz. Urz. UE L 81 z 21.03.2012 r., str. 7 i n.)

CEPT/ ECC

Decyzje

ECC/DEC/(09)03 ECC Decision of 30 October 2009 on harmonised conditions for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN)operating in the band 790–862 MHz.

 

Zalecenia

ECC/REC/(11)04 Frequency planning and frequency coordination for terrestrial systems for Mobile/Fixed Communication Networks (MFCN) capable of providing electronic communications services in the frequency band 790–862 MHz

 

 

Raporty

CEPT Report 029 Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate on „Technical considerations regarding harmonisation options for the digital dividend in the European Union”. „Guideline on cross border coordination issues between mobile services in one country and broadcasting services in another country”

 

 

CEPT Report 030 Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate on „The identification of common and minimal (least restrictive) technical conditions for 790–862 MHz for the digital dividend in the European Union”

 

 

CEPT Report 031 Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate on „Frequency (channelling) arrangements for the 790–862 MHz band” (Task 2 of the 2nd Mandate to CEPT on the digital dividend)

 

 

CEPT Report 032 Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate on „Technical considerations regarding harmonisation options for the digital dividend in the European Union”. „Recommendation on the best approach to ensure the continuation of existing Program Making and Special Events (PMSE) services operating in the UHF (470–862 MHz), including the assessment of the advantage of an EU-level approach”

 

3) sposób aranżacji częstotliwości:

a) przydziela się zakresy częstotliwości o szerokościach będących wielokrotnością 5 MHz;

b) stosuje się dupleksowy tryb pracy FDD, w ramach którego: odstęp dupleksowy wynosi 41 MHz, przy czym kanał nadawczy stacji bazowej znajduje się w zakresie 791 – 821 MHz, a kanał nadawczy stacji końcowej w zakresie 832 – 862 MHz.

2.3.1.1. Parametry techniczne ziemskich systemów zapewniających usługi telekomunikacyjne muszą być zgodne z parametrami określonymi w załączniku do decyzji Komisji z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych dotyczących wykorzystywania zakresu częstotliwości 790 – 862 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej w Unii Europejskiej.

2.3.2. Dla zakresu 824,40 – 829,44 MHz w służbie stałej i w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, wykorzystywanego przez systemy radiowego dostępu abonenckiego w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane oraz inne dokumenty:

PN EN 301 908-1 V3.2.1: (2007-05)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000. Część 1: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 zawierająca wprowadzenie i wymagania ogólne zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN EN 301 908-2 V3.2.1: (2007-05)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000. Część 2: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTRA FDD) (UE) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN EN 301 908-3 V3.2.1: (2007-05)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000. Część 3: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z ustalonym rozproszeniem widma (UTRA FDD) (BS) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN EN 301 908-4 V2.2.1: (2003-10)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000. Część 4: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z wieloma falami nośnymi (cdma2000) (UE) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN EN 301 908-5 V3.2.1: (2007-09)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000. Część 5: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z wieloma falami nośnymi (cdma2000) (BS i stacje przekaźnikowe) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN EN 301 908-6 V3.2.1: (2007-09)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000. Część 6: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN EN 301 908-7 V2.2.2: (2005-01)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000. Część 7: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TDD) (BS i stacje przekaźnikowe) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

ETSI EN 301 908-11 V3.2.1: (2007-05)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000. Część 11: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z ustalonym rozproszeniem widma (UTRA FDD) (stacje przekaźnikowe) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

ETSI EN 301 908-12 V3.2.1: (2007-05)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000. Część 12: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z wieloma falami nośnymi (cdma2000) (stacje przekaźnikowe) zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

ETSI EN 301 449 V1.1.1 (2005-05)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Zharmonizowana EN dla CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma, stacje bazowe pracujące w paśmie komórkowym 450 MHz (CDMA 450) oraz pasmach PAMR 410, 450 i 870 MHz (CDMA-PAMR) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

ETSI TS 125 141 V8.2.0 (2008-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) conformance testing (FDD),

ETSI TS 125 104 V8.2.0 (2008-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) radio transmission and reception (FDD),

ETSI TS 125 942 V7.0.0 (2007-03)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Freąuency (RF) system scenarios,

ETSI TS 145 005 V7.13.0 (2008-04)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio Transmission and reception,

ETSI TS 100 910 V8.20.0 (2005-11)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio Transmission and Reception,

ETSI EG 200 053 V1.5.1 (2004-06)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio site engineering for radio equipment and systems,

ETSI TR 102 260 V1.1.1 (2003-12)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Code Division Multiple Access Public Access Mobile Radio (CDMA-PAMR); system reference document,

3GPP2 C.S0010-B v2.0

Recommended Minimum Performance Standards for cdma2000 Spread Spectrum Base Stations. Release B,

3GPP2C.S0011-C v1.0

Recommended Minimum Performance Standards for cdma2000 Spread Spectrum Mobile Stations. Release C;

2) dokumenty związane:

 

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629, z 2009 r. Nr 132, poz. 1086, z 2010 r. Nr 98, poz. 627 oraz z 2012 r. poz. 537)

ITU-R

Regulamin Radiokomunikacyjny

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2012 r.)

 

3) plan aranżacji kanałów:

a)

Nazwa planu

CDMA850-A1,26

Opis

Jest to plan dupleksowy przeznaczony dla systemów radiowego dostępu abonenckiego w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, pracujących w zakresach częstotliwości 824,40 – 829,44 MHz oraz 869,40 – 874,44 MHz

Źródło

Plan własny UKE

Algorytm tworzenia kanałów

FD(n) = 823,77 + 1,26 * n

FG(n) = 868,77 +1,26 *n

n = 1, 2, 3, 4

Szerokość kanału

1,26 MHz

Uwagi

n

Dolny zakres dupleksu

Górny zakres dupleksu

 

Nr częstotliwości

FD [MHz]

Nr częstotliwości

FG [MHz]

1

1

825,03

1'

870,03

2

2

826,29

2'

871,29

3

3

827,55

3'

872,55

4

4

828,81

4'

873,81

 

b) dopuszcza się inny, niż określony w lit. a, sposób aranżacji kanałów jako jeden kanał dupleksowy z zakresu 824,40 – 829,44 MHz oraz z objętego odrębnym planem zagospodarowania częstotliwości zakresu 869,40 – 874,44 MHz.

2.3.3. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresów częstotliwości 791 – 821 MHz oraz 832 – 862 MHz w służbie stałej i w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, przez systemy inne niż określone w pkt 2.3.1.

2.3.4. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresów częstotliwości 824,40 – 829,44 MHz w służbie stałej i w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, przez systemy inne niż określone w pkt 2.3.2.

2.3.5. W przypadkach, o których mowa w pkt 2.3.3. i 2.3.4., zalecane normy zharmonizowane, dokumenty związane oraz sposób aranżacji częstotliwości będą określane w drodze zmiany niniejszego zarządzenia w miarę potrzeb i uwzględniając możliwości techniczne oraz międzynarodowe uzgodnienia przeznaczenia i warunków wykorzystywania częstotliwości.

2.4. Na mocy uzgodnień, o których mowa w uwadze POL.42 do Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, ustala się, że do dnia 31 grudnia 2017 r., zakres częstotliwości 860 – 862 MHz może być wykorzystywany w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, przez stacje, które są zlokalizowane na terenie gmin innych niż następujące: Aleksandrów Kujawski, gmina wiejska (0401042); Zakrzewo, gmina wiejska (0401092); Nowa Wieś Wielka, gmina wiejska (0403052); Solec Kujawski, gmina miejsko-wiejska (0403083); Inowrocław, gmina miejska (0407011); Dąbrowa Biskupia, gmina wiejska (0407022); Gniewkowo, gmina miejsko-wiejska (0407033); Inowrocław, gmina wiejska (0407042); Janikowo, gmina miejsko-wiejska (0407053); Kruszwica, gmina miejsko-wiejska (0407063); Pakość, gmina miejsko-wiejska (0407073); Rojewo, gmina wiejska (0407082); Złotniki Kujawskie, gmina wiejska (0407092); Strzelno, gmina miejsko-wiejska (0409043); Dobre, gmina wiejska (0411032); Wielka Nieszawka, gmina wiejska (0415082); Barcin, gmina miejsko-wiejska (0419013); Puławy, gmina miejska (0614011); Baranów, gmina wiejska (0614022); Janowiec, gmina wiejska (0614032); Końskowola, gmina wiejska (0614052); Puławy, gmina wiejska (0614092); Żyrzyn, gmina wiejska (0614112); Dęblin, gmina miejska (0616011); Kłoczew, gmina wiejska (0616022); Nowodwór, gmina wiejska (0616032); Ryki, gmina miejsko-wiejska (0616043); Stężyca, gmina wiejska (0616052); Ułęż, gmina wiejska (0616062); Bełchatów, gmina miejska (1001011); Bełchatów, gmina wiejska (1001022); Drużbice, gmina wiejska (1001032); Kluki, gmina wiejska (1001052); Szczerców, gmina wiejska (1001072); Żelów, gmina miejsko-wiejska (1001083); Buczek, gmina wiejska (1003012); Łask, gmina miejsko-wiejska (1003023); Sędziejowice, gmina wiejska (1003032); Widawa, gmina wiejska (1003042); Wodzierady, gmina wiejska (1003052); Pabianice, gmina miejska (1008021); Dłutów, gmina wiejska (1008032); Dobroń, gmina wiejska (1008042); Ksawerów, gmina wiejska (1008052); Pabianice, gmina wiejska (1008072); Grabica, gmina wiejska (1010042); Zduńska Wola, gmina miejska (1019011); Szadek, gmina miejsko-wiejska (1019023); Zapolice, gmina wiejska (1019032); Zduńska Wola, gmina wiejska (1019042); Stara Błotnica, gmina wiejska (1401042); Trojanów, gmina wiejska (1403122); Garbatka-Letnisko, gmina wiejska (1407012); Głowaczów, gmina wiejska (1407022); Gniewoszów, gmina wiejska (1407032); Kozienice, gmina miejsko-wiejska (1407053); Sieciechów, gmina wiejska (1407072); Pionki, gmina miejska (1425011); Gózd, gmina wiejska (1425022); Iłża, gmina miejsko-wiejska (1425033); Jastrzębia, gmina wiejska (1425042); Jedlińsk, gmina wiejska (1425052); Jedlnia-Letnisko, gmina wiejska (1425062); Kowala, gmina wiejska (1425072); Pionki, gmina wiejska (1425082); Przytyk, gmina wiejska (1425092); Skaryszew, gmina miejsko-wiejska (1425103); Wierzbica, gmina wiejska (1425112); Wolanów, gmina wiejska (1425122); Zakrzew, gmina wiejska (1425132); Jastrząb, gmina wiejska (1430022); Orońsko, gmina wiejska (1430042); Kazanów, gmina wiejska (1436012); Policzna, gmina wiejska (1436022); Przyłęk, gmina wiejska (1436032); Tczów, gmina wiejska (1436042); M. Radom (1463011); Czarna Dąbrówka, gmina wiejska (2201032); Parchowo, gmina wiejska (2201072); Pruszcz Gdański, gmina miejska (2204011); Cedry Wielkie, gmina wiejska (2204022); Kolbudy, gmina wiejska (2204032); Pruszcz Gdański, gmina wiejska (2204042); Przywidz, gmina wiejska (2204052); Pszczółki, gmina wiejska (2204062); Suchy Dąb, gmina wiejska (2204072); Trąbki Wielkie, gmina wiejska (2204082); Chmielno, gmina wiejska (2205012); Kartuzy, gmina miejsko-wiejska (2205023); Sierakowice, gmina wiejska (2205042); Stężyca, gmina wiejska (2205062); Sulęczyno, gmina wiejska (2205072); Żukowo, gmina miejsko-wiejska (2205083); Ryjewo, gmina wiejska (2207052); Lębork, gmina miejska (2208011); Cewice, gmina wiejska (2208032); Nowa Wieś Lęborska, gmina wiejska (2208042); Malbork, gmina miejska (2209011); Lichnowy, gmina wiejska (2209032); Malbork, gmina wiejska (2209042); Miłoradz, gmina wiejska (2209062); Nowy Staw, gmina miejsko-wiejska (2209073); Stare Pole, gmina wiejska (2209082); Nowy Dwór Gdański, gmina miejsko-wiejska (2210023); Ostaszewo, gmina wiejska (2210032); Stegna, gmina wiejska (2210042); Hel, gmina miejska (2211011); Jastarnia, gmina miejska (2211021); Puck, gmina miejska (2211031); Kosakowo, gmina wiejska (2211052); Puck, gmina wiejska (2211072); Potęgowo, gmina wiejska (2212072); Skarszewy, gmina miejsko-wiejska (2213093); Tczew, gmina miejska (2214011); Subkowy, gmina wiejska (2214052); Tczew, gmina wiejska (2214062); Reda, gmina miejska (2215011); Rumia, gmina miejska (2215021); Wejherowo, gmina miejska (2215031); Linia, gmina wiejska (2215062); Luzino, gmina wiejska (2215072); Łęczyce, gmina wiejska (2215082); Szemud, gmina wiejska (2215092); Wejherowo, gmina wiejska (2215102); Dzierzgoń, gmina miejsko-wiejska (2216013); Mikołajki Pomorskie, gmina wiejska (2216022); Stary Targ, gmina wiejska (2216042); Sztum, gmina miejsko-wiejska (2216053); M. Gdańsk (2261011); M. Gdynia (2262011); M. Sopot (2264011); Elbląg, gmina wiejska (2804012);Gronowo Elbląskie, gmina wiejska (2804032); Markusy, gmina wiejska (2804042); Rychliki, gmina wiejska (2804082); Białogard, gmina wiejska (3201022); Czaplinek, gmina miejsko-wiejska (3203013); Drawsko Pomorskie, gmina miejsko-wiejska (3203023); Kalisz Pomorski, gmina miejsko-wiejska (3203033); Ostrowice, gmina wiejska (3203042); Wierzchowo, gmina wiejska (3203052); Złocieniec, gmina miejsko-wiejska (3203063); Mielno, gmina wiejska (3209052); Sianów, gmina miejsko-wiejska (3209073); Darłowo, gmina miejska (3213011); Sławno, gmina miejska (3213021); Darłowo, gmina wiejska (3213032); Malechowo, gmina wiejska (3213042); Postomino, gmina wiejska (3213052); Sławno, gmina wiejska (3213062); Świdwin, gmina miejska (3216011); Brzeżno, gmina wiejska (3216022); Połczyn-Zdrój, gmina miejsko-wiejska (3216033); Rąbino, gmina wiejska (3216042); Sławoborze, gmina wiejska (3216052); Świdwin, gmina wiejska (3216062); Mirosławiec, gmina miejsko-wiejska (3217033); Tuczno, gmina miejsko-wiejska (3217043); Wałcz, gmina wiejska (3217052); Łobez, gmina miejsko-wiejska (3218023); Resko, gmina miejsko-wiejska (3218043); M. Koszalin (3261011), przy czym numery podane w nawiasach oznaczają identyfikatory z rejestru TERYT prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm4)).

2.4.1. Dla wykorzystywania, o którym mowa w pkt 2.4., zalecane normy zharmonizowane, dokumenty związane oraz sposób aranżacji częstotliwości są określone w pkt 2.3.1.

2.5. Ustala się, że zakres częstotliwości 790 – 862 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, może być wykorzystywany przez urządzenia bliskiego zasięgu określone w ust. 1 w pkt 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. Nr 138, poz. 972, z 2008 r. Nr 47, poz. 277, z 2010 r. Nr 2, poz. 8 oraz z 2011 r. Nr 188, poz. 1122).

2.5.1. Dla zakresu częstotliwości 790 – 862 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, wykorzystywanego w sposób, o którym mowa w pkt 2.5., określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 300 422-2 V1.1.1:2003 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Mikrofony bezprzewodowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 3 GHz – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE;

2) dokumenty związane:

 

Rozporządzenie Ministra Transportu

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. Nr 138, poz. 972, z 2008 r. Nr 47, poz. 277, z 2010 r. Nr 2, poz. 8. oraz z 2011 r. Nr 188, poz. 1122)

CEPT/ ECC

Decyzje

ECC/DEC/(09)03 ECC Decision of 30 October 2009 on harmonised conditions for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN)operating in the band 790-862 MHz.

 

Zalecenia

ERC REC 70-03 Relating to the use of Short Range Devices (SRD)

 

Raporty

CEPT Report 032 Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate on „Technical considerations regarding harmonisation options for the digital dividend in the European Union”. „Recommendation on the best approach to ensure the continuation of existing Program Making and Special Events (PMSE) services operating in the UHF (470–862 MHz), including the assessment of the advantage of an EU-level approach”

CEPT Report 50 Technical conditions for the use of the bands 821–832 MHz and 1785–1805 MHz for wireless radio microphones in the EU

ERC Report 088 Compatibility and sharing analysis between DVB-T and radio microphones in bands IV and V

 

2.5.2. Ustala się, że wykorzystywanie zakresu częstotliwości 790 – 862 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, w sposób, o którym mowa w pkt 2.5., nie jest związane z konkretnym planem aranżacji częstotliwości.

2.6. Dopuszcza się wykorzystanie częstotliwości w zakresach 790 – 791 MHz, 821 – 824,40 MHz oraz 829,44 – 832 MHz w służbie stałej. W tym przypadku zalecane normy zharmonizowane, dokumenty związane oraz plany aranżacji częstotliwości będą określane w drodze zmiany niniejszego zarządzenia w miarę potrzeb i uwzględniając możliwości techniczne oraz międzynarodowe uzgodnienia przeznaczenia i warunków wykorzystywania częstotliwości.

3. Znaczenie skrótów i określeń:

1) CDMA (Code DMsion Multiple Access) wielodostęp z podziałem kodowym;

2) CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications) Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych;

3) DEC (Decision) decyzja;

4) DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) standard telewizji cyfrowej nadawanej drogą naziemną;

5) ECC (Electronic Communications Committee) Komitet Komunikacji Elektronicznej;

6) ERC (European Radiocommunications Committee) Europejski Komitet Radiokomunikacji;

7) ERM (Elecromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters) kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego;

8) E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy;

9) EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) technologia używana w sieciach GSM do przesyłania danych, umożliwiająca uzyskanie większych przepływności;

10) Fd – częstotliwość środkowa kanału w dolnym zakresie dupleksowym;

11) FG – częstotliwość środkowa kanału w górnym zakresie dupleksowym;

12) FDD (Frequency Divsion Duplex) dupleks z podziałem częstotliwościowym;

13) fdolna – dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

14) fgórna – górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

15) GSM (Global System for Mobile Communications) – Globalny System Łączności Ruchomej;

16) KE – Komisja Europejska;

17) IMT (International Mobile Telecommunications) Międzynarodowy System Łączności Ruchomej;

18) ITU (International Telecommunication Union) Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

19) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) Sektor Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

20) MFCN (Mobile/Fixed Communications Networks) sieci łączności ruchomej/stałej;

21) n – numer kanału w planie aranżacji kanałów;

22) PAMR (Public Access Mobile Radio) publicznie dostępne sieci telekomunikacyjne wykorzystywane na potrzeby radiokomunikacji ruchomej lądowej;

23) PMSE (Program Making and Special Events) systemy łączności wykorzystywane podczas nadawania lub produkcji programów radiofonicznych lub telewizyjnych lub wykorzystywane do przekazywania w czasie rzeczywistym informacji audiowizualnej, w szczególności podczas imprez masowych, imprez sportowych lub widowisk;

24) REC (Recommendation) zalecenie;

25) R&TTE (Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment) urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne;

26) TDD (Time Divsion Duplex) dupleks z podziałem czasowym;

27) UTRA (Universal Terrestrial Radio Access) uniwersalny naziemny dostęp radiowy;

28) UTRA TDD (Universal Terrestrial Radio Access for Time Divsion Duplex) uniwersalny naziemny dostęp radiowy dla trybu dupleksu z podziałem czasowym.

4. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności:

1) wielkimi literami (np. STAŁA) – służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności, chronione przed zakłóceniami ze strony innych służb;

2) małymi literami (np. Radiolokalizacja) – służby radiokomunikacyjne drugiej ważności; służby te nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb pierwszej ważności, nie mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji służb pierwszej ważności, którym częstotliwości już przydzielono lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie, ale mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych służb drugiej ważności, dla których częstotliwości mogą być przydzielone w późniejszym terminie.

 

 

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 790 – 862 MHz została opublikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 14 sierpnia 2013 r.

2) Zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 21 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 września 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470 – 862 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 27, poz. 139, z 2008 r. Nr 29, poz. 160, z 2009 r. Nr 44, poz. 121, z 2010 r. Nr 10, poz. 22 oraz z 2013 r. poz. 28), które utraciło moc z dniem wejścia w życie zarządzenia nr 28 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 18 grudnia 2013 r. uchylającego zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470 – 862 MHz (Dz. Urz. UKE poz. 55).

3) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Nr 2(5)/2003 obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706, z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577, z 2007 r. Nr 192, poz. 1386, z 2008 r. Nr 215, poz. 1358, z 2009 r. Nr 202, poz. 1559, z 2010 r. Nr 257, poz. 1727 oraz z 2012 r. poz. 403 i 1389.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-19
  • Data wejścia w życie: 2013-12-19
  • Data obowiązywania: 2013-12-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA