REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 61

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Wiślica usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 2 hotspotów i wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Wiślica usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej i przewodowej, 80 gospodarstwom domowym i 4 jednostkom organizacyjnym podległym Gminie Wiślica w zakresie projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica”, w ramach działania 8.3 –„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, a także 6 jednostkom organizacyjnym podległym Gminie Wiślica wyłonionym w ramach działania 2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 pn. „E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Wiślica usługi dostępu do Internetu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243) ogłasza się, co następuje:

1. Z dniem 14 listopada 2014 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne, dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Wiślica usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 2 hotspotów i wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Wiślica usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej i przewodowej, 80 gospodarstwom domowym i 4 jednostkom organizacyjnym podległym Gminie Wiślica w zakresie projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica”, w ramach działania 8.3 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, a także 6 jednostkom organizacyjnym podległym Gminie Wiślica wyłonionym w ramach działania 2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 pn. „E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Wiślica usługi dostępu do Internetu, zwanego dalej „projektem decyzji Prezesa UKE”.

2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.

3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej „stroną podmiotową BIP UKE”, (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 205.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE proszone są o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15–16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej – pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

„Stanowisko
dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Wiślica usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 2 hotspotów i wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Wiślica usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej i przewodowej, 80 gospodarstwom domowym i 4 jednostkom organizacyjnym podległym Gminie Wiślica w zakresie projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica”, w ramach działania 8.3 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, a także 6 jednostkom organizacyjnym podległym Gminie Wiślica wyłonionym w ramach działania 2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 pn. „E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Wiślica usługi dostępu do Internetu

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa”

oraz elektronicznej na adres e-mail: sekretariat_DDRT@uke.gov.pl

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;

2) na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

z up. Karol Krzywicki

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-13
  • Data wejścia w życie: 2014-11-13
  • Data obowiązywania: 2014-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA