REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 7

ZARZĄDZENIE NR 2
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu powołania niezależnego biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2016, rok 2017 i rok 2018

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 i 1250, z 2017 r. poz. 1823) w związku z § 5 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.1)) w związku z § 4 zarządzenia Nr 2 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powoływania biegłego rewidenta w celu zbadania rocznego sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej (Dz. Urz. UKE z 2014 r. poz. 5) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej „UKE”, powołuje się Komisję do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu powołania niezależnego biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2016, rok 2017 i rok 2018, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

1) przewodniczący:

Ewa Marczak;

2) zastępca przewodniczącego:

Maciej Borychowski;

3) sekretarz:

Paulina Piechowska;

4) członek:

Michał Sobczak.

 

§ 2.

Obsługę administracyjno-biurową prac Komisji zapewnia Departament Rynku Pocztowego.

§ 3.

Komisja zakończy prace z chwilą zatwierdzenia przez Prezesa UKE protokołu z przebiegu postępowania konkursowego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Marcin Cichy

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. Nr 10, poz. 42, z 2010 r. Nr 11, poz. 33 oraz w Dz. Urz. MC z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38 oraz z 2016 r. poz. 49.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-26
  • Data wejścia w życie: 2017-01-26
  • Data obowiązywania: 2017-01-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA