REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 3

ZARZĄDZENIE NR 23
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, w składzie określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

Siedziba sekretariatu komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej znajduje się w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie.

§ 3.

Sprawy prowadzone przez komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, powołaną zarządzeniem Nr 22 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. Urz. UKE poz. 6), przejmuje komisja, o której mowa w § 1.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 22 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

§ 5

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes

Marcin Cichy

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 poz. 1954 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 643, 730, 1030, 1553 i 2245.

Załącznik 1. [Skład Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Operatorów Urządzeń Radiowych]

Załącznik do zarządzenia nr 23 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 4 września 2019 r. (poz. 3)

W skład komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wchodzą:

1. Paweł Krzymiński

- przewodniczący;

2. Izabela Bartold

- zastępca przewodniczącego;

3. Agata Białek

- zastępca przewodniczącego;

4. Tadeusz Borzym

- zastępca przewodniczącego;

5. Adam Brach

- zastępca przewodniczącego;

6. Mariusz Chołożyński

- zastępca przewodniczącego;

7. Elżbieta Derengowska

- zastępca przewodniczącego;

8. Grzegorz Doros

- zastępca przewodniczącego;

9. Sławomir Dudek

- zastępca przewodniczącego;

10. Krzysztof Duzinkiewicz

- zastępca przewodniczącego;

11. Natalia Dworaczyk

- zastępca przewodniczącego;

12. Krzysztof Frydrych

- zastępca przewodniczącego;

13. Marian Goluzda

- zastępca przewodniczącego;

14. Mieczysław Janczak

- zastępca przewodniczącego;

15. Andrzej Kaczor

- zastępca przewodniczącego;

16. Zbigniew Kołodziej

- zastępca przewodniczącego;

17. Krzysztof Krawczyk

- zastępca przewodniczącego;

18. Marcin Krawczyk

- zastępca przewodniczącego;

19. Adam Kruk

- zastępca przewodniczącego;

20. Marek Krzemiński

- zastępca przewodniczącego;

21. Janusz Kujawski

- zastępca przewodniczącego;

22. Marek Leśniczy

- zastępca przewodniczącego;

23. Grzegorz Lewandowski

- zastępca przewodniczącego;

24. Beata Niedbała

- zastępca przewodniczącego;

25. Marek Otręba

- zastępca przewodniczącego;

26. Grzegorz Pańczyk

- zastępca przewodniczącego;

27. Wioletta Pilipiec

- zastępca przewodniczącego;

28. Sebastian Płudowski

- zastępca przewodniczącego;

29. Adam Ptaszyński

- zastępca przewodniczącego;

30. Janusz Rybakowski

- zastępca przewodniczącego;

31. Marek Stęchły

- zastępca przewodniczącego;

32. Beata Struska

- zastępca przewodniczącego;

33. Jacek Szociński

- zastępca przewodniczącego;

34. Paweł Szwajkowski

- zastępca przewodniczącego;

35. Jan Wantuch

- zastępca przewodniczącego;

36. Marcin Woźniak

- zastępca przewodniczącego;

37. Anna Zaremba

- zastępca przewodniczącego;

38. Piotr Araczewski

- sekretarz komisji;

39. Adam Barabasz

- członek;

40. Maciej Baran

- członek;

41. Łukasz Bromka

- członek;

42. Grzegorz Cholewa

- członek;

43. Roman Copik

- członek;

44. Wojciech Czuczwara

- członek;

45. Grzegorz Figiel

- członek;

46. Ewa Filc

- członek;

47. Dariusz Garbaczewski

- członek;

48. Hanna Giersz

- członek;

49. Robert Gwiazda

- członek;

50. Krzysztof Jakubowski

- członek;

51. Michał Kamieniec

- członek;

52. Anna Karbowiak-Kociemba

- członek;

53. Mirosława Kędra

- członek;

54. Wojciech Kochanowski

- członek;

55. Justyna Krzemińska

- członek;

56. Alicja Krzymińska

- członek;

57. Adam Łakomy

- członek;

58. Tomasz Łatuszyński

- członek;

59. Monika Maciuła

- członek;

60. Ernest Maczugowski

- członek;

61. Janusz Masłowski

- członek;

62. Piotr Miałchowski

- członek;

63. Artur Michalczuk

- członek;

64. Michał Muszyński

- członek;

65. Sławomir Niezgoda

- członek;

66. Monika Okrasa

- członek;

67. Anna Othonos

- członek;

68. Marek Pietrzyk

- członek;

69. Marek Romańczuk

- członek;

70. Mirosław Rożnowicz

- członek;

71. Bożena Stańczak-Rydz

- członek;

72. Krzysztof Syrek

- członek;

73. Jacek Szociński

- członek;

74. Krystyna Śliwka

- członek;

75. Dariusz Wierzbicki

- członek;

76. Marcin Wojtowicz

- członek.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-05
  • Data wejścia w życie: 2019-09-05
  • Data obowiązywania: 2019-09-05
  • Dokument traci ważność: 2020-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA