REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 2

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 3 lutego 2023 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu powołania biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań z prowadzonej przez Pocztę Polską S.A., z siedzibą w Warszawie, rachunkowości regulacyjnej za lata 2022, 2023 i 2024

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.1) w związku z art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2022 r. poz. 896 z późn. zm.2) oraz § 4 ust. 1 zarządzenia nr 2 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powoływania biegłego rewidenta w celu zbadania rocznego sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej (Dz. Urz. UKE z 2014 r. poz. 5) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej „UKE", powołuje się Komisję do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu powołania niezależnego biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań z prowadzonej przez Pocztę Polską S.A., z siedzibą w Warszawie, rachunkowości regulacyjnej za lata 2022, 2023 i 2024, zwaną dalej „Komisją", w składzie:

1) Przewodniczący - Maciej Borychowski;

2) Zastępca Przewodniczącego - Ewa Marczak;

3) Sekretarz - Monika Dytrych;

4) Członek - Sylwia Walewska.

§ 2.

Obsługę administracyjno-biurową prac Komisji zapewnia Departament Rynku Pocztowego.

§ 3.

Komisja zakończy prace z chwilą zatwierdzenia przez Prezesa UKE protokołu z przebiegu postępowania konkursowego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Jacek Oko


1 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r., poz. 42, z 2010 r., poz. 33 oraz w Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38 oraz Dz. Urz. Min. Cyf. z 2016 r. poz. 49, z 2018 r. poz. 24 oraz z 2020 r. poz. 26

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 2042

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-06
  • Data wejścia w życie: 2023-02-06
  • Data obowiązywania: 2023-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA