REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 6

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880,1-914,9 MHz oraz 925,1-959,9 MHz1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933 i 2581) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880,1-914,9 MHz oraz 925,1- 959,9 MHz, zwany dalej „planem".

§ 2.

Plan stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 11 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880,1-914,9 MHz oraz 925,1-959,9 MHz (Dz. Urz. UKE poz. 29).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Jacek Oko


1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880,1-914,9 MHz oraz 925,1-959,9 MHz została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 4 stycznia 2023 r.

Załącznik 1. [PLAN ZAGOSPODAROWANIA CZĘSTOTLIWOŚCI DLA ZAKRESÓW 880,1-914,9 MHZ ORAZ 925,1-959,9 MHZ]

Załącznik do zarządzenia Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej z dnia 23 lutego 2023 r.
w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości
dla zakresów 880,1-914,9 MHz oraz 925,1-959,9 MHz

PLAN ZAGOSPODAROWANIA CZĘSTOTLIWOŚCI DLA ZAKRESÓW 880,1-914,9 MHZ ORAZ 925,1-959,9 MHZ

1. Plan dla zakresów 880,1-914,9 MHz oraz 925,1-959,9 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2022 r. poz. 1988):

Lp.

f dolna (MHz)

f górna (MHz)

Przeznaczenie

Użytkowanie

332

880

890

STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A

cywilne cywilne

333

890

915

STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A Radiolokalizacja POL.12

cywilne cywilne rządowe

336

925

942

STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A Radiolokalizacja POL.12

cywilne cywilne rządowe

337

942

960

STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A

cywilne cywilne

5.317A Części zakresu 698-960 MHz w Regionie 2, zakres 694-790 MHz w Regionie 1 oraz zakres 790-960 MHz w Regionach 1 i 3 przeznaczone dla służby ruchomej na zasadach pierwszej ważności zostały przewidziane do wykorzystania w celach wprowadzenia Międzynarodowego Systemu Łączności Ruchomej (IMT) przez zainteresowane administracje (Uchwały: 224 (WRC-15), 760 (WRC-15) i 749 (WRC-15)). Ustalenie to nie wyklucza użytkowania tych zakresów przez wszelkie zastosowania w innych służbach, dla których powyższe zakresy zostały przeznaczone, ani nie ustanawia zasady pierwszeństwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. (WRC-15)

POL.12 W zakresie częstotliwości 890-942 MHz służba radiolokalizacyjna jest wykonywana wyłącznie przez radary morskie zainstalowane na statkach morskich. Wykorzystanie urządzenia radarowego pracującego w zasięgu zakłóceniowym wód terytorialnych musi być skoordynowane.

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880,1-914,9 MHz oraz 925,1- 959,9 MHz w służbie stałej oraz w służbie ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej.

2.1. Dla zakresów 880,1-914,9 MHz oraz 925,1-959,9 MHz w służbie stałej oraz w służbie ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej, wykorzystywanych przez systemy radiokomunikacyjne wykorzystujące standard GSM, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301 502 - Globalny system łączności ruchomej (GSM) - Urządzenia stacji bazowej (BS) - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE,

PN-ETSI EN 301 511 - Globalny system łączności ruchomej (GSM) - Urządzenia stacji ruchomych - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE;

2) dokumenty związane:

ITU-R

Regulamin Radiokomunikacyjny1)

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2020 r.)

Zalecenia

-

ECC

Decyzje

ERC/DEC/(94)01 ERC Decision of 24 October 1994 on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the GSM digital pan-European Communications system

ERC/DEC/(97)02 ERC Decision of 21 March 1997 on the extended frequency bands to be used for the GSM Digital Pan-European Communication System

Zalecenia

ECC/REC/(05)08 ECC Recommendation of 1 February 2006 on frequency planning and cross-border coordination between GSM Land Mobile Systems (GSM 900, GSM 1800, and GSM-R), latest amended October 2021

ECC/REC/(08)02 ECC Recommendation of 21 February 2008 on cross-border coordination for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) in the frequency bands 900 MHz and 1800 MHz excluding GSM vs. GSM systems, latest amended October 2021

Raporty

ECC Report 146 Compatibility between GSM MCBTS and other services (TRR, RSBN/PRMG, HC-SDMA, GSM-R, DME, MIDS, DECT) operating in the 900 and 1800 MHz frequency bands, approved July 2010

ECC Report 266 The suitability of the current ECC regulatory framework for the usage of Wideband and Narrowband M2M in the frequency bands 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2.1 GHz and 2.6 GHz, approved June 2017

CEPT Report 066

Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate "to review the harmonised technical conditions for use of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands for terrestrial wireless broadband electronic communications services in support of the Internet of Things in the Union"

CEPT Report 072

Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate "to review the harmonised technical conditions for certain EU-harmonised frequency bands and to develop least restrictive harmonised technical conditions suitable for next-generation (5G) terrestrial wireless systems"

Report A: Review of technical conditions in the paired terrestrial 2 GHz and the 2.6 GHz frequency bands, and the usage feasibility of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands

CEPT Report 80

Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate "to review the harmonised technical conditions for certain EU-harmonised frequency bands and to develop least restrictive harmonised technical conditions suitable for next-generation (5G) terrestrial wireless systems"

Report B: Channelling arrangements and least restrictive technical conditions suitable for ECS including 5G terrestrial wireless systems in the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands, in compliance with the principles of technology and service neutrality

EU

Dyrektywy

87/372/EWG: Dyrektywa Rady z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 196 z 17.07.1987, str. 85 i n.)

2009/114/WE: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 274 z 20.10.2009, str. 25 i n.)

Decyzje

(UE) 2022/173: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających usługi łączności elektronicznej w Unii oraz w sprawie uchylenia decyzji 2009/766/WE (Dz. Urz. UE L 28 z 09.02.2022, str. 29 i n.)

3) plan aranżacji kanałów:

Nazwa planu

GSM900-A200

Opis

Jest to plan dupleksowy, przeznaczony dla systemów radiokomunikacyjnych zgodnych ze standardem GSM, pracujących w paśmie 900 MHz.

Źródło

Rozdział 2 normy PN-EN 300 910 V8.5.1:2005 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Radio transmission and reception.

Algorytm tworzenia kanałów

FD(n) = 890,0 + 0,2 * (n - 1024)

FG(n) = FD(n) + 45

975 ≤ n ≤ 1023

oraz

FD(n) = 890,0 + 0,2 * n

FG(n) = FD(n) + 45

0 ≤ n ≤ 124

Szerokość kanału

200 kHz

Uwagi

Stacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksowym.

n

FD [MHz]

FG [MHz]

975

880,2

925,2

976

880,4

925,4

...

...

...

1023

889,8

934,8

0

890,0

935,0

1

890,2

935,2

124

914,8

959,8

2.2. Dla zakresów 880,1-914,9 MHz oraz 925,1-959,9 MHz w służbie stałej oraz w służbie ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej, wykorzystywanych przez pracujące w trybie FDD i zapewniające usługi telekomunikacyjne ziemskie systemy radiokomunikacyjne, inne niż system wykorzystujący standard GSM, określa się:

1) zalecaną normę zharmonizowaną oraz dokumenty normalizacyjne:

PN-ETSI EN 301 908 - Sieci komórkowe IMT - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE, standardy 3GPP i ETSI dla systemu 5G;

2) dokumenty związane:

ITU-R

Regulamin Radiokomunikacyjny

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2020 r.)

Zalecenia

-

ECC

Decyzje

ECC/DEC/(06)13 ECC Decision of 1 December 2006 on harmonised technical conditions for mobile/fixed communications networks (MFCN) including terrestrial IMT systems, other than GSM and EC-GSM IoT, in the bands 880-915/925-960 MHz and 1710-1785/1805-1880 MHz, latest amended March 2022

ECC/DEC/(08)08 ECC Decision of 31 October 2008 on the harmonised use of GSM systems in the 900 MHz and 1800 MHz bands, UMTS systems in the 2 GHz band and LTE and 5G NR non-AAS systems in the 1800 MHz and 2.6 GHz (FDD) bands on board vessels, latest updated on 4 March 2022


Zalecenia

ECC/REC/(08)02 ECC Recommendation of 21 February 2008 on cross-border coordination for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) in the frequency bands 900 MHz and 1800 MHz excluding GSM vs. GSM systems, latest amended October 2021

Raporty

ECC Report 082 Compatibility study for UMTS operating within the GSM 900 and GSM 1800 frequency bands, approved June 2006

ECC Report 096 Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands, approved April 2007

ECC Report 229 Guidance for improving coexistence between GSM-R and MFCN in the 900 MHz band, approved May 2015

ECC Report 266 The suitability of the current ECC regulatory framework for the usage of Wideband and Narrowband M2M in the frequency bands 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2.1 GHz and 2.6 GHz, approved June 2017

ECC Report 297 Analysis of the suitability and update of the regulatory technical conditions for 5G MFCN and AAS operation in the 900 MHz and 1800 MHz bands, approved March 2019

CEPT Report 040

Report from CEPT to European Commission in response to Task 2 of the Mandate to CEPT on the 900/1800 MHz bands "Compatibility study for LTE and WiMAX operating within the bands 880-915 MHz / 925-960 MHz and 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz (900/1800 MHz bands)"

CEPT Report 041

Report from CEPT to European Commission in response to Task 2 of the Mandate to CEPT on the 900/1800 MHz bands "Compatibility between LTE and WiMAX operating within the bands 880-915 MHz / 925-960 MHz and 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz (900/1800 MHz bands) and systems operating in adjacent bands"

CEPT Report 042

Report from CEPT to European Commission in response to Task 3 of the Mandate to CEPT on the 900/1800 MHz bands "Compatibility between UMTS and existing and planned aeronautical systems above 960 MHz"

CEPT Report 066

Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate "to review the harmonised technical conditions for use of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands for terrestrial wireless broadband electronic communications services in support of the Internet of Things in the Union"

CEPT Report 072

Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate "to review the harmonised technical conditions for certain EU-harmonised frequency bands and to develop least restrictive harmonised technical conditions suitable for next-generation (5G) terrestrial wireless systems"

Report A: Review of technical conditions in the paired terrestrial 2 GHz and the 2.6 GHz frequency bands, and the usage feasibility of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands

CEPT Report 080

Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate "to review the harmonised technical conditions for certain EU-harmonised frequency bands and to develop least restrictive harmonised technical conditions suitable for next-generation (5G) terrestrial wireless systems"

Report B: Channelling arrangements and least restrictive technical conditions suitable for ECS including 5G terrestrial wireless systems in the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands, in compliance with the principles of technology and service neutrality

EU

Dyrektywy

-

Decyzje

(UE) 2022/173: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających usługi łączności elektronicznej w Unii oraz w sprawie uchylenia decyzji 2009/766/WE (Dz. Urz. UE L 28 z 09.02.2022, str. 29 i n.)

3) sposób aranżacji kanałów:

a) stacja bazowa nadaje w zakresie częstotliwości 925,1-959,9 MHz,

b) terminale abonenckie nadają w zakresie częstotliwości 880,1-914,9 MHz,

c) odstęp dupleksowy wynosi 45 MHz,

d) przydziela się bloki częstotliwości o szerokości co najmniej 5 MHz ciągłego widma, będące wielokrotnością 200 kHz,

e) dopuszcza się przydzielenie bloków częstotliwości o szerokości mniejszej niż 5 MHz ciągłego widma, o ile szerokość bloku jest wielokrotnością 200 kHz.

2.3. Do dnia 6 sierpnia 2024 r. częstotliwości z zakresu 880,1-914,9 MHz oraz 925,1-959,9 MHz w służbie stałej oraz w służbie ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej mogą być wykorzystywane przez systemy radiokomunikacyjne wymienione w załączniku do decyzji Komisji nr 2009/766/WE z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 274 z 20.10.2009 r., str. 32 i n.)2), zwanej dalej „decyzją nr 2009/766/WE", zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w tym załączniku.

2.4. Do dnia 6 sierpnia 2024 r. częstotliwości z zakresu 880,1-914,9 MHz oraz 925,1-959,9 MHz w służbie stałej oraz w służbie ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej mogą być wykorzystywane przez systemy radiokomunikacyjne inne niż wymienione w załączniku do decyzji nr 2009/766/WE, pod warunkiem, że systemy te mogą funkcjonować jednocześnie z:

a) systemami radiokomunikacyjnymi wykorzystującymi standard GSM,

b) systemami radiokomunikacyjnymi wymienionymi w załączniku do decyzji nr 2009/766/WE, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na terytorium sąsiednich państw członkowskich UE.

3. Ustala się, że zakresy częstotliwości 880,1-914,9 MHz oraz 925,1-959,9 MHz w służbie ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej mogą być wykorzystywane na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV). Warunki, jakie powinny spełniać systemy świadczące usługi MCV na morzach terytorialnych państw członkowskich Unii Europejskiej powinny być zgodne z warunkami określonymi w załączniku do decyzji Komisji nr 2010/166/UE z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 72 z 20.3.2010, str. 38 i n.)3).

4. Zakresy częstotliwości 890-914,9 MHz oraz 925,1-942 MHz w służbie radiolokalizacyjnej są użytkowane jako rządowe.

5. Znaczenie skrótów i określeń:

1) 3GPP (3rd Generation Partnership Project) - międzynarodowa organizacja normalizacyjna mająca na celu rozwój systemów telefonii komórkowej;

2) 5G (5th Generation) - piąta generacja (systemów komunikacji elektronicznej);

3) AAS (Active Antenna Systems) - aktywne systemy antenowe;

4) BS (Base Station) - stacja bazowa;

5) CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications) - Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych;

6) DEC (Decision) - decyzja;

7) DECT (Digital Enhanced Cordless Telephony) - udoskonalony cyfrowy system telefonii bezprzewodowej;

8) DME (Distance Measuring Equipment) - urządzenie radiowe do pomiaru odległości;

9) EC-GSM IoT (Extended Coverage - GSM Internet of Things) - GSM o zwiększonym zasięgu na potrzeby internetu rzeczy;

10) ECC (Electronic Communications Committee) - Komitet Komunikacji Elektronicznej;

11) ECS (Electronic Communication Services) - usługi komunikacji elektronicznej;

12) EN (European Norm) - norma europejska;

13) ERC (European Radiocommunications Committee) - Europejski Komitet Radiokomunikacji;

14) ETSI (European Telecommunications Standard Institute) - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych;

15) EU (European Union) - Unia Europejska;

16) EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza;

17) FD - częstotliwość środkowa kanału w dolnym zakresie dupleksowym;

18) FDD (Frequency Divsion Duplex) - dupleks z podziałem częstotliwościowym;

19) fdolna - dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

20) FG - częstotliwość środkowa kanału w górnym zakresie dupleksowym;

21) fgórna - górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

22) GSM (Global System for Mobile Communications) - Globalny System Łączności Ruchomej;

23) GSM-R (GSM for Railway) - Globalny System Łączności Ruchomej na potrzeby transportu kolejowego;

24) HC-SDMA (High Capacity Spatial Division Multiple Access) - wysoko-pojemnościowy wielodostęp z podziałem przestrzennym;

25) IMT (International Mobile Telecommunications) - Międzynarodowy System Łączności Ruchomej;

26) ITU (International Telecommunication Union) - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

27) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) - Sektor Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

28) LTE (Long Term Evolution) - ewolucja długoterminowa (standard czwartej generacji systemów komunikacji elektronicznej);

29) M2M (Machine to Machine) - przesyłanie danych pomiędzy urządzeniami;

30) MCBTS (Multi Carrier Base Transceiver Station) - nadawczo-odbiorcza stacja bazowa o wielu nośnych;

31) MCV (Mobile Communication Services on Board Vessels) - usługi łączności ruchomej na pokładach statków;

32) MFCN (Mobile Fixed Communications Networks) - sieci łączności działające w służbie stałej i ruchomej;

33) MIDS (Multifunctional Information Distribution System) - wielofunkcyjny system dystrybuowania informacji;

34) n - numer kanału w planie kanałowym;

35) PN - norma polska;

36) PRMG (ros. Posadocznaja RadioMajacznaja Gruppa (decimetrowo diapazona) - System Lądowania według Instrumentów Nawigacyjnych (w zakresie fal decymetrowych);

37) REC (Recommendation) - zalecenie;

38) RSBN (ros. Radiotechniczeskaja Sistema Bliżnej Nawigacji) - Radiotechniczny System Bliskiej Nawigacji (lotniczej);

39) TRR (Tactical Radio Relay) - taktyczna linia radiowa;

40) UE - Unia Europejska;

41) UMTS (Uniwersal Mobile Telecommunications System) - Uniwersalny System Telefonii Ruchomej;

42) WE - Wspólnota Europejska;

43) WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) - ogólnoświatowa interoperacyjność na rzecz dostępu mikrofalowego;

44) WRC (World Radiocommunication Conference) - Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna.

6. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności:

1) wielkimi literami (np. STAŁA) - służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności. Urządzenia radiowe wykorzystujące częstotliwości w służbie pierwszej ważności:

a) są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń wykorzystujących częstotliwości w służbie drugiej ważności,

b) są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń wykorzystujących częstotliwości w tej samej służbie lub w innych służbach pierwszej ważności, którym częstotliwości zostały przydzielone w późniejszym terminie;

2) małymi literami (np. Radiolokalizacja) - służby radiokomunikacyjne drugiej ważności. Urządzenia radiowe wykorzystujące częstotliwości w służbie drugiej ważności:

a) nie podlegają ochronie przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości w służbie pierwszej ważności,

b) są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości w tej samej służbie lub w innych służbach drugiej ważności, którym częstotliwości zostały przydzielone w późniejszym terminie.

Ważność służb mogą regulować dodatkowo uwagi do Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.


1) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Nr 2(5)/2003 obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.

2) Decyzja zmieniona decyzją wykonawczą Komisji nr 2011/251/UE z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniającą decyzję 2009/766/WE w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 106 z 27.04.2011 r., str. 9 i n.) oraz decyzją wykonawczą Komisji (UE) nr 2018/637z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniającą decyzję 2009/766/WE w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie w odniesieniu do warunków technicznych istotnych dla funkcjonowania internetu rzeczy (Dz. Urz. UE L 105 z 25.04.2018, str. 27 i n.).

3) Decyzja zmieniona decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/191 z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniającą decyzję 2010/166/UE w celu wprowadzenia nowych technologii i pasm częstotliwości na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 29 z 03.02.2017, str. 63 i n.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-24
  • Data wejścia w życie: 2023-02-24
  • Data obowiązywania: 2023-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA