REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 7

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 23 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego i filii archiwum zakładowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 2 do zarządzenia nr 26 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie działania archiwum zakładowego i filii archiwum zakładowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, zmienionego zarządzeniem nr 30 z dnia 29 listopada 2019 r., zarządzeniem z dnia 6 lutego 2020 r., zarządzeniem z dnia 27 maja 2020 r. oraz zarządzeniem z dnia 12 stycznia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)  w klasie 440 hasło klasyfikacyjne - „Kontrola spełniania zasadniczych i innych wymagań przez wyroby podlegające ocenie zgodności” otrzymuje brzmienie:

440

Kontrola spełniania zasadniczych i innych wymagań przez wyroby podlegające ocenie zgodności

A

korespondencja w sprawie kontroli wyrobów z wymaganiami (akta kontroli, w tym protokoły kontroli, protokoły pobrania i zwrotu z pobrania wyrobu), korespondencja prowadzona z podmiotami zagranicznymi, dokumentacja kampanii pomiarowych prowadzonych przez Prezesa UKE, dane dotyczące działalności kontrolnej - dane zbiorcze, udzielanie informacji osobom trzecim, sprawozdania z działalności kontrolnej, korespondencja dotycząca wdrażania nowych przepisów związanych z działalnością kontrolną prezesa UKE, odpowiedzi na skrzynkę UKE, zlecenia kontroli doraźnych

   2)  po klasie 441 dodaje się klasę 442 hasło klasyfikacyjne - „Wydawanie opinii celnych” otrzymuje brzmienie:


442

Wydawanie opinii celnych

BE5

korespondencja związana z wnioskami organów celnych o wydanie opinii w kwestii spełniania przez wyroby wymagań

§ 2.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.


Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Jacek Oko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-24
  • Data wejścia w życie: 2023-03-25
  • Data obowiązywania: 2023-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA