REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 8

ZARZĄDZENIE NR 8
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2731) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 8 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Rady Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wchodzi 36 osób:

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

a) prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak,

b) dr hab. n. med. Marek Durlik,

c) prof. dr hab. n. med. Edward Franek,

d) prof. dr hab. n. med. Robert Gil,

e) prof. dr hab. n. med. Iwona Hus,

f) dr Alicja Jakubowska,

g) prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak,

h) prof. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski,

i) prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska,

j) dr n. med. Dorota Szydlarska,

k) prof. dr hab. n. med. Piotr Szymański,

l) dr hab. n. o zdr. prof. nadzw. Andrzej Śliwczyński,

m) prof. dr hab. n. med. Irena Walecka-Herniczek,

n) prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki,

o) prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska;

2) osoby niezatrudnione w Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, a także osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze związanej z ochroną zdrowia:

a) dr hab. n. med. Jarosław Drobnik,

b) prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Maciej Gałązkowski,

c) dr hab. n. med. Radosław Grabysa,

d) prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Gutkowski,

e) prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak,

f) dr hab. n. med. Łukasz Kaska,

g) prof. dr hab. n. med. Kamal Morshed,

h) prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Witold Damian Owczarek,

i) prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama-Hezavah,

j) prof. dr hab. n. med. Piotr Richter,

k) prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński,

l) dr hab. n. med. Maciej Sikora,

m) prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska,

n) prof. dr hab. n. o zdr. Robert Henryk Ślusarz,

o) prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Żukowski;

3) przedstawiciele:

a) Policji - insp. Marek Boroń,

b) Straży Granicznej - gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska,

c) Państwowej Straży Pożarnej - nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski,

d) Służby Ochrony Państwa - ppłk SOP Waldemar Włodarski;

4) przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Aneta Grunwald-Fitas;

5) przedstawiciel Ministra Nauki - prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powierza się dr hab. n. med. Markowi Durlikowi.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Szczepański


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA