| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 28 maja 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 35/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. Urz. MNiSW Nr 2, poz. 39) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W skład Zespołu wychodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Krzysztof Malinowski;

2) członkowie Zespołu:

a) Jacek Gierliński,

b) Leszek Kalinowski,

c) Marek Leszek Kowalski,

d) Jan Kucharski,

e) Anna Piotrowska,

f) Iwona Szwach,

g) Przemysław Śleszyński,

h) Wojciech Wąsowicz,

i) Krzysztof Wilde,

j) Tomasz Wojtowicz.”;

2) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Członkowi Zespołu będącemu pracownikiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Zespołu.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »