| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą (Dz. Urz. MNiSW poz. 4 oraz z 2014 r. poz. 4 i 39) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powołuje się na okres od dnia 21 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Interdyscyplinarny Zespół do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Hanna Mamzer;

2) członkowie:

a) Robert Bogdanowicz,

b) Małgorzata Kokocińska,

c) Ryszard Krzyminiewski,

d) Włodzimierz Kucharczyk,

e) Karolina Kurtz-Orecka,

f) Dagmara Mirowska-Guzel,

g) Jolanta Skangiel-Kramska,

h) Tomasz Sobierajski,

i) Krzysztof Walczak,

j) Hanna Wiśniewska-Weinert.”;

2) w § 3 dodaje się pkt 9–12 w brzmieniu:

„9) ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na zadania określone w ustanowionym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Programie wspierania jednostek naukowych zaangażowanych w rozwój europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w ramach konsorcjów CLARIN ERIC i ESS-ERIC;

10) ocena raportów rocznych i końcowych z realizacji zadań finansowanych w ramach programu, o którym mowa w pkt 9;

11) opiniowanie wniosków o zmianę warunków określonych w umowach o finansowanie udziału w programie, o którym mowa w pkt 9;

12) ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na zadania określone w przedsięwzięciu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „KIC 2014 – wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT”.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: w z. M.K. Ratajczak

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »