| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw programu „Mobilność Plus” oraz programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 19/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw programu „Mobilność Plus” oraz programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców” (Dz. Urz. MNiSW Nr 1, poz. 17 i Nr 3, poz. 67 i 70 oraz z 2013 r. poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powołuje się na okres od dnia 7 marca 2011 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. Zespół interdyscyplinarny do spraw programu „Mobilność Plus” oraz programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Tomasz Guzik;

2) członkowie:

a) Agnieszka Dobrzyń,

b) Wojciech Grochala,

c) Alicja Józkowicz,

d) Małgorzata Kossowska,

e) Rafał Latała,

f) Leszek Marynowski,

g) Jacek Migasiński,

h) Alojzy Nowak,

i) Justyna Olko-Bajer,

j) Wiesław Staszewski.”;

2) w § 4:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy i głosowaniu, w celu sporządzenia oceny lub wyrażenia opinii Zespołu, w trybie obiegowym.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Z posiedzeń Zespołu oraz w przypadku rozpatrzenia sprawy w trybie obiegowym sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu albo wyznaczony przez niego członek Zespołu, o którym mowa w ust. 3.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Nauki.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: w z. M.K. Ratajczak

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »