| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 27 maja 2015 r.

o dotacjach przyznanych w drugim półroczu 2014 r. ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego

Na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) ogłasza się wykaz jednostek naukowych, którym w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego, stanowiący załącznik do komunikatu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. M.K. Ratajczak

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD DNIA 1 LIPCA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. PRZYZNANO DOTACJE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA NAUKĘ NA FINANSOWANIE UTRZYMANIA POTENCJAŁU BADAWCZEGO]

Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 27 maja 2015 r. (poz. 32)

WYKAZ
jednostek naukowych, którym w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego

Lp.

Nazwa jednostki naukowej

Kwota
dotacji
(w zł)

I. INSTYTUTY BADAWCZE

39 703 386

1

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

22 660

2

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

308 390

3

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

67 410

4

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

833 290

5

COBRO – Instytut Badawczy Opakowań

30 980

6

Główny Instytut Górnictwa

788 500

7

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

626 270

8

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

045 770

9

Instytut Badań Edukacyjnych

35 650

10

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

50 850

11

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

163 180

12

Instytut Badawczy Leśnictwa

144 340

13

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

70 060

14

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

35 140

15

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

254 320

16

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

475 720

17

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

183 560

18

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

921 250

19

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

235 350

20

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

326 790

21

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

256 705

22

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

225 530

23

Instytut Elektrotechniki

433 050

24

Instytut Energetyki

352 530

25

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

14 900

26

Instytut Farmaceutyczny

109 510

27

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

219 080

28

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

98 810

29

Instytut Geodezji i Kartografii

84 570

30

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

27 490

31

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

226 510

32

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

187 300

33

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

487 200

34

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

125 080

35

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

1 251 250

36

Instytut Kolejnictwa

226 380

37

Instytut Logistyki i Magazynowania

86 720

38

Instytut Lotnictwa

875 930

39

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

317 100

40

Instytut Maszyn Matematycznych

17 710

41

Instytut Matki i Dziecka

194 540

42

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

83 270

43

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

300 690

44

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

73 000

45

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

507 240

46

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

149 870

47

Instytut Metali Nieżelaznych

489 890

48

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

272 370

49

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

141 000

50

Instytut Morski w Gdańsku

124 870

51

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

461 470

52

Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

26 190

53

Instytut Nowych Syntez Chemicznych

431 730

54

Instytut Obróbki Plastycznej

79 840

55

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

529 000

56

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

191 370

57

Instytut Odlewnictwa

954 321

58

Instytut Ogrodnictwa

836 700

59

Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty

49 350

60

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”

26 010

61

Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”

153 530

62

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

111 430

63

Instytut Przemysłu Organicznego

175 600

64

Instytut Przemysłu Skórzanego

21 150

65

Instytut Psychiatrii i Neurologii

560 180

66

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

241 630

67

Instytut Rozwoju Miast

33 050

68

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza

136 060

69

Instytut Spawalnictwa

175 730

70

Instytut Sportu

67 450

71

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

395 460

72

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

209 600

73

Instytut Techniki Budowlanej

402 020

74

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

250 860

75

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

64 570

76

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

309 980

77

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

37 640

78

Instytut Technologii Drewna

40 600

79

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy

377 120

80

Instytut Technologii Elektronowej

5 508 830

81

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

580 860

82

Instytut Tele- i Radiotechniczny

406 740

83

Instytut Transportu Samochodowego

137 590

84

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

322 670

85

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

143 120

86

Instytut Włókiennictwa

172 330

87

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

255 680

88

Instytut Zachodni – Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego

78 750

89

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

739 870

90

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła

64 090

91

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

244 070

92

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

985 410

93

Narodowy Instytut Leków

197 710

94

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP – PZH)

289 660

95

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

546 940

96

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

19 870

97

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

31 710

98

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

703 220

99

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu

28 320

100

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

781 010

101

„Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego

39 970

102

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

312 480

103

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

83 790

104

Przemysłowy Instytut Motoryzacji

159 050

105

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

103 610

106

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

87 550

107

Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego

240 490

108

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

43 570

109

Wojskowy Instytut Medyczny

360 110

110

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa Kosackiego

48 050

111

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

57 050

II. JEDNOSTKI NAUKOWE PAN

958 624

112

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

253 900

113

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

116 000

114

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

146 434

115

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

442 290

III. PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UCZELNI PUBLICZNYCH

15 088 980

116

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

1 086 500

117

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

807 170

118

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

112 500

119

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

63 390

120

Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny

514 180

121

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Malarstwa i Rzeźby

122 690

122

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Aktorski

156 910

123

Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

50 000

124

Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny

708 640

125

Politechnika Śląska, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne

456 270

126

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

1 059 420

127

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

2 010 990

128

Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

368 640

129

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

145 040

130

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

299 280

131

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

500 000

132

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

402 420

133

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

269 950

134

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

937 240

135

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

436 970

136

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

717 330

137

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

461 800

138

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

421 030

139

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny

409 910

140

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii

258 690

141

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

1 219 470

142

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

34 320

143

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny

84 570

144

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

260 650

145

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny

360 260

146

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny

352 750

IV. PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UCZELNI NIEPUBLICZNYCH

112 860

147

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

44 440

148

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

68 420

ŁĄCZNA KWOTA

55 863 850

 

Objaśnienia do komunikatu

Obowiązek wydania komunikatu wynika z art. 4b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249).

Załącznik do komunikatu zawiera wykaz 148 jednostek naukowych, z podziałem na instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN oraz podstawowe jednostki organizacyjne uczelni publicznych i niepublicznych, którym minister właściwy do spraw nauki przyznał dotacje na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem potencjału badawczego, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. a–f ustawy, w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Dotacje zostały przyznane w związku z zaistnieniem okoliczności określonych w § 6 ust. 3a, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 90 i 1941).

W przypadku jednostek wymienionych w poz. 139 i 140 kwoty dotacji zostały ponownie ustalone w wyniku wznowienia postępowania i uchylenia decyzji z dnia 25 lutego 2014 r. przyznających dotacje na utrzymanie potencjału badawczego, których wysokość została wykazana odpowiednio w poz. 560 i 564 komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego (Dz. Urz. MNiSW poz. 45).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »