REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 2 poz. 15

ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie powołania Rady Zarządzającej do Spraw Realizacji Projektu „Polsko-Niemiecki podręcznik do nauki historii”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Radę Zarządzającą do Spraw Realizacji Projektu „Polsko-Niemiecki podręcznik do nauki historii”, zwaną dalej „Radą”.

§ 2

1. Do zadań Rady należy określenie warunków i zasad realizacji projektu „Polsko-Niemiecki podręcznik do nauki historii” oraz sprawowanie nadzoru nad jego realizacją.

2. Rada w wykonywaniu zadań określonych w ust. 1 współpracuje z odpowiednimi, w tym zakresie, organami z Republiki Federalnej Niemiec.

§ 3

W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący: Krzysztof Stanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

2) członkowie:

a) Robert Traba, Przewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej i Przewodniczący Rady Ekspertów,

b) Krzysztof Hejno, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej,

c) Marek Głuszko, przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych,

d) Jacek Miler, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 4

Radę powołuje się na czas realizacji projektu „Polsko-Niemiecki podręcznik do nauki historii”.

§ 5

Obsługę organizacyjno-administracyjną prac Rady zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA