REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 16

ZARZĄDZENIE Nr 34 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 24 listopada 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Oświaty Polonijnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania Rady Oświaty Polonijnej (Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 21) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący Rady – Pan Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

2) członkowie Rady:

a) Pani Dorota Andraka,

b) Pani Teresa Arszagi vel Harszagi,

c) Pan Adam Chłopek,

d) Pan Stanisław Chylewski,

e) Pani Grażyna Czetwertyńska,

f) Pani Agnieszka Grochola,

g) Pan Tomasz Norbert Karawajczyk,

h) Pani Irena Karpawicziene,

i) Pani Małgorzata Lasocka,

j) Pan Józef Malinowski,

k) Pan Tadeusz Adam Piłat,

I) Pani Aleksandra Podhorodecka,

m) Pani Hanna Sand,

n) Pani Jolanta Senkowska,

o) Pani Barbara Sikorowska-Geber,

p) Pani Jolanta Tatara,

q) Pan Maciej Szymański – przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią,

r) Pani Magdalena Bogusławska – dyrektor Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą w Warszawie,

s) Pani Joanna Wójtowicz – dyrektor Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-20
  • Data wejścia w życie: 2010-11-24
  • Data obowiązywania: 2010-11-24
  • Dokument traci ważność: 2021-03-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA