REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 26

ZARZĄDZENIE NR 34
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 13 września 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Oświaty Polonijnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania Rady Oświaty Polonijnej (Dz. Urz. MEN poz. 21, z 2011 r. poz. 16, z 2014 r. poz. 28 oraz z 2017 r. poz. 31) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 2:

a) lit. l otrzymuje brzmienie:

"l) Pani Ludmiła Pawlowski, szkoły w stanie Paraná, Brazylia,",

b) lit. u otrzymuje brzmienie:

"u) Pan Kazimierz Kuberski, Dyrektor Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciel Prezydenta RP,",

c) lit. w i x otrzymują brzmienie:

"w) Pan Hubert Czerniuk, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych,

x) Pan Sebastian Kęciek, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej,";

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Obsługę techniczno-organizacyjną i biurową prac Rady zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej.".

§ 2

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Anna Zalewska

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-07
  • Data wejścia w życie: 2018-09-13
  • Data obowiązywania: 2018-09-13
  • Dokument traci ważność: 2021-03-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA