REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2001 nr 8 poz. 80

Dep. Polityki Zbrojeniowej

DECYZJA Nr 112/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 czerwca 2001 r.

w sprawie udzielenia zgody przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą „Wojskowe Zakłady Inżynieryjne” w Dęblinie na utworzenie spółki handlowej oraz zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości z powstałą spółką.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr43, poz. 272, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 123, poz. 777 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 31, poz. 172, z 1982 r. Nr 29, poz. 202, z 1984 r. Nr 10, poz. 41 i z 1987 r. Nr 9, poz. 56), po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych w Dęblinie z dnia 8 grudnia 2000 r., akceptowanego przez Radę Pracowniczą tego Przedsiębiorstwa, ustalam, co następuje:

1. Wyrażam zgodę na utworzenie przez Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie spółki handlowej, w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przedsiębiorcą zagranicznym EISENWERKE KAISERSLAUTERN GmbH z siedzibą w Kaiserslautern (Niemcy), wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kaiserslautern pod numerem HRB1441, której przedmiotem działania będzie prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności

w zakresie produkcji, usług i obrotu sprzętem inżynieryjno-saperskim.

2. Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą: EWK/WZI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą spółki jest Dęblin.

3. Spółka będzie - w zakresie tego wymagającym - prowadzić działalność po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji lub zezwoleń.

4. Wyrażam zgodę na zawarcie przez Wojskowe Zakłady Inżynieryjne z siedzibą w Dęblinie umowy dzierżawy hali produkcyjnej wraz z terenem niezbędnym do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, z powstałą spółką handlową, o której mowa w pkt 1.

5. Zgoda niniejsza traci moc w przypadku:

1) zawarcia w umowie spółki lub umowie dzierżawy postanowień wywołujących skutki finansowe i prawne dla Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) angażowania innych rzeczowych składników majątku trwałego przedsiębiorstwa, niż nieruchomość, o której mowa w pkt 4, przeznaczonych do prowadzenia działalności przewidzianej w karcie o utworzeniu przedsiębiorstwa.

6. Decyzja wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-06-29
  • Data wejścia w życie: 2001-07-07
  • Data obowiązywania: 2001-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA