REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2001 nr 9 poz. 84

Dep. Spraw Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 42/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 czerwca 2001 r.

w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 21 w Siedlcach przy Jednostce Wojskowej Nr 1444 w Siedlcach.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Z dniem 31 sierpnia 2001 r. likwiduje się Przedszkole Nr 21 w Siedlcach, zwane dalej „przedszkolem”, będące na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 1444 w Siedlcach.

2. Czynności związane z likwidacją przedszkola wykona komisja powołana przez Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 1444.

§ 2.1. Mienie nieruchome przedszkola przekazuje się Agencji Mienia Wojskowego, w trybie określonym odrębnymi przepisami.

2. Mienie ruchome zagospodaruje Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 1444, przekazując je w szczególności do innych wojskowych przedszkoli oraz placówek wypoczynku dzieci i młodzieży wskazanych przez Dowódcę Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

3. Dokumentacja zlikwidowanego przedszkola, z zastrzeżeniem ust. 4, pozostaje w Jednostce Wojskowej Nr 1444.

4. Dokumentację przebiegu nauczania przekazuje się do Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 3. Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 1444 rozwiąże z pracownikami przedszkola stosunek pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi przy likwidacji zakładu pracy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-07-13
  • Data wejścia w życie: 2001-07-13
  • Data obowiązywania: 2001-07-13
  • Dokument traci ważność: 2017-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA