REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2001 nr 17 poz. 146

Dep. Budżetowy

DECYZJA Nr 224/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 września 2001 r.

zmieniająca decyzję budżetową na 2001 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie §1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) - w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2001 z dnia 1 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 246 i Nr85, poz. 926) w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej, zgodności planów finansowych państwowych jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej podległych Ministrowi Obrony Narodowej z ustawą budżetową oraz w celu dostosowania zasad realizacji budżetu do przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.Nr 38, poz. 360 i Nr 49, poz. 485 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497,Nr46, poz. 499, Nr88, poz. 961, Nr98, poz. 1070 i Nr 100, poz. 1082), a także w celu wykonania decyzji Ministra Finansów nr FB-462-KW-65/2001/1936 z dnia 15 września 2001 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2001 rok, zwiększającej budżet Ministerstwa Obrony Narodowej, z utworzonej w budżecie państwa rezerwy celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia dla jednostek, których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, w kwocie 6.572.183,00 zł ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na 2001 r. Nr PF 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001 r. (nie ogłoszonej), zmienionej decyzjami: Nr 89/MON z dnia 17 maja 2001 r. (Dz. U. MON Nr 6, poz. 58), Nr 103/MON z dnia 30 maja 2001 r. (Dz. U. MON Nr 7, poz. 75), Nr 107/MON z dnia 5 czerwca 2001 r. (Dz. U. MON Nr8,poz.78),Nr113/MON z dnia 12 czerwca 2001 r. (Dz. U. MON Nr 9, poz. 86), Nr 115/MON z dnia 13 czerwca 2001 r. (Dz. U. MON Nr 9, poz. 87), Nr 125/MON z dnia 26 czerwca 2001 r. (Dz. U. MON Nr 9, poz. 90), Nr 133/MON z dnia 29 czerwca 2001 r. (Dz. U. MON Nr 10, poz. 95), Nr 134/MON z dnia 29 czerwca 2001 r. (Dz. U. MON Nr 10, poz. 96), Nr 156/ MON z dnia18 lipca 2001 r. (Dz. U. MON Nr 12, poz. 108), Nr 180/MON z dnia 7 sierpnia 2001 r. (Dz. U. MON Nr 14,poz. 117), Nr 189/MON z dnia 20 sierpnia 2001 r. (Dz. U. MON Nr 15, poz. 121), Nr 191/MON z dnia 23 sierpnia 2001 r. (Dz. U. MON Nr 15, poz. 122) oraz decyzją Nr 195/MON z dnia 31 sierpnia 2001 r. (Dz. U. MON Nr 16, poz. 133), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 4:

a) w układzie wykonawczym budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2001 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2001 r., zmienia się wydatki według szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji;

2) w załączniku nr 10:

a) w „Podziale limitów zatrudnienia Ministerstwa Obrony Narodowej na 2001 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, dokonuje się przeniesienia pomiędzy dysponentami etatów żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych według szczegółowości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej decyzji,

b) „Podział limitów zatrudnienia żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych na 2001 r.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-10-22
  • Data wejścia w życie: 2001-10-22
  • Data obowiązywania: 2001-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA