REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2001 nr 18 poz. 158

Dep. Kontroli

DECYZJA Nr 236/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 października 2001 r.

w sprawie kontroli gospodarowania środkami publicznymi w resorcie Obrony Narodowej.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. f i § 2 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustalam:

1. Decyzja określa organizację kontroli jednostek sektora finansów publicznych resortu Obrony Narodowej w zakresie określonym w art. 28 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255,z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082 i Nr 102, poz. 1116), zwanej dalej „ustawą”

2. Do kontroli, o której mowa w pkt 1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy decyzji Nr 191/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 1999 r. w sprawie działalności kontrolnej w resorcie Obrony Narodowej (Dz. Rozk. MON poz. 89).

3. Kontrolę zarządzają:

1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego;

2) Dyrektor Generalny - w komórkach organizacyjnych Ministerstwa, innych niż wymienione w ppkt 1;

3) Dyrektor Departamentu Kontroli lub Dyrektor Departamentu Budżetowego - w komórkach organizacyjnych Ministerstwa i jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej;

4) Szef Wojskowych Służb Informacyjnych lub Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej - w podległych jednostkach organizacyjnych;

5) Dyrektorzy departamentów i szefowie generalnych zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w jednostkach organizacyjnych resoru Obrony Narodowej, wobec których sprawują funkcję nadzorczą;

6) dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, dowódcy okręgów wojskowych, dowódcy korpusów oraz związków taktycznych (dywizji i brygad) - w podległych jednostkach organizacyjnych.

4. Kontrolę przeprowadzają:

1) Departament Kontroli wraz z podległymi bezpośrednio delegaturami i Departament Budżetowy - w komórkach organizacyjnych Ministerstwa i jednostkach organizacyjnych resortu Obrony Narodowej;

2) osoby (zespoły kontrolujące), jako organy kontroli upoważnione przez osoby wymienione:

a) w ppkt 3 ppkt 1 i 2 - w podległych komórkach organizacyjnych Ministerstwa,

b) w ppkt 3 w ppkt 4-6 - w podległych jednostkach organizacyjnych.

5. Dyrektor Departamentu Kontroli dokonuje koordynacji planów zamierzeń kontrolnych i przesyła osobom zarządzającym kontrolę informację o jednostkach sektora finansów publicznych, które powinny być objęte kontrolą przez te osoby.

6. Osoby zarządzające kontrolę przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego raz na kwartał wyniki kontroli w zakresie, o którym jest mowa w art. 28 b ust. 1 ustawy.

7. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-11-07
  • Data wejścia w życie: 2001-11-22
  • Data obowiązywania: 2001-11-22
  • Dokument traci ważność: 2006-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA