REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2002 nr 1 poz. 2

Szt. Gen. WP

DECYZJA Nr 2/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 stycznia 2002 r.

w sprawie wskazania organów właściwych do wyrażania zgody na przejazd nienormatywnych pojazdów specjalnych należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej oraz Straży Pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych (Dz. U. Nr 56, poz. 593 i Nr 96, poz. 1133) ustala się, co następuje:

1. Decyzja wskazuje organy właściwe do wyrażania zgody na przejazd pojazdów specjalnych przekraczających wielkości określone w przepisach o dopuszczalnej masie, naciskach osi, wymiarach z ładunkiem lub bez ładunku należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „pojazdami nienormatywnymi”.

2. Organami właściwymi do wyrażania zgody na przejazd pojazdów nienormatywnych są:

1) w ruchu międzynarodowym - Szef Zarządu Transportu i Ruchu Wojsk Generalnego Zarządu Logistyki (P-4) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

2) na obszarze kraju:

a) Szef Oddziału Transportu i Ruchu Wojsk Logistyki Dowództwa Wojsk Lądowych, jeżeli przejazd odbywa się po drogach pomiędzy okręgami wojskowymi,

b) Szefowie Oddziałów Transportu i Ruchu Wojsk okręgów wojskowych, jeżeli przejazd odbywa się po drogach na obszarze jednego okręgu wojskowego.

3. W celu uzyskania zgody, o której mowa w pkt 2, dowódcy jednostek wojskowych składają do Szefów Oddziałów Transportu i Ruchu Wojsk okręgów wojskowych wniosek, w terminach nie później niż:

1) dwadzieścia dni roboczych przed planowanym marszem - dla przewozów okręgowych;

2) dwadzieścia pięć dni roboczych przed planowanym marszem - dla przewozów międzyokręgowych;

3) trzydzieści dni roboczych przed planowanym marszem - dla przewozów międzynarodowych.

4. Terminy, o których mowa w pkt 3, mogą być skracane w sytuacjach określonych w § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej oraz Straży Pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych (Dz. U. Nr 56, poz. 593 i Nr 96, poz. 1133).

5. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego określa załącznik do decyzji.

6. Traci moc decyzja Nr 137/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie wskazania organów właściwych do wyrażania zgody na przejazd pojazdów specjalnych należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 73).

7. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński


Załącznik 1.

Załącznik do decyzji Nr 2 /MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 stycznia 2002 r. (poz. 2)


infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-01-31
  • Data wejścia w życie: 2002-02-15
  • Data obowiązywania: 2002-02-15
  • Dokument traci ważność: 2007-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA