REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2002 nr 1 poz. 3

Biuro Wojsk. Sł. Normalizacyjnej

DECYZJA Nr 3/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 stycznia 2002 r.

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego „Zakład Systemów Jakości i Zarządzania”.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623), ustalam:

1. Z dniem 1 lutego 2002 r. tworzy się zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Systemów Jakości i Zarządzania” z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 243 A, zwany dalej „Zakładem”.

2. Zakład prowadzi działalność w zakresie zapewnienia jakości wyrobów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 2 7, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776, z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 89, poz. 991 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) oraz ustawą z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 636).

3. W zakresie certyfikacji systemów jakości Zakład realizuje politykę wynikającą z działalności Konferencji Narodowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego -CNAD NATO (Conference of National Armaments Directors).

4. Zakład kontynuuje działalność akredytowanej jednostki certyfikującej systemy jakości - Zespołu Zapewnienia Jakości Biura Wojskowej Służby Normalizacyjnej.

5. Do Zadań Zakładu należy:

1) przeprowadzanie na rzecz dostawców procesów certyfikacji;

2) szkolenie prowadzone na rzecz dostawców.

6. Przychodami Zakładu są:

1) wpływy z działalności Zakładu;

2) dotacje budżetowe określone w odrębnych przepisach.

7. Rozchodami Zakładu są koszty utrzymania Zakładu oraz koszty związane z realizacją zadań, będących przedmiotem jego działalności.

8. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej na wniosek Dyrektora Biura Wojskowej Służby Normalizacyjnej.

9. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Zakładu sprawuje Dyrektor Biura Wojskowej Służby Normalizacyjnej.

10. Dowódca Garnizonu Warszawa przekaże Zakładowi do użytkowania składniki majątkowe, których wykaz stanowi załącznik Nr 1 do decyzji.

11. Organizację wewnętrzną i tryb funkcjonowania Zakładu określa regulamin organizacyjny stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

12. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński


 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-01-31
  • Data wejścia w życie: 2002-01-31
  • Data obowiązywania: 2003-09-27
  • Z mocą od: 2002-02-01
  • Dokument traci ważność: 2006-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA