REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2002 nr 1 poz. 6

Szt. Gen. WP

DECYZJA Nr 9 /MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 stycznia 2002 r.

w sprawie powołania Kolegium Dowódców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 4 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 1, poz. 29) - w celu usprawnienia kierowania Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się, co następuje:

1. Powołuje się Kolegium Dowódców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Kolegium”, jako stały, kolegialny organ doradczy i opiniodawczy Ministra Obrony Narodowej.

2. Zadaniem Kolegium jest dokonywanie analiz i ocen oraz formułowanie opinii i wniosków w zakresie kierowania całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju oraz rozpatrywanie spraw o zasadniczym znaczeniu dla tej działalności.

3. Kolegium przewodniczę osobiście.

4. W skład Kolegium, z zastrzeżeniem pkt 3, wchodzą:

1) Szef Sztabu Generalnego WP - Zastępca Przewodniczącego Kolegium;

2) członkowie:

a) Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego W P,

b) Dowódca Wojsk Lądowych,

c) Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej,

d) Dowódca Marynarki Wojennej,

e) Dowódca Garnizonu Warszawa,

f) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej,

g) Szef Inspektoratu Wojskowych Służb Informacyjnych;

3) sekretarz Kolegium - wyznaczony przez Przewodniczącego Kolegium spośród pracowników lub żołnierzy Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej.

5. Przewodniczący Kolegium może zapraszać do udziału w jego posiedzeniach inne osoby niż wymienione w pkt 4.

6. Posiedzenia Kolegium odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, a w przypadkach szczególnych na zarządzenie Przewodniczącego Kolegium.

7. Tematykę i terminy posiedzeń Kolegium ustala Przewodniczący Kolegium.

8. Obsługę organizacyjną Kolegium zapewnia Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej.

9. Traci moc decyzja Nr 17/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie powołania organu kolegialnego Ministra Obrony Narodowej pod nazwą „Kolegium Dowódców Sił Zbrojnych RP” (Dz. Rozk. MON poz. 18).

10. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-01-31
  • Data wejścia w życie: 2002-01-31
  • Data obowiązywania: 2004-08-25
  • Dokument traci ważność: 2005-03-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA