REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2002 nr 1 poz. 7

Dep. Budżetowy

DECYZJA Nr 11/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 stycznia 2002 r.

w sprawie limitów na wydatki o charakterze okolicznościowym w 2002 r.

Tekst pierwotny

W związku z pkt 4 i 9 decyzji Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie wydatków o charakterze okolicznościowym (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 5), ustalam:

1. Wykaz stanowisk służbowych objętych limitem wydatków okolicznościowych krajowych i należności dodatkowej napojów w 2002 r. oraz ich wysokość określa załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Wykaz stanowisk służbowych i funkcji żołnierzy zawodowych objętych limitem walutowym na wydatki okolicznościowe w 2002 r. oraz jego wysokość określa załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [Wykaz stanowisk służbowych objętych limitem wydatków okolicznościowych krajowych i należności dodatkowej napojów na 2002 r. oraz ich wysokość]

Załączniki do decyzji Nr 11/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2002 r. (poz. 7)

Załącznik Nr 1

Wykaz stanowisk służbowych objętych limitem wydatków okolicznościowych krajowych i należności dodatkowej napojów na 2002 r. oraz ich wysokość

Lp.

Nazwa stanowiska

Wysokość limitu w zł.

1

2

3

2.

Stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej

 

1

Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej

40.000,00

2

Szef Sztabu Generalnego WP

50.00,00

3

Podsekretarz Stanu

30.000,00

4

Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej

20.000,00

5

Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej

2.650,00

6

Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP

7.000,00

7

Dyrektor Departamentu, Szef Generalnego Zarządu, Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia

2.650,00

8

Dyrektor Samodzielnego Biura

1.590,00

9

Szef Zarządu wchodzącego w skład Generalnego Zarządu

1.200,00

II. Stanowiska poza Ministerstwem Obrony Narodowej

1

Dowódca rodzaju Sił Zbrojnych

19.050,00

2

Dowódca Garnizonu Warszawa

6.350,00

3

Dowódca korpusu zmechanizowanego

6.050,00

4

Dowódca lub Zastępca Dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód*/

15.000,00

5

Dowódca okręgu wojskowego

4.000,00

6

Dowódca korpusu

3.150,00

7

Dowódca dywizji, flotylli, brygady lotnictwa taktycznego

2.650,00

8

Komendant Garnizonu Warszawa

2.650,00


1

2

3

9

Dowódca brygady, pułku, komendant portu wojennego

1.900,00

10

Dowódca JW. 2305

3.150,00

11

Dowódca 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego

2.650,00

12

Dowódcy, szefowie, dyrektorzy, komendanci jednostek organizacyjnych posiadających odrębny etat, których stanowiska zostały zaszeregowane do stopnia etatowego:
- generała brygady
- pułkownika

1.600,00 1.380,00

13

Dowódcy, szefowie, komendanci jednostek organizacyjnych posiadających odrębny etat, których stanowiska zostały zaszeregowane do stopnia etatowego „łamanego”
- „podpułkownik/pułkownik”:
- w przypadku imiennego zaszeregowania do stopnia etatowego „pułkownik”
- w przypadku imiennego zaszeregowania do stopnia etatowego „podpułkownik”

1.380,00 1.050,00

14

Dowódcy, szefowie, komendanci jednostek organizacyjnych posiadających odrębny etat, będący dysponentam i środków budżetowych trzeciego stopnia, których stanowiska zostały zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika**/

1.050,00

15

Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego

1.050,00

16

Szef Wojskowych Służb Informacyjnych

14.300,00

17

Naczelny Prokurator Wojskowy

2.650,00

18

Prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego

2.100,00

19

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

6.350,00

20

Biskup Polowy WP, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

2.100,00

III. Należność dodatkowa napojów

 

Na jednego uczestnika odpraw (narad, konferencji, gier decyzyjnych), o charakterze rozliczeniowo-zadaniowym i zakresie wykraczającym poza jedną jednostkę organizacyjną resortu ON (komórkę organizacyjną MON), organizowanych przez dowódców (dyrektorów, szefów, komendantów), wymienionych w części I i II załącznika

1,60

*/ Przysługuje przedstawicielowi SZ RP zajmującemu stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy.

**/ Nie dotyczy kierowników jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami budżetowymi, którzy w oparciu o odrębne przepisy zostali ustanowieni dysponentami środków budżetowych.

Załącznik 2. [Wykaz stanowisk służbowych i funkcji żołnierzy zawodowych objętych limitem walutowym na wydatki okolicznościowe w 2002 r. oraz jego wysokość]

Załącznik Nr 2

Wykaz stanowisk służbowych i funkcji żołnierzy zawodowych objętych limitem walutowym na wydatki okolicznościowe w 2002 r. oraz jego wysokość

Lp.

Nazwa stanowiska lub funkcji i miejsce pełnienia służby

Roczna wysokość limitu walutowego W USA lub EUR*/

1

2

3

I

KWATERA GŁÓWNA SIŁ ONZ (UNDOF) w SYRII:

 

1

Szef Sztabu Sił UNDOF

2.700 USD

2

Szef Wydziału (w tym Szef Logistyki lub Szef Personelu Wojskowego) w Kwaterze Głównej Sił UNDOF

1.200 USD

II

KWATERA GŁÓWNA SIŁ ONZ (UNIFIL) w LIBANIE:

 

1

Zastępca Dowódcy Sił UNIFIL

2.700 USD


1

2

3

2

Szef Sztabu Sił UNIFIL

2.700 USD

3

Zastępca Szefa Sztabu Sił UNIFIL

1.900 USD

4

Zastępca Szefa Logistyki w Kwaterze Głównej Sił UNIFIL

1.200 USD

5

Szef Służby Zdrowia w Kwaterze Głównej Sił UNIFIL

1.200 USD

6

Szef Wydziału Remontowego Sił

1.200 USD

7

Szef Wydziału Transportu Sił UNIFIL

1.200 USD

III

DOWÓDZTWO WIELONARODOWEJ BRYGADY SIŁ SZYBKIEGO ROZWINIĘCIA ONZ (SHIRBRIG) W DANII:

 

1

Dowódca SHIRBRIG

3.000 EUR**/

2

Zastępca Dowódcy SHIRBRIG

1.500 EUR**/

3

Szef Wydziału Sztabu SHIRBRIG

1.300 EUR**/

IV

DOWÓDZTWO POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO W SIŁACH ROZDZIELAJĄCO - OBSERWACYJNYCH ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (UNDOF) W SYRYJSKIEJ REPUBLICE ARABSKIEJ:

 

1.

Dowódca PKW

1.900 USD

V

DOWÓDZTWO POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO W TYMCZASOWYCH SIŁACH ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (UNIFIL) w REPUBLICE LIBAŃSKIEJ:

 

1

Dowódca PKW

1.900 USD

2

Komendant Szpitala Polowego PKW

1.200 USD

3

Dowódca Zgrupowania Pododdziałów Remontowych

1.200 USD

VI

DOWÓDZTWO POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO W SIŁACH STABILIZUJĄCYCH SFOR W REPUBLICE BOŚNI I HERCEGOWINY:

 

1

Dowódca PKW

2.100 EUR

2

Dowódca NSE

2.100 EUR

VII

DOWÓDZTWO POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO W SIŁACH MIĘDZYNARODOWYCH W KOSOWIE W FEDERALNEJ REPUBLICE JUGOSŁAWII, BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLICE MACEDONII I REPUBLICE ALBANII:

 

1

Dowódca PKW

2.100 EUR

2

Dowódca NSE

2.100 EUR

VIII

DOWÓDZTWO POLSKIEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W SKŁADZIE OBWODU STRATEGICZNEGO NACZELNEGO DOWÓDCY POŁĄCZONYCH SIŁ ZBROJNYCH ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO W EUROPIE:

 

1

Dowódca PJW

2.100 EUR

2

Dowódca NSE

2.100 EUR

IX

DOWÓDZTWO POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO W SKŁADZIE SIŁ ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO W BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLICE MACEDONII:

 

1

Dowódca PKW

2.100 EUR

X

DOWÓDZTWO POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO W SKŁADZIE SIŁ SOJUSZNICZYCH W ISLAMSKIM PAŃSTWIE AFGANISTANU, REPUBLICE KIRGISKIEJ, REPUBLICE TADŻYKISTANU I REPUBLICE UZBEKISTANU ORAZ NA MORZU ARABSKIM I OCEANIE INDYJSKIM:

 

1

Dowódca PKW

1.900 USD


1

2

3

XI

POLSKIE ZESPOŁY ŁĄCZNIKOWE PRZY DOWÓDZTWACH I BIURACH ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

 

1

Szef Zespołu Łącznikowego

2.100 USD

2

Starszy oficer Biura Łącznikowego NATO w Kijowie

600 USD

XII

POLSKIE PRZEDSTAWICIELSTWO WOJSKOWE PRZY KOMITECIE WOJSKOWYM ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO BRUKSELI, POLSKIE NARODOWE PRZEDSTAWICIELSTWO WOJSKOWE PRZY KWATERZE GŁÓWNEJ SOJUSZNICZYCH SIŁ ZBROJNYCH NATO W EUROPIE (SHAPE) w MONS:

 

1

Polski (Narodowy) Przedstawiciel Wojskowy

3.000 EUR***/

2

Zastępca Polskiego (Narodowego) Przedstawiciela Wojskowego

1.800 EUR

XIII

POLSKI NARODOWY PRZEDSTAWICIEL WOJSKOWY PRZY NACZELNYM DOWÓDCY SOJUSZNICZYCH SIŁ ZBROJNYCH NATO NA ATLANTYKU (SACLANT) W NORFOLK:

 

1

Polski Narodowy Przedstawiciel Wojskowy

1.900 USD***/

XIV

STANOWISKA SŁUŻBOWE I FUNKCJE STARSZEGO OFICERA NARODOWEGO, ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W DOWÓDZTWACH, SZTABACH I INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH NATO****/:

 

1

Zastępca Dyrektora Departamentu Uzbrojenia i Zasobów w Międzynarodowym Sztabie Wojskowym KG NATO, Bruksela

1.800 EUR

2

Dyrektor Zespołu Partnerstwa dla Pokoju - SHAPE, Mons

1.800 EUR

3

Dyrektor Polskiego Biura do Spraw Realizacji Programu CP5A0044 przy Agencji NC 3A NATO, Bruksela

1.800 EUR

4

Zastępca Dowódcy Centrum Dowodzenia Operacjami Powietrznymi CAOC1, Finderup

1.800 EUR

5

Szef Pionu Szkolenia i Ćwiczeń SHAPE, Mons

1.800 EUR

6

Asystent Szefa Sztabu RHQ AFNORTH, Brunssum

1.500 EUR

7

Asystent Szefa Sztabu ds. Operacyjnych i Ćwiczeń JSRC CENTRE, Heidelberg

1.500 EUR

8

Asystent Szefa Sztabu ds. Operacyjnych i Ćwiczeń JHQ NORTHEAST, Karup

1.500 EUR

9

Szef Oddziału (ACOS) w JHQ NORTHEAST, Karup

1.300 EUR

10

Szef Oddziału (ACOS) w HQ AIRNORTH, Ramstein

1.300 EUR

11

Starszy oficer narodowy w IMS, Bruksela

1.200 EUR

12

Starszy oficer narodowy w SHAPE, Mons

1.200 EUR

13

Starszy oficer narodowy w RHQ AFNORT, Brunssum

1.200 EUR

14

Starszy oficer narodowy w JSRC CENTRE, Heidelberg

1.200 EUR

15

Starszy oficer narodowy w JHQ NORTHEAST, Karup

1.200 EUR

16

Starszy oficer narodowy w JHQ NORTH, Stavanger

1.200 EUR

17

Starszy oficer narodowy w HQ AIRNORTH, Ramstein

1.200 EUR

18

Starszy oficer narodowy w HQ NAVNORTH, Northwood

1.200 EUR

19

Starszy oficer narodowy w HQ NAVSOUTH, Neapol

1.200 EUR

20

Starszy oficer narodowy w HQ AIRSOUTH, Izmir

1.200 EUR

21

Starszy oficer narodowy w HQ ARRC, Rheindahlen

1.200 EUR

22

Starszy oficer narodowy w Centrum Dowodzenia Operacjami Powietrznymi CAOC 2, Kalkar

1.200 EUR

23

Starszy oficer narodowy w Centrum Dowodzenia Operacjami Powietrznymi CAOC 3, Reitan

1.200 EUR


1

2

3

24

Starszy oficer narodowy w NATO SCHOOL, Oberamergau

1.200 EUR

25

Główny specjalista w NATO DEFENCE COLLEGE, Rzym

700 EUR

*/ Wysokość limitu walutowego w USD lub EUR może być przeliczona na walutę obowiązującą w danym kraju.

**/ W przypadku wyznaczenia więcej niż jednego oficera SZ RP na przemienne stanowiska wymienione w Lp. III przysługuje tylko jeden limit w wysokości określonej dla najwyższego stanowiska zajmowanego w Dowództwie SHIRBRIG.

***/ Określony limit wydatków może być przekroczony w przypadku organizowania spotkań z udziałem Prezydenta R P, Premiera Rządu R P, Premiera Rządu R P, Ministrów Rządu R P, kierowników delegacji reprezentujących Parlament RP oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Ministerstwie Obrony Narodowej R P. Każdorazowo kosztorys spotkania wymaga zatwierdzenia przez dysponenta środków budżetowych planującego te wydatki.

****/ W przypadku zbiegu uprawnień do limitu z tytułu zajmowania stanowiska i pełnienia funkcji starszego oficera narodowego, przysługuje tylko jeden (wyższy) limit.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA