REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2002 nr 1 poz. 8

Sekr. Dyr. Generalnego

DECYZJA Nr 12/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 stycznia 2002 r.

w sprawie ustalenia liczby stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustalam:

1. W celu dostosowania liczby stanowisk etatowych w Ministerstwie Obrony Narodowej do zakładanych w „Programie przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2001-2006” docelowych stanów etatowych, przydzielam następującą liczbę stanowisk etatowych dla:

1) komórek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej:

a) Gabinet Polityczny Ministra - 5 stanowisk pracowników cywilnych,

b) Sekretariat Ministra Obrony Narodowej - 24 stanowiska żołnierzy zawodowych i 17 stanowisk pracowników cywilnych - łącznie 41 stanowisk,

c) Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego - 51 stanowisk żołnierzy zawodowych i 18 stanowisk pracowników cywilnych - łącznie 69 stanowisk,

d) Departament Kontroli - 65 stanowisk żołnierzy zawodowych i 4 stanowiska pracowników cywilnych - łącznie 69 stanowisk,

e) Biuro Prasy i Informacji - 10 stanowisk żołnierzy zawodowych i 10 stanowisk pracowników cywilnych - łącznie 20 stanowisk;

2) komórek organizacyjnych przyporządkowanych Sekretarzowi Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej - 191 stanowisk żołnierzy zawodowych i 131 stanowisk pracowników cywilnych -łącznie 322 stanowiska;

3) komórek organizacyjnych przyporządkowanych Szefowi Sztabu Generalnego WP - 718 stanowisk żołnierzy zawodowych i 132 stanowiska pracowników cywilnych - łącznie 850 stanowisk;

4) komórek organizacyjnych przyporządkowanych Podsekretarzowi Stanu do Spraw Polityki Obronnej - 87 stanowisk żołnierzy zawodowych i 83 stanowiska pracowników cywilnych - łącznie 170 stanowisk;

5) komórek organizacyjnych przyporządkowanych Podsekretarzowi Stanu do Spraw Społecznych - 60 stanowisk żołnierzy zawodowych i 58 stanowisk pracowników cywilnych - łącznie 118 stanowisk;

6) komórek organizacyjnych przyporządkowanych Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej - 134 stanowiska żołnierzy zawodowych i 104 stanowiska pracowników cywilnych - łącznie 238 stanowisk.

2. Rezerwę Ministra Obrony Narodowej stanowi 5 stanowisk żołnierzy zawodowych, a rezerwę Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej stanowi 25 stanowisk pracowników cywilnych, z zastrzeżeniem, że:

1) rezerwa zostanie wykorzystana w pierwszej kolejności na utworzenie - po wejściu w życie przepisów wydanych przez Ministra Finansów - komórki do spraw audytu wewnętrznego;

2) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej stanowiska pracowników cywilnych może wykorzystać na utworzenie wykazu dodatkowego do swojego etatu.

3. Ogólna liczba stanowisk etatowych w Ministerstwie Obrony Narodowej, razem z rezerwą Ministra Obrony Narodowej i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej nie może być większa niż 1.345 stanowisk wojskowych i 587 stanowisk pracowników cywilnych - łącznie 1.932 stanowiska.

4. Traci moc decyzja Nr 183/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 1999 r. w sprawie ustalenia limitów kalkulacyjnych stanowisk etatowych w Ministerstwie Obrony Narodowej na potrzeby komórek organizacyjnych podległych osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa oraz komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

5. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-01-31
  • Data wejścia w życie: 2002-01-31
  • Data obowiązywania: 2003-07-02
  • Z mocą od: 2002-01-22
  • Dokument traci ważność: 2003-09-24
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA