REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2002 nr 1 poz. 9

Sekr. Dyr. Generalnego

DECYZJA Nr 13/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 stycznia 2002 r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 4 i pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustalam:

1. Tworzy się jednostkę organizacyjną Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych, podporządkowaną Ministrowi Obrony Narodowej i bezpośrednio podległą Sekretarzowi Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej, z dotychczasowym miejscem dyslokacji, zwaną dalej „jednostką”.

2. Na utworzenie jednostki przydzielam cztery stanowiska etatowe.

3. Szef Sztabu Generalnego W P, na podstawie wniosku Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej, przedstawi do zatwierdzenia stosowne dokumenty organizacyjno-etatowe z terminem rozpoczęcia funkcjonowania jednostki z dniem 15 lutego 2002 r.

4. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej „Zakres działania jednostki” do dnia 15 marca 2002 r.

5. Dowódca Garnizonu Warszawa przyjmie na zaopatrzenie tworzoną jednostkę do dnia 15 lutego 2002 r.

6. Po wykonaniu dokumentów organizacyjno-etatowych Dyrektor Departamentu Kadr opracuje decyzje personalne i przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia.

7. Dyrektor Departamentu Budżetowego, w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Administracyjno-Koordynacyjnego i Dowódcą Garnizonu Warszawa, dokona przesunięcia limitów zatrudnienia i wydatków między działem 750 - Administracja Publiczna, rozdział 75001 a działem 752 - Obrona Narodowa, rozdział 75211.

8. W decyzji Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 1997 r. w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych (Dz. Rozk. MON poz. 4 oraz z 1999 r. poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2:

a) w lit. j) wyrazy „Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Infrastruktury” zastępuje się wyrazami „Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej”,

b) skreśla się lit. k),

c) dotychczasowe zapisy w lit. 1) - o) oznacza się jako lit. k) - n);

2) skreśla się pkt 3-6.

9. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-01-31
  • Data wejścia w życie: 2002-01-31
  • Data obowiązywania: 2002-01-31
  • Z mocą od: 2002-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA