REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2002 nr 15 poz. 150

Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji

ZARZĄDZENIE Nr 50/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 sierpnia 2002 r.

w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 7 w Jarosławiu przy Jednostce Wojskowej Nr 3957 w Jarosławiu.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496,z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2002 r. likwiduje się Przedszkole Nr7 w Jarosławiu, zwane dalej „przedszkolem”, będące na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 3957.

2. Czynności związane z likwidacją przedszkola wykona komisja powołana przez Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 3957.

§ 2. 1. Mienie nieruchome przedszkola przekazuje się Agencji Mienia Wojskowego, w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 100, poz. 620 z późn. zm.), w celu udostępnienia, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405 z późn. zm.), Starostwu Powiatowemu w Jarosławiu, z przeznaczeniem na utworzenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.

2. Mienie ruchome przedszkola zagospodaruje Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 3957, przekazując składniki wyposażenia przede wszystkim do wojskowych placówek wychowawczych i wypoczynkowych dla dzieci.

3. Dokumentację zlikwidowanego przedszkola, z zastrzeżeniem ust. 4, pozostawia się w Jednostce Wojskowej Nr 3957.

4. Dokumentację przebiegu nauczania przekazuje się do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§ 3. Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 3957 rozwiąże z pracownikami przedszkola stosunki pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi przy likwidacji pracodawcy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-08-30
  • Data wejścia w życie: 2002-08-30
  • Data obowiązywania: 2002-08-30
  • Z mocą od: 2002-08-23
  • Dokument traci ważność: 2017-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA