REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2002 nr 17 poz. 165

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 240/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 września 2002 r.

zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) - w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 275) w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w związku z decyzjami Ministra Finansów w zakresie:

- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej w związku z wdrażaniem przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i uposażeń związanych ze zwiększeniem zatrudnienia w MON w kwocie 171.021 zł (pismo Nr KF/4095/842/2002/IK z dnia 21 sierpnia 2002 r.),

- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na realizację programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” w kwocie 300.000 zł (pismo Nr FB2-462-KW-70/2002/1365 z dnia 24 sierpnia 2002 r.) ustala się, co następuje:

1. W decyzji budżetowej na 2002 r. Nr 84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 5 a, poz. 59, Nr 7, poz. 70, Nr 11, poz. 111, Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz.147 i Nr 16, poz. 156 i 158 ), w załączniku nr 4, wprowadza się następujące zmiany:

1) w układzie wykonawczym budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji,

2) w podziale układu wykonawczego budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji,

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 240/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10 września 2002 r.(poz. 165)

Załącznik Nr 1

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

 

 

 

Wydatki realizowane

Grupa

§

 

 

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

471 021

 

 

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

171 021

 

 

ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych

 

 

 

organów administracji rządowej

171 021

3000

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń

3 256

4000

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

62 676

4000

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

81 441

4000

407

Narody roczne dla żołnierzy zawodowych

10 924

4000

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 200

4000

412

Składki na FP

1 524

 

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

300 000

 

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

300 000

6000

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

300 000

 

Załącznik 2. [PODZIAŁ UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

PODZIAŁ UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

Grupa

§

 

Wydatki realizowane

 

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych

 

 

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

300 000

 

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

300 000

6000

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

300 000

 

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

171 021

 

 

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

171 021

 

 

ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

171 021

3000 4000 4000 4000 4000 4000

302
402
405
407
411
412

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy
Narody roczne dla żołnierzy zawodowych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na FP

3 256
62 676
81 441
10 924
11 200
1 524

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-09-23
  • Data wejścia w życie: 2002-09-23
  • Data obowiązywania: 2002-09-23
  • Dokument traci ważność: 2003-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA