REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2002 nr 18 poz. 168

Departament Budżetowy

DECYZJA NR 252/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 września 2002 r.

zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) – w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 275), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na 2002 r. Nr 84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 5 a, poz. 59, Nr 7, poz. 70, Nr 11, poz. 111, Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz.147 i Nr 16, poz. 156 i 158 ), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 4:

a) w układzie wykonawczym budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji;

2) w załączniku nr 7 w „Podziale limitów zatrudnienia na 2002 r. dysponenta części 29 „Obrona Narodowa” w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, dokonuje się przeniesienia pomiędzy dysponentami etatów żołnierzy zawodowych według szczegółowości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej decyzji;

3) załącznik nr 12 „Podział planowanych przychodów środka specjalnego Ministra Obrony Narodowej oraz środków AMW uzyskanych w latach ubiegłych”, zastępuje się wykazem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 252/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 września 2002 r.(poz. 168)

Załącznik Nr 1

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

 

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

 

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

1 997 096

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń

1 200 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-521 830

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

961 371

406

Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

25 932

407

Narody roczne dla żołnierzy zawodowych

35 306

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

412

Składki na Fundusz Pracy

0

421

Zakup materiałów i wyposażenia

0

422

Zakup środków żywności

0

423

Zakup leków i materiałów medycznych

0

426

Zakup energii

0

427

Zakup usług remontowych

0

430

Zakup usług pozostałych

296 317

443

Różne opłaty i składki

0

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

0

 

ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej

1 018 000

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

1 018 000

423

Zakup leków i materiałów medycznych

0

430

Zakup usług pozostałych

0

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

0

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-118 317

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-1 317

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-117 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 188 800

427

Zakup usług remontowych

1 188 800

430

Zakup usług pozostałych

0

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

0

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

1 576 215

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

521 830

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

358 391

406

Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

673 920

407

Narody roczne dla żołnierzy zawodowych

2 074

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

412

Składki na FP

0

421

Zakup materiałów i wyposażenia

0

430

Zakup usług pozostałych

20 000

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

0

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

27 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27 000

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

7 000

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń

1 000 000

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-993 000

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

85 000

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

85 000

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

100 000

427

Zakup usług remontowych

0

430

Zakup usług pozostałych

100 000

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

40 000

441

Podróże służbowe krajowe

40 000

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-4 731 994

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń

0

303

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-27 000

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sł.cyw.

0

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 317

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-2 312 762

406

Pozostałe należ.żołn. zaw. i nadterm.

-699 852

407

Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-37 380

421

Zakup materiałów i wyposażenia

50 269

422

Zakup środków żywności

8 012

430

Zakup usług pozostałych

-1 723 998

441

Podróże służbowe krajowe

9 400

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

0

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń

16 037

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

65 649

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-65 649

406

Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-13 253

407

Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

0

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

200

414

Wpłaty na PFRON

9 300

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-32 100

426

Zakup energii

87 000

427

Zakup usług remontowych

492 640

428

Zakup usług zdrowotnych

-241 383

430

Zakup usług pozostałych

-126 350

441

Podróże służbowe krajowe

21 500

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-226 222

448

Podatek od nieruchomości

12517

458

Pozostałe odsetki

114

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne
prokuratury

0

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-30 000

426

Zakup energii

-100 000

427

Zakup usług remontowych

160 000

430

Zakup usług pozostałych

100 000

441

Podróże służbowe krajowe

-114 000

442

Podróże służbowe zagraniczne

-10 000

452

Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorządu terytorialnego

-6 000

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

0

 

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego

81 604

 

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

81 604

 

 

ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność

-81 604

 

428

Zakup usług zdrowotnych

-81 604

 

 

DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

 

 

ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

-26 229

 

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-26 229

 

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

26 229

 

406

Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

26 229

 

 

Załącznik 2. [PODZIAŁ UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

PODZIAŁ UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

15 209 626

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

14 786 986

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-1 602 314

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń

1 200 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-521 830

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

2 246 371

406

Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

25 932

407

Narody roczne dla żołnierzy zawodowych

35 306

427

Zakup usług remontowych

-4 743 560

430

Zakup usług pozostałych

296 317

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

-140 850

 

ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej

15 509 800

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 109 800

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

400 000

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

15 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-300 000

427

Zakup usług remontowych

-300 000

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

22 000

441

Podróże służbowe krajowe

22 000

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

1 142 500

430

Zakup usług pozostałych

1 142 500

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

156 640

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

156 640

427

Zakup usług remontowych

156 640

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

266 000

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne
prokuratury

266 000

427

Zakup usług remontowych

160 000

430

Zakup usług pozostałych

100 000

441

Podróże służbowe krajowe

6 000

 

§

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

-14 420 800

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-14 420 800

 

ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej

-14 426 800

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

1 083 000

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-15 109 800

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

-400 000

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

6 000

441

Podróże służbowe krajowe

6 000

§

DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

-1 262 120

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-1 762 120

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-1 769 437

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-1 317

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

178 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 188 800

427

Zakup usług remontowych

1 188 800

430

Zakup usług pozostałych

-1 946 120

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

6 000

441

Podróże służbowe krajowe

6 000

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

1 317

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 317

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-109 956

406

Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

109 956

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

500 000

 

ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna

0

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-6 523

406

Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

6 523

 

ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność

500 000

428

Zakup usług zdrowotnych

500 000

 

DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

 

ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

-26 229

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-26 229

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

26 229

406

Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

26 229

§

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

1 914 896

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

2 180 896

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

1 411 215

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

521 830

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

358 391

406

Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

673 920

407

Narody roczne dla żołnierzy zawodowych

2 074

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-15 000

430

Zakup usług pozostałych

20 000

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

-150 000

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

85 000

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

85 000

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

400 000

427

Zakup usług remontowych

300 000

430

Zakup usług pozostałych

100 000

 

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

6 000

441

Podróże służbowe krajowe

6 000

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

278 681

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

164 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

50 269

422

Zakup środków żywności

8 012

430

Zakup usług pozostałych

47 000

441

Podróże służbowe krajowe

9 400

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

-266 000

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-266 000

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-30 000

426

Zakup energii

-100 000

441

Podróże służbowe krajowe

-120 000

442

Podróże służbowe zagraniczne

-10 000

452

Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorządu terytorialnego

-6 000

§

DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

-91 000

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-91 000

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-161 000

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń

1 000 000

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-993 000

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

-168 000

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

70 000

430

Zakup usług pozostałych

70 000

§

DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

1 437 100

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

1 437 100

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

1 437 100

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

1 147 388

406

Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

343 585

407

Narody roczne dla żołnierzy zawodowych

-53 873

§

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

-47 000

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-47 000

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-47 000

430

Zakup usług pozostałych

-47 000

 

§

DYSPONENT: Komendant Zakładu Budżetowego
Wojskowe Misje Pokojowe

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

27 000

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

27 000

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

27 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27 000

§

DYSPONENT: WBE BIAŁYSTOK

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-11 013

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-14 513

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-14 513

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń

712

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

561

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-2 512

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-13 000

426

Zakup energii

17 240

428

Zakup usług zdrowotnych

-4 540

430

Zakup usług pozostałych

-412

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-12 562

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

3 500

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego

3 500

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

3 500

 

DYSPONENT: WBE BYDGOSZCZ

Wydatki realizowane

§

 

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

36 995

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

26 995

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

26 995

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń

7 503

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-17 317

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-5 071

407

Narody roczne dla żołnierzy zawodowych

-962

414

Wpłaty na PFRON

2 000

426

Zakup energii

62 360

427

Zakup usług remontowych

0

441

Podróże służbowe krajowe

2 000

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-32 614

448

Podatek od nieruchomości

8 982

458

Pozostałe odsetki

114

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

10 000

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego

10 000

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

10 000

 

DYSPONENT: WBE GDAŃSK

Wydatki realizowane

§

 

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

29 986

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

29 986

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

29 986

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

33 221

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-3 235

414

Wpłaty na PFRON

7 300

427

Zakup usług remontowych

168 000

428

Zakup usług zdrowotnych

-65 300

430

Zakup usług pozostałych

-110 000

 

§

DYSPONENT: WBE KATOWICE

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-5 033

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-5 033

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-5 033

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

342

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-5 375

§

DYSPONENT: WBE KIELCE

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

-86 349

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-87 849

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-87 849

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

266

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-1 834

406

Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-16 000

407

Narody roczne dla żołnierzy zawodowych

-281

427

Zakup usług remontowych

21 000

428

Zakup usług zdrowotnych

-20 000

430

Zakup usług pozostałych

-71 000

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

1 500

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego

1 500

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

1 500

§

DYSPONENT: WBE KRAKÓW

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

-63 739

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-69 739

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-69 739

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń

1 015

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 493

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-5 074

428

Zakup usług zdrowotnych

-32 070

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-32 117

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

6 000

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego

6 000

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6 000

§

DYSPONENT: WBE LUBLIN

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

10 562

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

3 947

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

3 947

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń

965

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-8 293

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-2 365

407

Narody roczne dla żołnierzy zawodowych

13

421

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

430

Zakup usług pozostałych

25 050

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-21 423

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

6 615

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego

6 615

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6 615

 

§

DYSPONENT: WBE ŁÓDŹ

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-35 792

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-35 792

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-35 792

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń

752

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

610

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-4 882

407

Narody roczne dla żołnierzy zawodowych

87

428

Zakup usług zdrowotnych

-7 000

441

Podróże służbowe krajowe

7 000

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-32 359

§

DYSPONENT: WBE OLSZTYN

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

-84 826

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-85 435

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-85 435

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń

-180

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18 541

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-751

406

Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

6 095

407

Narody roczne dla żołnierzy zawodowych

63

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-29 100

426

Zakup energii

7 400

427

Zakup usług remontowych

5 000

428

Zakup usług zdrowotnych

-31 500

430

Zakup usług pozostałych

-48 800

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-12 738

448

Podatek od nieruchomości

535

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

609

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego

609

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

609

§

DYSPONENT: WBE POZNAŃ

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

-45 991

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-46 991

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-46 991

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14 077

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 979

427

Zakup usług remontowych

7 000

428

Zakup usług zdrowotnych

-31 000

430

Zakup usług pozostałych

-10 000

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-30 047

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

1 000

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego

1 000

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

1 000

 

§

DYSPONENT: WBE RZESZÓW

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 237

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-1 237

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-1 237

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

523

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-1 760

§

DYSPONENT: WBE SIEDLCE

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

-13 904

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-13 904

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-13 904

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń

845

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

338

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-1 150

406

Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-10 348

407

Narody roczne dla żołnierzy zawodowych

-232

430

Zakup usług pozostałych

-2 845

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-512

§

DYSPONENT: WBE SZCZECIN

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

20 678

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

20 678

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

 

 

20 678

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 494

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-2 441

427

Zakup usług remontowych

20 000

428

Zakup usług zdrowotnych

-20 000

430

Zakup usług pozostałych

-5 950

441

Podróże służbowe krajowe

6 000

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 575

§

DYSPONENT: WBE WARSZAWA

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

76 695

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

48 695

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

48 695

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-22 870

427

Zakup usług remontowych

100 000

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-28 435

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

28 000

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego

28 000

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

28 000

§

DYSPONENT: WBE WROCŁAW

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

-12 700

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-31 400

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-31 400

 

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń

3 949

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 292

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-6 697

407

Narody roczne dla żołnierzy zawodowych

-627

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-10 000

427

Zakup usług remontowych

15 000

428

Zakup usług zdrowotnych

-23 473

430

Zakup usług pozostałych

10 000

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-28 844

448

Podatek od nieruchomości

3 000

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

18 700

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego

18 700

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

18 700

§

DYSPONENT: WBE ZIELONA GÓRA

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

4 062

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-1 618

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-1 618

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń

476

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

487

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-2 611

407

Narody roczne dla żołnierzy zawodowych

176

428

Zakup usług zdrowotnych

-6 500

441

Podróże służbowe krajowe

6 500

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-146

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

5 680

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego

5 680

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

5 680

§

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘSC 29

-2 586 096

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-2 111 062

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

3 599 410

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-1 285 000

427

Zakup usług remontowych

4 743 560

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

140 850

 

 

ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej

-65 000

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-65 000

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

1 651 120

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-295 000

430

Zakup usług pozostałych

1 946 120

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

150 000

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

150 000

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

168 000

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

 

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

168 000

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-7 614 592

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-27 000

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-3 624 150

406

Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-1 043 437

407

Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

16 493

430

Zakup usług pozostałych

-2 936 498

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

106 570

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

106 570

406

Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

7 000

407

Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

1 763

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 200

430

Zakup usług pozostałych

87 607

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

-581 604

 

ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność

-581 604

428

Zakup usług zdrowotnych

-581 604

 

W ramach przydzielonych kwot w paragrafach 405 ustala się limity celowego funduszu nagród i zapomóg dla:

1. Dowódcy Wojsk Lądowych

rozdział 75201 405/010 kwota 1.831.000 zł - zapomogi

2. Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej

rozdział 75202 405/009 kwota 2.000 zł - nagrody

rozdział 75202 405/010 kwota 1.081.000 zł - zapomogi

3. Dowódcy Marynarki Wojennej

rozdział 75203 405/010 kwota 178.000 zł - zapomogi

4. Dowódcy Garnizonu Warszawa

rozdział 75204 405/009 kwota 1.400 zł - nagrody

rozdział 75207 405/009 kwota 2.000 zł - nagrody

rozdział 75207 405/010 kwota 83.000 zł - zapomogi

rozdział 75211 405/009 kwota 28.500 zł - nagrody

rozdział 75211 405/010 kwota 135.500 zł - zapomogi

5. Szefa WSI

rozdział 75206 405/009 kwota 2.000 zł - nagrody

rozdział 75206 405/010 kwota 5.000 zł - zapomogi

6.Dowódca JW. Nr 2305

rozdział 75211 405/010 kwota 2.000 zł - zapomogi

8. Dyrektora Departamentu Budżetowego

rozdział 75201 405/010 kwota -1.285.000 zł - zapomogi

rozdział 75202 405/009 kwota -2.000 zł - nagrody

rozdział 75202 405/010 kwota -63.000 zł - zapomogi

rozdział 75203 405/010 kwota - 295.000 zł - zapomogi

rozdział 75211 405/009 kwota -33.900 zł - nagrody

rozdział 75211 405/010 kwota -1.672.500 zł - zapomogi

Załącznik 3. [Zestawienie zmian limitów zatrudnienia zawartych w załączniku nr 7 do Decyzji budżetowej nr 84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2002 r.]

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian limitów zatrudnienia zawartych w załączniku nr 7
do Decyzji budżetowej nr 84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2002 r.

LP

Dział/Rozdział

Dowództwo Wojsk Lądowych

Departament Budżetowy

Razem zmiany

żołnierze zawodowi

żołnierze zawodowi

służby stałej

służby kontrakt.

razem

służby stałej

służby kontrakt.

razem

cz.29

Obrona narodowa

14

 

14

-14

 

-14

0

752

Obrona narodowa

14

 

14

-14

 

-14

0

75201

Wojska lądowe

14

 

14

 

 

 

14

75211

Pozostałe jednostki wojskowe

 

 

 

-14

 

-14

-14

 

Załącznik 4.

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 12

PODZIAŁ PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
ŚRODKA SPECJALNEGO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
ORAZ ŚRODKÓW AMW UZYSKANYCH W LATACH UBIEGŁYCH

w tys. zł

Wyszczególnienie

Środki pozostałe
z lat ubiegłych

Planowane wpływy
w 2002 r.

Ogółem wpływy

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

49 143,3

219 000,0

268 143,3

UDOSTĘPNIANIE POLIGONÓW

 

7 919,0

7 919,0

USŁUGI SZKOLENIOWE

 

1 090,0

1 090,0

ODSETKI BANKOWE

1 374,0

1 470,0

2 844,0

RAZEM

50 517,3

229 479,0

279 996,3

 

KIERUNKI ROZDYSPONOWANIA WPŁYWÓW

w tys. zł

Zabezpieczenie niedofinansowania wydatków inwestycyjnych z lat ubiegłych oraz zadania roku 2002

Zadania
z lat ubiegłych

Zadania
z 2002 r.

Razem

I. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP

Dowództwo Wojsk Lądowych

25 183,5

51 569,0

76 752,5

Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej

12 919,0

59 853,1

72 772,1

Dowództwo Marynarki Wojennej

 

32 921,1

32 921,1

Departament Budżetowy
(Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji)

 

200,0

200,0

Departament Administracyjny

 

3 445,8

3 445,8

Departament Budżetowy
(DGW, Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności P-6)

11 969,7

0,0

11 969,7

RAZEM

50 072,1

147 989,0

198 061,1

II. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Dowództwo Wojsk Lądowych

9 086,3

0,0

9 086,3

Dowódca Garnizonu Warszawa

 

13 130,0

13 130,0

JW. 2305

114,3

0,0

114,3

Departament Budżetowy
(Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - inw. mieszkaniowe W. Ląd.)

 

45 300,0

45 300,0

Departament Budżetowy
(Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji)

1 455,6

3 000,0

4 455,6

RAZEM

10 656,2

61 430,0

72 086,2

III. KOSZTY BANKOWE

 

 

 

Rachunku środka specjalnego

 

 

1,0

Rachunku środków z AMW z lat ubiegłych

 

 

1,0

RAZEM

 

 

2,0

RAZEM I + II + III

60 728,3

209 419,0

270 149,3

IV. KWOTA W DYSPOZYCJI SEKRETARZA STANU
I ZASTĘPCY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

 

 

9 847,0

OGÓŁEM l + lI + III + IV

279 996,3

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-10-15
  • Data wejścia w życie: 2002-10-15
  • Data obowiązywania: 2002-10-15
  • Dokument traci ważność: 2003-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA