REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2002 nr 23 poz. 194

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 308/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 listopada 2001 r.

zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) - w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 275) w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w związku z decyzjami Ministra Finansów w zakresie:

- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na dofinansowanie programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia dla jednostek, których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej w kwocie 1.990.000 zł (pismo Nr FB2-462-KW-90/2002/1845 z dnia 29 października 2002 r.), - zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty- kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego w kwocie 1.950 zł (pismo Nr FB2-462-KW-95/2002/1861 z dnia 30 października 2002 r.),

- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy uzyskali w 2002 r. wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 99.155 zł (pismo Nr FB2-462-KW-96/2002/ 1862 z dnia 30 października 2002 r.),

- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na dofinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 163.420 zł (pismo Nr FB2-462-KW-98/2002/1881 z dnia 31 października 2002 r.),

- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w łącznej kwocie 4.150.000 zł (pismo Nr FB5/462/ MO-5/2002/1747 z dnia 21 października 2002 r. i pismo Nr FB5/462/NM-114/2002/1901 z dnia 28 października 2002 r.),

- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia 1 października 2002 r. dodatków służby cywilnej wraz z pochodnymi dla nowomianowanych urzędników służby cywilnej w kwocie 8.162 zł (pismo Nr FB2-462-KW-97/2002/1859 z dnia 30 października 2002 r.),

- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych w kwocie 211.002 zł (pismo Nr FB2-462-KW-99/2002/1886 z dnia 31 października 2002 r.),

- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia 1 października 2002 r. - w ramach wdrażania reformy oświaty - III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli w kwocie 276.174 zł (pismo Nr FB2-462-KW-94/2002/1860 z dnia 30 października 2002 r.),

- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania - wdrożenie systemu bankowości elektronicznej „enbepe" u dysponenta środków budżetowych i systemu obsługi budżetu państwa - w kwocie 1.580.000 zł (pismo Nr OF3/4268/200 z dnia 30 października 2002 r.),

- korekty budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 października 2002 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w części 29 budżetu państwa (Dz. U. Nr 183, poz. 1527), ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na 2002 r. Nr84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr5a, poz. 59, Nr 7, poz. 70, Nr 11, poz. 111, Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 147, Nr 16, poz. 156 i 158, Nr 17, poz. 165, Nr 18, poz. 168, Nr 19, poz. 180, Nr 21, poz. 185 oraz Nr 22, poz. 190), w załączniku Nr 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) w układzie wykonawczym budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w podziale układu wykonawczego budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr308/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 listopada 2002 r.(poz. 194)

Załącznik Nr 1

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

8 479 863

 

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

23 162

 

ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych

23 162

 

organów administracji rządowej

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-179 558

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

6 783

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-114 442

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

283 392

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

-283 392

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 213

412

Składki na Fundusz Pracy

166

421

Zakup materiałów i wyposażenia

200 000

441

Podróże służbowe krajowe

94 000

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

15 000

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

4 513 900

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

247 900

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-9 090 494

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-7 409 506

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

1 439 789

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

-1 439 789

426

Zakup energii

15 000 000

430

Zakup usług pozostałych

787 900

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

960 000

 

ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej

255 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 677 178

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-1 677 178

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-1 805 385

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

1 805 385

427

Zakup usług remontowych

-1 483 200

430

Zakup usług pozostałych

1 483 200

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

255 000

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

110 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

318 692

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-318 692

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

1 322 689

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

-1 322 689

421

Zakup materiałów i wyposażenia

655 000

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

-545 000

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

120 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

697 633

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-697 633

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

40 637

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

-40 637

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

120 000

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury

 

 

dowodzenia NATO

5 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-2 453

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 453

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

196 435

407

Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-196 435

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-150 000

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

155 000

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

20 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80 849

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-80 849

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

258 079

407

Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-258 079

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

20 000

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

0

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18 233

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-18 233

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

560 914

407

Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-560 914

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

0

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

33 811

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-33 811

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

55 467

407

Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-55 467

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

0

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 038

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-1 038

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-2 318

407

Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

2 318

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

0

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 073

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-2 073

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-2 396

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

2 396

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

3 756 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 768 748

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sł. cyw.

254 739

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-523 487

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

13 024 462

407

Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-10 794 462

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

21 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-505 000

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

510 000

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

90 000

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia

 

 

emerytalnego

90 000

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

1 763

407

Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-1 763

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

90 000

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

0

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

37 426

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-37 426

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-77 054

407

Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

77 054

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne

 

 

prokuratury

0

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

37 101

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-37 101

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

37 852

407

Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-37 852

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

1 962 837

 

ROZDZIAŁ 80122 -Licea wojskowe

75 083

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

88 559

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-29 359

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

10 282

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

-10 282

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 770

412

Składki na Fundusz Pracy

1 451

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 662

 

ROZDZIAŁ 80142 -Ośrodki szkolenia, dokształcania

 

 

i doskonalenia kadr

1 848 267

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń

153 500

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 154 487

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-743 375

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

2 866 244

406

Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

15 000

407

Narody roczne dla żołnierzy zawodowych

-2 151 244

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

103 802

412

Składki na Fundusz Pracy

6 871

421

Zakup materiałów i wyposażenia

61 000

422

Zakup środków żywności

197 000

423

zakup leków i materiałow medycznych

2 000

426

Zakup energii

97 000

427

Zakup usług remontowych

35 000

429

Zakup świdczeń zdrowotnych dla osób nieobj. obow. ubezp. zdrowot.

6 000

430

Zakup usług pozostałych

20 000

441

Podróże służbowe krajowe

21 000

443

Różne opłaty i składki

3 000

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

982

 

ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

37 537

430

Zakup usług pozostałych

37 537

 

ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność

1 950

303

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 950

 

DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe

-4 868 000

 

ROZDZIAŁ 80302 -Wyższe szkoły wojskowe

-4 868 000

252

Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej

-4 868 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40 249

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-40 249

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-1 135 758

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

1 135 758

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

2 201 002

 

ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna

0

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

16 878

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-16 878

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

7 550

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

-7 550

 

ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

211 002

256

Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ

211 002

 

ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność

1 990 000

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

1 990 000

 

DZIAŁ 853 - Opieka społeczna

4 150 000

 

ROZDZIAŁ 85316 - Zasiłki rodzinne, pięgnacyjne i wychowawcze

4 150 000

311

Świadczenia społeczne

4 150 000

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

406 962

 

ROZDZIAŁ 85404 - Przedszkola

406 962

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-41 702

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

263 321

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

42 521

412

Składki na Fundusz Pracy

5 429

430

Zakup usług pozostałych

125 883

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11 510

 

DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

 

ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

0

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

754 625

407

Narody roczne dla żołnierzy zawodowych

-754 625

 

ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

159 481

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-159 481

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

15 692

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

-15 692

 

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

0

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 531

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-2 531

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

6 851

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

-6 851

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

0

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

17 152

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-17 152

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

5 141

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

-5 141

 

ROZDZIAŁ 92118 - Muzea

0

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

23 012

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-23 012

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

45 215

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

-45 215

 

Załącznik 2. [PODZIAŁ UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

PODZIAŁ UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-11-30
  • Data wejścia w życie: 2002-11-30
  • Data obowiązywania: 2002-11-30
  • Dokument traci ważność: 2003-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA