| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 7/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 89/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 143, z 1999 r. poz. 104 i Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 16, poz. 131) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 w ust. 1 w pkt 3 po tiret 22 dodaje się tiret 23 w brzmieniu:

„-poradnia leczenia bólu."

2) w § 12 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W ramach działalności gospodarczej Przychodnia może prowadzić aptekę ogólnodostępną, w celu zaopatrywania ogółu ludności oraz Przychodni w środki farmaceutyczne i materiały medyczne.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Niebieska Linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »