REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 7 poz. 80

Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji

ZARZĄDZENIE Nr 29/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 maja 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 105 w Koszalinie przy Jednostce Wojskowej Nr 1223 w Koszalinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 131, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 38/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 105 w Koszalinie przy Jednostce Wojskowej Nr 1223 w Koszalinie (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 114) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z dniem 31 sierpnia 2003 r., z zastrzeżeniem § 3, likwiduje się Przedszkole Nr 105 w Koszalinie, zwane dalej „przedszkolem”, będące na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 1223.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W przypadku nieprzyjęcia przez Gminę Miejską w Koszalinie warunków określonych w § 2 ust. 3, bądź nieutworzenia przez tę gminę przedszkola samorządowego z innych powodów Dowódca jednostki Wojskowej Nr 1223 rozwiąże z pracownikami przedszkola stosunek pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi przy likwidacji pracodawcy i zagospodaruje mienie ruchome na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-05-23
  • Data wejścia w życie: 2003-05-23
  • Data obowiązywania: 2003-05-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA