REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 7 poz. 83

Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego

DECYZJA Nr 120/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia składu Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184) ustala się, co następuje:

§ 1.1. W skład Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki, zwanej dalej „Radą”, działającej przy Ministrze Obrony Narodowej jako jej Przewodniczącym, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184), wchodzą w związku z zajmowanym stanowiskiem służbowym:

1) Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej, jako Zastępca Przewodniczącego Rady;

2) Szef Sztabu Generalnego WP, jako Zastępca Przewodniczącego Rady;

3) Podsekretarz Stanu do spraw Społecznych, jako członek Rady;

4) Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego, jako członek Rady;

5) Dyrektor Departamentu Budżetowego, jako członek Rady;

6) Dyrektor Departamentu Polityki Obronnej, jako członek Rady;

7) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, jako członek Rady;

8) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, jako członek Rady;

9) Szef Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1, jako członek Rady;

10) Szef Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3, jako członek Rady;

11) Szef Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5, jako członek Rady;

12) Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia, jako członek Rady;

13) Szef Szkolenia Wojsk Lądowych, jako członek Rady;

14) Szef Szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, jako członek Rady;

15) Szef Szkolenia Marynarki Wojennej, jako członek Rady;

16) komendanci wyższych szkół wojskowych, jako członkowie Rady;

17) komendanci jednostek badawczo rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, jako członkowie Rady.

2. W skład Rady wchodzą ponadto:

1) Szef Oddziału Szkolnictwa Wojskowego DKiSzW, jako Sekretarz Rady;

2) po jednej osobie zajmującej co najmniej stanowisko służbowe profesora nadzwyczajnego lub posiadającej stopień naukowy, zaproponowanej przez senat każdej wyższej szkoły wojskowej, jako członkowie Rady;

3) po jednej osobie zajmującej stanowisko służbowe profesora lub posiadającej stopień naukowy, zaproponowanej przez radę naukową każdej jednostki badawczo-rozwojowej nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej, jako członkowie Rady.

§ 2.Traci moc zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 67/MON z dnia 23 września 1997 r. w sprawie ustalenia składu Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki (Dz. Rozk. MON poz. 140 i 198 oraz z 1998 r. poz. 89).

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-05-23
  • Data wejścia w życie: 2003-04-22
  • Data obowiązywania: 2003-04-22
  • Dokument traci ważność: 2005-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA