REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 8 poz. 96

Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji

ZARZĄDZENIE Nr 39/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 maja 2003 r.

w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 155 w Rosnowie przy Centrum Szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Koszalinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2003 r., z zastrzeżeniem § 3, likwiduje się Przedszkole Nr 155 w Rosnowie, zwane dalej „przedszkolem", będące na zaopatrzeniu Centrum Szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Koszalinie.

2. Czynności związane z likwidacją przedszkola wykona komisja powołana przez Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

§ 2. 1. Mienie nieruchome przedszkola podlega przekazaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, w trybie określonym w odrębnych przepisach.

2. W przypadku nieodpłatnego udostępnienia lub przeniesienia prawa własności przez Wojskową Agencję Mieszkaniową mienia, o którym mowa w ust. 1, na rzecz Gminy Miejskiej w Manowie, w celu utworzenia przedszkola samorządowego, mienie to przekazuje się Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, wraz z wyposażeniem likwidowanego przedszkola, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Warunkiem przekazania Gminie Miejskiej w Manowie mienia przedszkola jest zapewnienie dzieciom żołnierzy zawodowych i pracowników wojska miejsc w utworzonym przedszkolu samorządowym, o którym mowa w ust. 2, oraz zatrudnienie w nim pracowników zlikwidowanego przedszkola, zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy.

4. Dokumentację zlikwidowanego przedszkola, z zastrzeżeniem ust. 5, pozostawia się w Centrum Szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

5. Dokumentację przebiegu nauczania dzieci przekazuje się do Kuratorium Oświaty w Koszalinie.

§ 3. W przypadku nieprzyjęcia przez Gminę Miejską w Manowie warunków określonych w § 2 ust. 3, bądź nieutworzenia przez tę gminę przedszkola samorządowego z innych powodów, Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej rozwiąże z pracownikami przedszkola stosunki pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi przy likwidacji pracodawcy i zagospodaruje mienie ruchome przekazując składniki wyposażenia przede wszystkim do wojskowych placówek wychowawczych i wypoczynkowych dla dzieci.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-05-30
  • Data wejścia w życie: 2003-05-30
  • Data obowiązywania: 2003-05-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA