| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Generalny Zarząd Wsparcia - P7

ZARZĄDZENIE Nr 42/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 maja 2003 r.

w sprawie utworzenia w Akademii Obrony Narodowej Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Akademii Obrony Narodowej tworzy się jednostkę organizacyjną pod nazwą Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej „Centrum Szkolenia OPBMR”.

§ 2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) w okresie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia, opracuje niezbędne dokumenty organizacyjno-etatowe;

2) w ramach korekty podziału docelowego limitu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uwzględni zwiększenie stanu etatowego Akademii Obrony Narodowej kosztem limitów rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „rodzajami Sił Zbrojnych” o pięć stanowisk etatowych, w tym nie więcej niż trzy stanowiska wojskowe;

3) zatwierdza programy szkolenia dla poszczególnych poziomów kursów szkoleniowych;

4) po upływie trzech lat od terminu określonego w § 8 dokona, w porozumieniu z Komendantem Akademii Obrony Narodowej, analizy funkcjonowania Centrum Szkolenia OPBMR oraz opracuje propozycje ewentualnych zmian w tym zakresie.

§ 3 Komendant Akademii Obrony Narodowej:

1) w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia:

a) opracuje i przedstawi Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zakres zadań, strukturę organizacyjną oraz projekt zmian w etacie Akademii Obrony Narodowej uwzględniający utworzenie Centrum Szkolenia OPBMR,

b) opracuje i przedstawi do zatwierdzenia projekt zmian w statucie Akademii Obrony Narodowej uwzględniający utworzenie Centrum Szkolenia OPBMR;

2) w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia, w uzgodnieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, określi zasady wykorzystywania Centrum Szkolenia OPBMR w szkoleniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz rodzajów Sił Zbrojnych;

3) w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorem Departamentu Polityki Obronnej oraz Szefem Generalnego Zarządu Wsparcia - P7 opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego programy szkolenia dla poszczególnych poziomów kursów szkoleniowych;

4) wydzieli i dokona adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Szkolenia OPBMR;

5) zapewni wyposażenie Centrum Szkolenia OPBMR w niezbędny sprzęt administracyjno-biurowy oraz łączności i informatyki;

6) zapewni właściwe funkcjonowanie i dalszy rozwój Centrum Szkolenia OPBMR.

§ 4. Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego:

1) w uzgodnieniu z Komendantem Akademii Obrony Narodowej oraz Szefem Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 określi wysokość dotacji, o których mowa § 6 pkt 1;

2) w uzgodnieniu z Szefem Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1 oraz dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych określi potrzeby w zakresie szkolenia kursowego kierowniczych kadr cywilnych i wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz kadry zawodowej i pracowników wojska Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) koordynuje zamierzenia w zakresie kierowania kandydatów z resortu obrony narodowej do odbycia kursów szkoleniowych w Centrum Szkolenia OPBMR.

§ 5. Dyrektor Departamentu Polityki Obronnej:

1) w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Spraw Obronnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Komendantem Akademii Obrony Narodowej dokona niezbędnych zmian w „Programie Wyższych Kursów Obronnych” oraz zapewni prowadzenie kursów dla parlamentarzystów, a także kadr administracji rządowej i samorządowej w ramach Centrum Szkolenia OPBMR, ujmującje w„Harmonogramie zajęć Wyższych Kursów Obronnych” na dany rok szkoleniowy;

2) koordynuje zamierzenia w zakresie kierowania kandydatów spoza resortu obrony narodowej w ramach Wyższych Kursów Obronnych do odbycia kursów szkoleniowych w Centrum Szkolenia OPBMR.

§ 6. Zasady finansowania Centrum Szkolenia OPBMR:

1) przygotowanie i funkcjonowanie od 2004 roku Centrum Szkolenia OPBMR finansowane będzie ze zwiększenia dotacji podmiotowej dla szkoły wyższej oraz z dotacji celowej udzielonej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Wysokość dotacji określi Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego, z tym że w zakresie dotacji celowej udzielonej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w uzgodnieniu z Szefem Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5;

2) koszty przeprowadzenia kursu na rzecz innych niż resort obrony narodowej jednostek organizacyjnych będą pokrywane przez te jednostki organizacyjne.

§ 7. Formowanie Centrum Szkolenia OPBMR zakończyć do dnia 30 września 2004 r.

§ 8. Gotowość Centrum Szkolenia OPBMR do prowadzenia szkolenia osiągnąć od dnia 1 października 2004 r.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »