REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 15 poz. 167

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 259/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 września 2003 r.

zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1981), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na 2003 r. Nr368/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 25a, poz. 230, z 2003 r. Nr 2, poz. 9, Nr 4, poz. 41, Nr 5, poz.48, Nr 8, poz. 103, Nr 10, poz.116 i 117, Nr 12, poz. 140 oraz Nr 13, poz. 152), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 4:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

2) w załączniku Nr 5 „Limity zatrudnienia i średnioroczne stany osobowe na 2003 rok" dokonuje się zmian w podziale limitów zatrudnienia i średniorocznych stanów osobowych na 2003 r., które określono w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA]

Załączniki do decyzji Nr 259/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 września 2003 r.(poz. 167)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

279 050,00

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

46 710,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

428 200,00

422

Zakup środków żywności

638 800,00

430

Zakup usług pozostałych

-834 660,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze

-1 219 300,00

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-837 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-168 300,00

422

Zakup środków żywności

-214 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-840 000,00

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-340 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-180 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-648 000,00

422

Zakup środków żywności

-320 000,00

423

Zakup leków i materiałów medycznych

15 500,00

426

Zakup energii

51 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

13 500,00

430

Zakup usług pozostałych

510 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

8 000,00

443

Różne opłaty i składki

50 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-422 800,00

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-250 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-79 900,00

422

Zakup środków żywności

-92 900,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-65 900,00

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-54 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-11 900,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

2 268 950,00

282

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

-200 000 00

 

realizacji stowarzyszeniom

 

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

684 290,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

588 776,00

423

Zakup leków i materiałów medycznych

1 500,00

428

Zakup usług zdrowotnych

12 950,00

430

Zakup usług pozostałych

1 316 934,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-135 500,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-11 978 600,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-11 978 600,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-11 978 600,00

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-6 372 300,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-1 571 900,00

422

Zakup środków żywności

-4 034 400,00

 

DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

250 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

250 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

250 000,00

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-14 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-180 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

51 000,00

422

Zakup środków żywności

-260 000,00

423

Zakup leków i materiałów medycznych

15 500,00

426

Zakup energii

51 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

13 500,00

430

Zakup usług pozostałych

515 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

8 000,00

443

Różne opłaty i składki

50 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

327 200,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

327 200,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

750 000,00

430

Zakup usług pozostałych

750 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-422 800,00

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-250 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-79 900,00

422

Zakup środków żywności

-92 900,00

 

DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 186 950,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

3 186 950,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

3 186 950,00

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 082 290,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

588 776,00

423

Zakup leków i materiałów medycznych

1 500,00

428

Zakup usług zdrowotnych

12 950,00

430

Zakup usług pozostałych

1 494 934,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

6 500,00

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 219 300,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-1 219 300,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze

-1 219 300,00

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-837 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-168 300,00

422

Zakup środków żywności

-214 000,00

 

Załącznik Nr 2(cd)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-65 900,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-65 900,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-65 900,00

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-54 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-11 900,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

200 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

200 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

200 000,00

430

Zakup usług pozostałych

200 000,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

9 299 650,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

9 299 650,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

11 507 650,00

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 419 010,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 000 100,00

422

Zakup środków żywności

4 673 200,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 584 660,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-1 090 000,00

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-326 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-699 000,00

422

Zakup środków żywności

-60 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-5 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-1 118 000,00

282

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

-200 000,00

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-398 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-378 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-142 000,00

 


Załącznik 3. [Zmiany w podziale limitów zatrudnienia i średniorocznych stanów osobowych na 2003 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej]

Załącznik Nr 3

Zmiany w podziale limitów zatrudnienia i średniorocznych stanów osobowych na 2003 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

 

 

 

Lp.

Dział/rozdział

Dysponent

Żołnierze niezawodowi, w tym:

SPR

rezerwa

razem

Cz. 29

Ogółem

 

0

0

0

752

Obrona narodowa

 

0

0

0

75201

Wojska Lądowe

Dowódca Wojsk Lądowych

-75

-455

-530

75202

Wojska Lotnicze

Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej

 

-58

-58

75203

Marynarka Wojenna

Dowódca Marynarki Wojennej

 

-62

-62

75204

Centralne wsparcie

Dowódca Garnizonu Warszawa

 

-19

-19

75206

Wojskowe Służby Informacyjne

Szef Wojskowych Służb Informacyjnych

 

-3

-3

75201

Wojska Lądowe

Dyrektor Departamentu Budżetowego

75

597

672

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA