REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 15 poz. 171

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 267/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 września 2003 r.

zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1981), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na 2003 r. Nr368/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 25a, poz. 230, z 2003 r. Nr 2, poz. 9, Nr 4, poz. 41, Nr 5, poz.48, Nr 8, poz. 103, Nr 10, poz.116 i 117, Nr 12, poz. 140, Nr 13, poz. 152, oraz Nr 15, poz. 167), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 4:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 8 „Podział planowanych przychodów i wydatków środka specjalnego Ministra Obrony Narodowej na 2003 rok oraz pozostałości wpływów z Agencji Mienia Wojskowego uzyskanych przed 2002 r.", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

 

*Załącznik do decyzji został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 267/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 września 2003r.(poz. 171)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

0,00

 

ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

 

 

0,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

600 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-600 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-297 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-237 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-60 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze

-91 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-151 000,00

430

Zakup usług pozostałych

60 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

63 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

63 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-7 522 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-7 400 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-122 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 500,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

4 500,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

 

245 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

245 000,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-15 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-15 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

49 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

49 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-4 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-4 000,00

 

Załącznik Nr 1 (cd)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

8 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-526,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

526,00

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

6 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

7 564 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

404 005,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-404 005,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

4 427 300,00

406

Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.

2 966 700,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

170 000,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

0,00

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

300 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

23 539,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-23 539,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-400 000,00

406

Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.

100 000,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

0,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

70 000,00

412

Składki na FP

8 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-30 000,00

426

Zakup energii

-60 000,00

427

Zakup usług remontowych

-60 000,00

430

Zakup usług pozostałych

117 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-45 000,00

 

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

0,00

 

ROZDZIAŁ 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

0,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-106 147,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

106 147,00

406

Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.

1 000 000,00

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

-1 000 000,00

 

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

 

ROZDZIAŁ 85404 - Przedszkola

0,00

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

30 964,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-76 455,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

45 491,00

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

 

ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele

36 953,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 200,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

24 753,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 000,00

 

Załącznik Nr 1 (cd)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-29 586,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 819,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-47 405,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-121 629,00

406

Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.

121 629,00

 

ROZDZIAŁ 92116 - Centralna Biblioteka Wojskowa

1 308,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 000,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-6 692,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-50 000,00

406

Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.

50 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

0,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

-66,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

66,00

 

ROZDZIAŁ 92118 - Muzea

-8 675,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 000,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-23 675,00

 

Załącznik 2. [ZMIANA W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANA W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

4 389 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

4124 000,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-392 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-500 000,00

423

Zakup leków i materiałów medycznych

-60 000,00

427

Zakup usług remontowych

60 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-460 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

568 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

4 516 000,00

430

Zakup usług pozostałych

16 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 500 000,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

265 000,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

0,00

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

300 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

16 326,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-16 326,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-400 000,00

406

Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.

100 000,00

 

Załącznik Nr 2 (cd)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

265 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

70 000,00

412

Składki na fundusz pracy

8 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

430

Zakup usług pozostałych

117 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

40 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 208 790,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

1 208 790,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze

1 211 790,00

427

Zakup usług remontowych

772 590,00

430

Zakup usług pozostałych

-10 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

449 200,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

0,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-526,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

526,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-3 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-3 000,00

 

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

0,00

 

ROZDZIAŁ 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

 

 

0,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-106 147,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

106 147,00

406

Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.

1 000 000,00

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

-1 000 000,00

 

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

 

ROZDZIAŁ 85404 - Przedszkola

0,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-34 845,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

34 845,00

 

ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-1 629,00

406

Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.

1 629,00

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

0,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sł. cyw.

-66,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

66,00

 

DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

200 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

200 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

200 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

633 500,00

 

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

600 000,00

 

ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

600 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

600 000,00

 

Załącznik Nr 2 (cd)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

298 500,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

560 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

500 000,00

423

Zakup leków i materiałów medycznych

60 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze

70 000,00

430

Zakup usług pozostałych

70 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-7 742 500,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-7 400 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 500,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-338 000,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

6 000,00

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

6 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

7 405 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

404 005,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-404 005,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

5 550 000,00

406

Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.

1 844 000,00

430

Zakup usług pozostałych

11 000,00

 

DZIAŁ 755 v Wymiar sprawiedliwości

-265 000,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

0,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 213,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-7 213,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-265 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-60 000,00

426

Zakup energii

-60 000,00

427

Zakup usług remontowych

-60 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-85 000,00

 

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

 

ROZDZIAŁ 85404 - Przedszkola

0,00

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

30 964,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-41 610,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 646,00

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

 

ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele

37 953,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 200,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

24 753,00

 

ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-29 586,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 819,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-47 405,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-120 000,00

406

Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.

120 000,00

 

ROZDZIAŁ 92116 - Centralna Biblioteka Wojskowa

308,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 000,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-6 692,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-50 000,00

406

Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.

50 000,00

 

Załącznik Nr 2 (cd)

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 92118 - Muzea

-8 675,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 000,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-23 675,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-19 500,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-19 500,00

442

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

4 500,00

Podróże służbowe zagraniczne

4 500,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-24 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-24 000,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego „ZIOTP"

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-4 500 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-4 500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-4 500 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-4 500 000,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 911 790,00

 

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

-600 000,00

 

ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

-600 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-600 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-1 311 790,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-465 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-237 000,00

427

Zakup usług remontowych

-60 000,00

430

Zakup usług pozostałych

400 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-568 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze

-1 372 790,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-151 000,00

427

Zakup usług remontowych

-772 590,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-449 200,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-137 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

63 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-200 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

216 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-122 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

338 000,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

245 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

245 000,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-15 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-15 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

49 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

49 000,00

 

Załącznik Nr 2 (cd)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-4 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-4 000,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

2 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

170 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

170 000,00

 

DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

 

ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele

-1 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 000,00

 

ROZDZIAŁ 92116 - Centralna Biblioteka Wojskowa

1 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

 

Załącznik 3.

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 8 do decyzji budżetowej na 2003 r. Nr368/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2002 r.
(Dz. Urz. MON Nr 25a, poz. 230 z późn. zm.)

PODZIAŁ
PLANOWANYCH PRZYCHODÓW i WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA 2003 ROK ORAZ POZOSTAŁOŚCI WPŁYWÓW Z AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO UZYSKANYCH PRZED 2002 ROKIEM.

w tys. zł

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

1

2

3

A. ŚRODEK SPECJALNY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

1.

Przychody środka specjalnego, w tym:

248 219,80

1.1

Stan środków obrotowych na początek roku

98 289,60

1.2

Planowane wpływy środka specjalnego za 2003 r. - art. 11 ust. 2 ustawy o przebudowie i modernizacji SZ RP w latach 2001-2006 (w tym: 112 850,00 tys. zł - zgodnie z ustawą budżetową)

119 105,10

1.3

Odsetki bankowe

3 726,00

1.4

Zwrot przez Wojskową Agencję Mieszkaniową niewykorzystanych środków z 2002 r.

2,20

1.5

Środki z tytułu rozliczenia dochodu przez AMW za 2002 r.

27 096,90

B. POZOSTAŁOŚĆ WPŁYWÓW Z AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

2.

Stan środków, w tym:

35 249,40

2.1

Stan środków obrotowych na początek roku

35 179,50

2.2

Zwrot przez dysponentów niewykorzystanych środków z AMW z lat ubiegłych

69,90

C. OGÓŁEM ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA

283 469,20

 

Załącznik Nr 3 (cd)

1

2

3

D. KIERUNKI ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW

3.

Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach modernizacji technicznej SZ RP

170 710,10

3.1

Dowództwo Wojsk Lądowych 1)

113 916,07

3.2

Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej2)

40 861,91

3.3

Marynarka Wojenna

8 637,88

3.4

Dowództwo Garnizonu Warszawa

478,84

3.5

Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności - P6

5 384,54

3.6

Żandarmeria Wojskowa

725,60

3.7

Departament Administracyjny 3)

555,26

3.8

Departament Budżetowy

150,00

4.

Zadania realizowane w ramach inwestycji budowlanych

67 967,10

4.1

Dowództwo Wojsk Lądowych (Ordynariat Polowy WP)4)

2 790,90

4.2

Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej

20 256,00

4.3

Marynarka Wojenna 5)

9 500,00

4.4

Jednostka Wojskowa 2305

1 974,00

4.5

Departament Budżetowy (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - inwestycje mieszkaniowe)6)

29 136,90

4.6

Departament Budżetowy (Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji oraz Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia)

1 809,10

4.7

Departament Administracyjny7)

540,00

4.8

Dowództwo Garnizonu Warszawa (Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe, GZDIŁ - P6)8)

1 960,20

5.

Wpłata do budżetu 5 % planowanych przychodów środka specjalnego MON

5 642,50

6.

Kwota na zadania wskazane przez Ministra Obrony Narodowej 9)

39 148,37

7.

Koszty bankowe rachunku środka specjalnego

1,00

8.

Koszty bankowe rachunku środków pozostałych z AMW z lat ubiegłych

0,13

E. OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI

283 469,20

 

Wydatkowanie poniższych kwot uzależnione jest od faktycznych wpływów środka specjalnego Ministra Obrony Narodowej

1) 63 266,00 tys. zł,

2) 9 500,00 tys. zł,

3) 488,00 tys. zł,

4) 1 700,00 tys. zł,

5) całość środków,

6) 20 000,00 tys. zł,

7) 462,00 tys. zł,

8) 292,00 tys. zł,

9) 2 000,00 tys. zł.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA