| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Administracyjny

DECYZJA Nr 379/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 grudnia 2003 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 13 i 14 decyzji Nr 51/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w resorcie obrony narodowej (Dz. Rozk. MON, poz. 31 oraz Dz. Urz. MON z 2002 r. Nr 22, poz. 187), ustalam:

1. W decyzji Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 12) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1:

a) ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) samochód funkcyjny z kartą drogową B przysługuje na stanowisku:

a) Asystenta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

b) Szefa Generalnego Zarządu,

c) Dyrektora Departamentu,

d) Dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej,

e) Szefa Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia,

f) Zastępcy Szefa Generalnego Zarządu,

g) Zastępcy Dyrektora Departamentu o stopniu etatowym generała (równorzędnego),

h) Zastępcy Dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej,

i) Szefa Szefostwa w Generalnym Zarządzie,

j) Dyrektora Biura,

k) Szefa Sekretariatu osoby zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej,

l) Radcy Koordynatora Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej;”,

b) uchyla się ppkt 3,

c) dodaje się ppkt 4 w brzmieniu:

„4) ryczałt miesięczny przydzielony osobie uprawnionej na pokrycie kosztów używania samochodu osobowego do celów służbowych przysługuje:

a) Szefowi Gabinetu Politycznego Ministra,

b) Zastępcy Dyrektora Departamentu,

c) Szefowi Zarządu w Generalnym Zarządzie,

d) Zastępcy Szefa Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia,

e) Głównemu Księgowemu Budżetu Resortu.”;

2) załącznik wymieniony w pkt 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [RAMOWE ZASADY OKREŚLANIA LICZBY SAMOCHODÓW DYŻURNYCH]

Załącznik do decyzji Nr 379/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 grudnia 2003 r. (poz. 218)

RAMOWE ZASADY OKREŚLANIA LICZBY SAMOCHODÓW DYŻURNYCH

1. W komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej:

1) jeden samochód dyżurny przysługuje w każdej komórce organizacyjnej, z wyłączeniem sekretariatów osób zajmujących kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) dwa samochody dyżurne przysługują Sekretariatowi Ministra Obrony Narodowej.

2. W jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych:

1) liczbę samochodów dyżurnych oraz liczbę samochodów w dyspozycyjnej kolumnie transportowej określa Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

2) w dowództwie rodzaju Sił Zbrojnych RP, okręgu wojskowego oraz korpusu jako zasadę przyjmuje się, że jeden samochód dyżurny przysługuje od 50 do 100 wojskowych stanowisk etatowych oraz na każde kolejne 50 tych stanowisk.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »