| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego

DECYZJA Nr 128/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie rekrutacji do szkół wojskowych w 2004 r.

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do szkół wojskowych w 2004 r., ustalam:

1. Prowadzić rekrutację kandydatów zachowując następujące terminy:

- do 20.06.2004 r. - przyjmowanie przez Szkoły wniosków kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (absolwenci szkół ponad-gimnazjalnych) i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych (absolwenci uczelni wyższych z tytułem zawodowym magistra),

- do 01.07.2004 r. - przesłanie w pełni skompletowanych teczek akt personalnych kandydatów do uczelni wojskowych przez WKU i JW,

- w dniach 06.07.2004 r. - 09.07.2004 r. - przeprowadzenie egzaminów wstępnych (kierowanie na egzaminy w przeddzień do godziny 20.00).

2. Przyjęcia kandydatów do szkół dokonać zgodnie z limitami określonymi w załączniku do decyzji.

3. Dokumenty kandydatów, będących uczniami ostatniej klasy Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie, kompletuje i przesyła do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Komenda Uzupełnień w Puławach.

4. Dopuszcza się przyjęcie przez wojskowe komendy uzupełnień dokumentów studentów ostatnich lat studiów, którzy jeszcze nie złożyli egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminu wstępnego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu jest przedłożenie komisji kwalifikacyjnej dyplomu magistra bądź zaświadczenia (wydanego przez uczelnię) o zdanym egzaminie magisterskim.

5. Do dnia 20.07.2004 r. komendanci szkół złożą sprawozdania z wyników przeprowadzonej rekrutacji do Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego oraz Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1.

6. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [Rozdzielnik liczby miejsc dla kandydatów do szkół wojskowych w 2004]

Załącznik do decyzji Nr 128/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 maja 2004 r. (poz. 59)

ROZDZIELNIK
liczby miejsc dla kandydatów do szkół wojskowych w 2004 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Korpus osobowy

Limity

Liczba miejsc

Ogółem w szkole

1

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (absolwenci szkół średnich - 5 letnie studia)

lotnictwa

40

40

2

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych (absolwenci uczelni wyższych posiadający tytuł zawodowy magistra - Studium Oficerskie)

ogólnowojskowy

201

395

przeciwlotniczy

90

inżynierii wojskowej

60

obrony przed BMR

10

logistyki

10

żandarmerii wojskowej

10

sprawiedliwości i obsługi prawnej

10

Finansowy

4

3

OGÓŁEM WYŻSZE SZKOŁY WOJSKOWE

435

 

Wielkości oraz terminy naboru do Szkół Podoficerskich określi Szef Sztabu Generalnego WP i Dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych, w oparciu o potrzeby i możliwości finansowe określone limitami zatrudnienia w Decyzji Budżetowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »