REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2004 nr 7 poz. 75

Generalny Zarząd Zasobów Osobowych - P1

DECYZJA Nr 149/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 czerwca 2004 r.

w sprawie powołania Stałego Przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej do Wyższej Rady ds. Zasobów NATO (Senior Resource Board - SRB)

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustalam, co następuje:

1. Użyte w treści decyzji określenie „zasoby wojskowe NATO” oznacza wspólnie finansowany budżet wojskowy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, infrastrukturę tworzoną w ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSiP) oraz personel wojskowy, wydzielony do wspólnych dowództw i instalacji wojskowych NATO.

2. Powołuję Stałego Przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej do Wyższej Rady ds. Zasobów NATO, zwanego dalej „Przedstawicielem”.

3. Wyznaczam na Przedstawiciela Zastępcę Szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego WP - kmdr. Andrzeja FAŁKOWSKIEGO, w okresie pełnienia przez niego służby na tym stanowisku.

4. Przedstawiciel jest upoważniony do prezentowania oficjalnego stanowiska resortu obrony narodowej w sprawach dotyczących polityki NATO, w zakresie kształtowania wspólnych zasobów wojskowych, o których mowa w pkt 1, a w szczególności:

1) uczestnictwa w plenarnych posiedzeniach Wyższej Rady ds. Zasobów NATO oraz, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, w posiedzeniach Rady Atlantyckiej, gdy na szczeblu ambasadorów rozpatrywane są sprawy dotyczące tych zasobów;

2) koordynowania uzgodnień wewnątrz resortowych oraz uzgodnień międzyresortowych, dotyczących opracowania oficjalnego stanowiska w sprawach będących przedmiotem niniejszej decyzji.

5. Przedstawiciel:

1) co najmniej raz w roku, lub częściej - w zależności od potrzeb, informuje Komisję Budżetową Ministerstwa Obrony Narodowej o pracach Wyższej Rady ds. Zasobów NATO - istotnych dla polityki obronnej Rzeczypospolitej Polskiej;

2) przedstawia do akceptacji Sekretarzowi Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej projekty stanowisk resortu obrony narodowej, które będą prezentowane na posiedzeniach Wyższej Rady ds. Zasobów NATO;

3) każdorazowo przedstawia sprawozdanie z posiedzeń plenarnych Wyższej Rady ds. Zasobów NATO i udziału w spotkaniach Rady Północnoatlantyckiej (NAC) Sekretarzowi Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej, Szefowi Sztabu Generalnego WP i Podsekretarzowi Stanu ds. Polityki Obronnej Ministerstwa Obrony Narodowej;

4) utrzymuje bezpośrednią i stałą współpracę ze Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO w zakresie problematyki zasobów obronnych;

5) przygotowuje tematyczne instrukcje resortowe do ich prezentowania w trakcie spotkań przygotowawczych, które służą przygotowaniu programu sesji plenarnych Wyższej Rady ds. Zasobów NATO.

6. Szefowie (dyrektorzy, kierownicy, dowódcy) jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej, zgodnie z posiadanymi kompetencjami w obszarze stanowiącym przedmiot niniejszej decyzji, uczestniczą w opracowaniu stanowiska resortu obrony narodowej i we właściwych terminach przekazują Przedstawicielowi swoje propozycje.

7. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-07-14
  • Data wejścia w życie: 2004-07-14
  • Data obowiązywania: 2009-03-31
  • Z mocą od: 2004-06-07
  • Dokument traci ważność: 2011-02-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA