REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2004 nr 7 poz. 76

Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji

DECYZJA Nr 150/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie pełnego pokrycia kosztów wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych w 2004 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych (Dz. U. Nr 135, poz 1452) ustala się, co następuje:

1. W okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2004 r. organizuje się wypoczynek, w formie kolonii i obozów z pełnym pokryciem kosztów, dla dzieci w wieku od 8 do 18 lat z rodzin żołnierzy zawodowych, zwany dalej „wypoczynkiem”.

2. Wysokość i zasady ustalania dochodu w rodzinie żołnierza zawodowego, uprawniającego do wypoczynku, o którym mowa w pkt 1, określa § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na jego utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych.

3. Wypoczynek organizowany jest na bazie Wojskowych Zespołów Wypoczynkowych i Wojskowych Domów Wypoczynkowych: Rogowo, Rynia, Solina, Szklarska Poręba, Unieście, Waplewo i Zakopane, zwanych dalej „WZW/WDW”.

4. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji ustali terminy i liczbę miejsc na wypoczynek z podziałem na dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Warszawa, Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych oraz Dowódcę Jednostki Wojskowej 2305, zwanych dalej „dowódcami”.

5. Kwalifikowania i kierowania dzieci na wypoczynek, na wniosek żołnierza udokumentowany wysokością dochodów osiąganych w jego rodzinie, dokonują osoby wyznaczone przez dowódców do koordynacji tego przedsięwzięcia, we współpracy z WZW/WDW.

6. Dowódcy spowodują zapewnienie dowozu dzieci z podległych jednostek organizacyjnych do siedzib dowództw rodzajów Sił Zbrojnych, okręgów wojskowych i korpusów, z których zostaną odebrane przez WZW/WDW i dowiezione po zakończeniu wypoczynku.

7. Transport na kolonie i obozy, z zastrzeżeniem pkt 6, zapewniają WZW/WDW. Terminy i miejsca odbioru oraz odwiezienia dzieci po zakończeniu wypoczynku, podlegają uzgodnieniu między WZW/WDW z osobami wyznaczonymi do koordynacji przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 5.

8. Koszt wypoczynku jednego dziecka, obejmujący cenę pobytu i faktyczny koszt transportu poniesiony przez WZW/WDW, nie może przekraczać 900,00 zł. - w odniesieniu do kolonii i 1 200,00 zł. - w odniesieniu do obozu.

9. Po zakończeniu wypoczynku WZW/WDW wystawiają rachunki, z rozbiciem na cenę pobytu i faktyczny koszt transportu, obciążające wojskowe jednostki budżetowe wskazane przez dowódców do prowadzenia rozliczeń w tym zakresie.

10. Pełne pokrycie kosztów wypoczynku, z zachowaniem przepisów pkt 8 i 9, podlega sfinansowaniu ze środków budżetowych resortu obrony narodowej przeznaczonych na dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci, przekazanych dysponentom tych środków na podstawie decyzji Nr 12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie uruchomienia środków budżetowych na sfinansowanie w 2004 r. programów osłonowych dla żołnierzy zawodowych i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz określenia zasad funkcjonowania programu osłonowego „Tanie wczasy” (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 8 z późn. zm.).

11. W przypadku znacznego zainteresowania wypoczynkiem, przewyższającego możliwości organizacyjne WZW/WDW - dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Garnizonu Warszawa mogą dodatkowo wyznaczyć do organizacji wypoczynku, na zasadach określonych w niniejszej decyzji, do dwóch spośród podległych im Wojskowych Domów Wypoczynkowych - gospodarstw pomocniczych, gwarantujących wysoki poziom usług w zakresie koloni i obozów.

12. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-07-14
  • Data wejścia w życie: 2004-07-14
  • Data obowiązywania: 2004-07-14
  • Z mocą od: 2004-06-09
  • Dokument traci ważność: 2004-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA