REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2004 nr 7 poz. 81

Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji

DECYZJA Nr 164/MON/PSSS
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie uruchomienia oraz zmiany kierunków przeznaczenia środków celowego funduszu zapomóg dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 pkt 4 lit. h zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2) - z uwagi na trudną sytuację materialną i socjalno-bytową części rodzin wojskowych oraz potrzebę racjonalnego i efektywnego wykorzystania środków celowego funduszu zapomóg - postanawia się, co następuje:

1. Pozostałość środków, określonych w pkt 5 decyzji Nr 61/MON/PSSS Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie uruchomienia środków celowego funduszu zapomóg dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 29), w wysokości 5 300,00 zł, przekazać do dyspozycji Dowódcy Garnizonu Warszawa, z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy, których rodziny znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

2. W ramach środków, określonych w załączniku Nr 1 do decyzji Nr 12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie uruchomienia środków budżetowych na sfinansowanie w 2004 roku programów osłonowych dla żołnierzy zawodowych i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz określenia zasad funkcjonowania programu osłonowego „Tanie wczasy” (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 8), można dokonać przesunięć tych środków, stosownie do faktycznych potrzeb dysponentów, na dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub na realizację programu „Tanie wczasy”.

3. Niewykorzystane środki, określone w załączniku Nr 1 do decyzji, o której mowa w pkt 2, można przeznaczyć na zapomogi dla żołnierzy, których rodziny znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej

Podsekretarz Stanu do spraw Społecznych: Maciej Górski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-07-14
  • Data wejścia w życie: 2004-07-14
  • Data obowiązywania: 2004-07-14
  • Z mocą od: 2004-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA