REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2004 nr 11 poz. 121

Generalny Zarząd Logistyki- P4

DECYZJA Nr 261/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 września 2004 r.

w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. b oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa:

1) wartości pieniężne norm wyżywienia żołnierzy;

2) asortyment produktów żywnościowych, na które ustala się ceny ewidencyjne (rozliczeniowe) oraz wysokość tych cen;

3) jednostkowy limit finansowy na higienę i estetykę żywienia;

4) wartość pieniężną karmy dla psów.

2. Wartości pieniężne norm wyżywienia określonych w rozporządzeniach Ministra Obrony Narodowej-z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową (Dz. U. Nr 62, poz. 565) i z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 40, poz. 365) - ustala się w wysokości dla:

1) zasadniczych norm wyżywienia:

a) żołnierskiej - 010 - 10,11 zł,

b) szkolnej - 020 - 10,97 zł,

c) specjalnej - 030 - 14,05 zł,

d) operacyjnej - 040 - 15,88 zł;

2) dodatkowych norm wyżywienia:

a) ogólnej -110- 4,35 zł,

b) chleba - 111 - 0,94 zł,

c) napojów -160- 0,94 zł.

3. Wartościami pieniężnymi polowych paczkowanych norm wyżywienia:

1) indywidualnej - S;

2) skoncentrowanej lądowej - PS-ląd;

3) skoncentrowanej morskiej - PS-m są ich ewidencyjne (średnioważone) ceny zakupu.

4. Wartością pieniężną operacyjnej normy wyżywienia - 044 jest równowartość normatywu rzeczowego produktów spożywczych w niej ujętych, ustalona według cen ich zakupu.

5. Dla następujących artykułów żywnościowych ustala się ceny rozliczeniowe (ewidencyjne) w złotych za 1 kg:

1) chleb utrwalony w opakowaniu miękkim -1,34 zł;

2) pieczywa chrupkie - 2,24 zł;

3) koncentraty spożywcze I danie instant - 18,87 zł.

6. Na higienę i estetykę żywienia ustala się jednostkowy limit finansowy dla wszystkich zasadniczych norm wyżywienia oraz dla dodatkowej normy ogólnej wydawanej w postaci odrębnego, gotowanego posiłku - w wysokości 3% wartości pieniężnej żołnierskiej normy wyżywienia - 010.

7. Jednostkową wartość pieniężną karmy dla psów ustala się w wysokości 4,72 zł. Wartość ta podlega zwiększeniu o:

1) 25% - dla psów odbywających tresurę w Ośrodku Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy Wojskowym Ośrodku Farmacji Techniki Medycznej;

2) 100% - dla psów, które wymagają żywienia dietetycznego lub leczniczego;

3) 300% - dla psów wykonujących zadania specjalne poza granicami państwa.

8. Traci moc decyzja Nr 67/Log./P-4 Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 111, Nr 16, poz. 136 oraz z 2002 r. Nr 6, poz. 63).

9. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 września 2004 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA