| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Generalny Zarząd Wsparcia - P7

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 października 2004 r.

w sprawie realizacji postanowień Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane

Na podstawie art. 25 ust 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. Nr 76, poz. 812) oraz § 2 pkt4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu unormowania zasad realizacji postanowień Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, ustalam:

1. Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej kieruje w resorcie obrony narodowej działaniami, związanymi z realizacją zobowiązań państwa wynikającymi z postanowień Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, zwanej dalej „Konwencją", a w szczególności:

1) koordynuje współdziałanie Ministerstwa Obrony Narodowej z Organem Krajowym, którego funkcje wykonuje minister właściwy do spraw zagranicznych oraz innymi organami administracji publicznej w zakresie realizacji zadań, nałożonych postanowieniami Konwencji na Ministra Obrony Narodowej;

2) koordynuje współpracę międzynarodową Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie realizacji zadań, nałożonych postanowieniami Konwencji na Ministra Obrony Narodowej;

3) planuje, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Administracyjnego i Szefem Generalnego Zarządu Wsparcia - P7 SG WP, budżet resortu obrony narodowej w części związanej z realizacją zadań, nałożonych postanowieniami Konwencji na Ministra Obrony Narodowej, ujętych w „Planie udziału resortu obrony narodowej w przedsięwzięciach integracyjnych z NATO i UE, współpracy zagranicznej i implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych" na kolejny rok budżetowy oraz nadzoruje jego wykonanie.

2. Szef Generalnego Zarządu Wsparcia - P7SGWP - zwany dalej „Koordynatorem Realizacji Postanowień Konwencji w Siłach Zbrojnych RP" - sprawuje funkcje organu koordynującego i nadzorującego działalność związaną z realizacją postanowień Konwencji w Siłach Zbrojnych RP.

3. Do podstawowych zadań Koordynatora Realizacji Postanowień Konwencji w Siłach Zbrojnych RP należy:

1) prowadzenie kontroli realizacji postanowień Konwencji w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

2) określenie zasad prowadzenia działalności dozwolonej Konwencją, z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów wymienionych w Wykazie 1 Konwencji;

3) zapewnienie, w zakresie dotyczącym Ministra Obrony Narodowej, realizacji zadań związanych z pobytem na terenie kraju zespołów inspekcyjnych Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej;

4) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń oraz szkoleń w zakresie stosowania postanowień Konwencji.

4. Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, w zakresie przyznanych mu kompetencji, w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej oraz Koordynatorem Realizacji Postanowień Konwencji w Siłach Zbrojnych RP, wspiera realizację przedsięwzięć wynikających z postanowień Konwencji.

5. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz Dowódca Garnizonu Warszawa zapewniają, w uzgodnieniu z Koordynatorem Realizacji Postanowień Konwencji w Siłach Zbrojnych RP, realizację postanowień Konwencji w podległych im komórkach i jednostkach organizacyjnych.

6. Szef Wojskowych Służb Informacyjnych zapewnia osłonę kontrwywiadowczą działalności prowadzonej w ramach Konwencji w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

7. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej zapewnia bezpieczeństwo członkom personelu Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej w związku z realizowaniem przez nich postanowień Konwencji, w czasie przemieszczania się oraz pobytu w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

8. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »