REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 4 poz. 32

Departament Administracyjny

DECYZJA Nr 53/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 marca 2005 r.

w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), a także w związku z § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nadania Ministerstwa Obrony Narodowej (M. R Nr 1, poz. 29 i z 2004 r. Nr 11, poz. 177) oraz „Wykazem jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych”, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2004 r. (M. R Nr 48, poz. 830), ustalam, co następuje:

1. Jednostki organizacyjne wymienione w „Wykazie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2004 r. (M. R Nr 48, poz. 830), są bezpośrednio podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej lub osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej albo dyrektorom (szefom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej lub dowódcom (dyrektorom, szefom) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

2. Bezpośrednie podporządkowanie jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1, określa załącznik do decyzji.

3. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy (dyrektorzy, szefowie) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej wymienieni w załączniku do decyzji wykonują, w stosunku do bezpośrednio podporządkowanych im jednostek organizacyjnych, czynności przewidziane w odrębnych przepisach w imieniu Ministra Obrony Narodowej, na zasadach ustalonych w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 20, z 2003 r. Nr 11 poz. 118 oraz z 2004 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 11, poz. 114).

4.Traci moc decyzja Nr319/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 196).

5. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

 

* Załączniki do decyzji zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH BEZPOŚREDNIM PODPORZĄDKOWANIEM]

Załącznik do decyzji Nr 53/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2005 r. (poz. 32)

WYKAZ

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH BEZPOŚREDNIM PODPORZĄDKOWANIEM

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

I. Jednostki organizacyjne podległe:

1

Dowództwo Wojsk Lądowych w Warszawie.

Minister Obrony Narodowej

2

Dowództwo Sił Powietrznych w Warszawie.

Minister Obrony Narodowej

3

Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni.

Minister Obrony Narodowej

4

Dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy.

Dowódca Wojsk Lądowych

5

Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu.

Dowódca Wojsk Lądowych

6

Dowództwo Operacyjne w Warszawie.

Szef Sztabu Generalnego WP

7

Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie.

Minister Obrony Narodowej

8

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.

Minister Obrony Narodowej

9

Inspektorat Wojskowych Służb Informacyjnych w Warszawie.

Minister Obrony Narodowej

10

Jednostka Wojskowa Nr 2305.

Minister Obrony Narodowej

11

Centrum Informacyjne MON w Warszawie.

Minister Obrony Narodowej

12

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk w Warszawie.

Dowódca Dowództwa Operacyjnego

13

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie.

Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej

14

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie.

Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej

15

Biuro Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Warszawie.

Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej

16

Biuro Wojskowego Dozoru Technicznego w Warszawie.

Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej

17

Wojskowy Nadzór Metrologiczny w Warszawie.

Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej

18

Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

19

Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

 

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

21

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

22

Terenowy Oddział Lotniskowy w Gdańsku i Warszawie.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

23

Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Krakowie, Mielcu, Poznaniu, Radomiu, Stalowej Woli, Świdniku, Tarnowie, Wrocławiu oraz Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe: dwa w Łodzi i trzy w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych

24

Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi.

Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego

25

Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji

26

Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie.

Podsekretarz Stanu do Spraw Społecznych

27

Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji

28

Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji

29

Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

Dyrektor Departamentu Kontroli

30

Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

31

Wojskowe Biuro Badań Historycznych w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

32

Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie.

Szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności - P6

33

Wojskowa Wytwórnia Pieczęci w Warszawie.

Szef Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1

34

Redakcja Czasopism Wojskowych w Warszawie.

Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP

35

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie wraz z podległym Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej w Modlinie.

Szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności - P6

36

Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej w Warszawie.

Szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności - P6

37

Biuro Inwestycji Łączności w Warszawie.

Szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności - P6

38

Wojskowe Biuro Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki w Warszawie.

Szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności - P6

39

Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w Warszawie.

Szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności - P6

40

Wojskowe Centrum Geograficzne w Warszawie.

Szef Generalnego Zarządu Rozpoznania Wojskowego - P2

 

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

41

Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie.

Szef Generalnego Zarządu Rozpoznania Wojskowego - P2

42

Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie i Toruniu.

Szef Generalnego Zarządu Rozpoznania Wojskowego - P2

43

Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu.

Szef Generalnego Zarządu Rozpoznania Wojskowego - P2

44

Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

45

Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi.

Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

46

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie.

Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

47

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Modlinie i Wrocławiu.

Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

48

Batalion Przeciwepidemiczny w Warszawie.

Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

49

Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

50

Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej w Łodzi.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

51

Centralny Ośrodek Analizy Skażeń w Warszawie.

Szef Generalnego Zarządu Wsparcia - P7

52

Centralny Ośrodek Metrologii Wojskowej w Zielonce.

Szef Wojskowego Nadzoru Metrologicznego

53

Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

54

Dyżurna Służba Operacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Szef Sztabu Generalnego WP

55

Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu.

Szef Sztabu Generalnego WP

56

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej - Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych RP Kołowych Transporterów Opancerzonych i Przeciwpancernych Pocisków Kierowanych w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych

57

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej - Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych RP Samolotu Wielozadaniowego w Warszawie.

Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej

58

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych w Warszawie.

Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej

59

Szkoły Podoficerskie Wojsk Lądowych w Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu i Zegrzu.

Dowódca Wojsk Lądowych

 

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

60

Szkoły Podoficerskie Sił Powietrznych w Dęblinie i Koszalinie.

Dowódca Sił Powietrznych

61

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce.

Dowódca Marynarki Wojennej

62

Szkoła Podoficerska Służb Medycznych w Łodzi.

Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

63

Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, BELGIA.

Szef Sztabu Generalnego WP

64

Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Strategicznym Dowództwie Transformacyjnym (SACT) z siedzibą w Norfolk, Virginia, USA oraz Mons, BELGIA.

Szef Sztabu Generalnego WP

65

Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE) z siedzibą w Mons, BELGIA.

Szef Sztabu Generalnego WP

66

Polski Zespół Łącznikowy przy JFC HQ NORTH z siedzibą w Brunssum, HOLANDIA.

Szef Sztabu Generalnego WP

67

Polski Zespół Łącznikowy przy ACC HQ NORTH z siedzibą wRamstein, NIEMCY.

Szef Sztabu Generalnego WP

68

Polski Zespół Łącznikowy przy LCC HQ NORTH z siedzibą w Heidelbergu, NIEMCY.

Szef Sztabu Generalnego WP

69

Polski Element w Grupie Planowania/Sztabie Brygady Sił Szybkiego Rozwinięcia ONZ (SHIRBRIG) z siedzibą w Kopenhadze, DANIA.

Szef Sztabu Generalnego WP

70

Polskie Biuro do Spraw Realizacji Programu CP5A0044 przy Agencji NC3A NATO z siedzibą w Brukseli, BELGIA.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

71

Biuro Łącznikowe do Spraw Kontaktów z NAMSO/NAMSA z siedzibą w Capellen, LUKSEMBURG.

Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych

72

Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w „Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa” - etat nr IS/001/0.

Szef Sztabu Generalnego WP

73

Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w „Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Strukturach Organizacji Międzynarodowych i Międzynarodowych Strukturach Wojskowych” - etat nr IS/002/0.

Szef Sztabu Generalnego WP

74

Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w „Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę w Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” - etat nr IS/003/0.

Szef Sztabu Generalnego WP

75

Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w „Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Stałych Przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacjach Międzynarodowych” - etat nr KS/001/0.

Podsekretarz Stanu do Spraw Polityki Obronnej

76

Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Rozdzielająco--Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDOF) w Syryjskiej Republice Arabskiej.

Szef Sztabu Generalnego WP

 

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

77

Polski Kontyngent Wojskowy w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNIFIL) w Republice Libańskiej.

Szef Sztabu Generalnego WP

78

Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny, w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.

Szef Sztabu Generalnego WP

79

Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Republice Albanii i Republice Bośni i Hercegowiny.

Szef Sztabu Generalnego WP

80

Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskim Państwie Afganistanu.

Szef Sztabu Generalnego WP

81

Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku.

Szef Sztabu Generalnego WP

II. Jednostki organizacyjne:

A. Nadzorowane:

1

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie.

Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej

2

Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie.

Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej

3

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie.

Minister Obrony Narodowej

4

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Minister Obrony Narodowej

5

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Dowódca Marynarki Wojennej

6

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Dowódca Wojsk Lądowych

7

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

Dowódca Sił Powietrznych

8

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

9

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

10

Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

11

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

12

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

13

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

14

Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby Materiałów Pędnych i Smarów w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

15

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.

Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

16

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie.

Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

 

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

17

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

18

Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, Krakowie i Wrocławiu.

Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

19

Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku.

Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

20

Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, Elblągu, Ełku, Gliwicach, Helu, Kołobrzegu, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Przemyślu, Szczecinie, Wałczu i Żarach.

Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

21

Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, Ciechocinku, Krynicy, Kudowie-Zdroju i Lądku-Zdroju.

Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

22

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

23

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białymstoku, Bielsku-Białej, Braniewie, Gdyni, Gdyni-Oksywiu, Giżycku, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Gubinie, Kielcach, Koszalinie, Legionowie, Nysie, Powidzu-Witkowie, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Siedlcach, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinku, Świdwinie, Świnoujściu, Toruniu i Ustce.

Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

24

Garnizonowa Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie.

Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

25

Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej -Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

26

Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej -Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

27

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

28

Wojskowy Zespół Wypoczynkowy w Juracie, Solinie, Szklarskiej Porębie i Zakopanem.

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji

29

Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Międzyzdrojach, Rogowie, Ryni, Sopocie, Unieściu i Waplewie.

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji

30

Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

 

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

31

Dom Wojska Polskiego w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

32

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

33

Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy.

Dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego

34

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

35

Wojskowe Liceum Muzyczne w Gdańsku.

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

36

Centrala Wojskowe Misje Pokojowe w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Budżetowego

37

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

38

Zakład Systemów Jakości i Zarządzania w Warszawie.

Dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

B. Nadzorowane z tytułu pełnienia w nich służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych:

1

Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu i Warszawie.

Minister Obrony Narodowej

2

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Minister Obrony Narodowej

3

Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie.

Minister Obrony Narodowej

4

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu i Warszawie.

Minister Obrony Narodowej

5

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy, Elblągu, Gdyni, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Minister Obrony Narodowej

6

Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

Minister Obrony Narodowej

7

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

Minister Obrony Narodowej

8

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie.

Minister Obrony Narodowej

C. Nadzorowane, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim:

1

Dom Wydawniczy BELLONA w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

2

Wojskowe Zakłady Graficzne w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

3

Wojskowa Drukarnia w Łodzi.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

4

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

5

Wojskowe Biuro Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

6

Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych w Gdyni, Poznaniu i Wrocławiu.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

7

Wojskowe Zakłady Kartograficzne w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

`

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

8

Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

9

Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach Śląskich.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

10

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 5 w Poznaniu.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

11

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi, Nr 2 w Bydgoszczy i Nr 4 w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

12

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 w Zegrzu i Nr 2 w Czernicy.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

13

Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

14

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

15

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Nr 2 w Grudziądzu.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

16

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Lublinie, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA