REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 5 poz. 33

Generalny Zarząd Logistyki – P4

ZARZĄDZENIE Nr 6/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 marca 2005 r.

w sprawie powołania Zespołu do opracowania wytycznych Ministra Obrony Narodowej do Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2007-2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się międzyresortowy Zespół do opracowania wytycznych Ministra Obrony Narodowej do Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2007-2012, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Obrony Narodowej.

§ 2. Do zadań Zespołu należy opracowanie do dnia 30 czerwca 2005 r. wytycznych Ministra Obrony Narodowej do Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2007-2012, określających tryb opracowania programu mobilizacji gospodarki, zwanego dalej „Programem”, w szczególności:

1) zakres przedsięwzięć, organy właściwe do ich realizacji oraz terminy realizacji;

2) zadania uczestników budowy Programu w ramach przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1;

3) wzory formularzy wykorzystywanych w opracowaniu Programu.

§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – szef Generalnego Zarządu Logistyki – P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

2) zastępca przewodniczącego – szef Zarządu Materiałowo-Technicznego Generalnego Zarządu Logistyki – P4;

3) sekretarz – szef Oddziału Planowania Potrzeb Mobilizacyjnych i Rezerw Państwowych Zarządu Materiałowo-Technicznego Generalnego Zarządu Logistyki – P4;

4) członkowie wyznaczeni przez:

a) Ministra Zdrowia,

b) Ministra Środowiska,

c) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

d) Ministra Sprawiedliwości,

e) Ministra Skarbu Państwa,

f) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

g) Ministra Polityki Społecznej,

h) Ministra Obrony Narodowej,

i) Ministra Nauki i Informatyzacji,

j) Ministra Kultury,

k) Ministra Infrastruktury,

l) Ministra Gospodarki i Pracy,

m) Ministra Finansów,

n) Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,

o) Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

p) Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych,

q) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

r) Szefa Agencji Wywiadu,

s) Szefa Obrony Cywilnej Kraju,

t) Wojewodę zachodniopomorskiego,

u) Wojewodę wielkopolskiego,

v) Wojewodę warmińsko-mazurskiego,

w) Wojewodę świętokrzyskiego,

x) Wojewodę śląskiego,

y) Wojewodę pomorskiego,

z) Wojewodę podlaskiego,

za) Wojewodę podkarpackiego,

zb) Wojewodę opolskiego,

zc) Wojewodę mazowieckiego,

zd) Wojewodę małopolskiego,

ze) Wojewodę łódzkiego,

zf) Wojewodę lubuskiego,

zg) Wojewodę lubelskiego,

zh) Wojewodę kujawsko-pomorskiego,

zi) Wojewodę dolnośląskiego.

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom;

3) wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu, w przypadku swojej nieobecności;

4) opracowuje plan oraz regulamin pracy Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu składa Ministrowi Obrony Narodowej sprawozdania z działalności Zespołu, bezpośrednio po posiedzeniu.

§ 5. 1. Zespół działa na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Zespołu, zgodnie z planem pracy Zespołu.

2. W miarę potrzeb, w celu terminowej realizacji zadań, Zespół może działać na posiedzeniach zwoływanych doraźnie.

3. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół podpisywany przez przewodniczącego Zespołu, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Zespołu.

§ 6. Do udziału w posiedzeniach Zespołu jego przewodniczący może zapraszać osoby nie będące członkami Zespołu, w celu konsultacji i wydawania opinii.

§ 7. 1. Organy administracji rządowej, na wniosek przewodniczącego Zespołu lub upoważnionego członka Zespołu, udzielają pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.

2. W toku wykonywania swoich zadań Zespół współdziała z organami administracji rządowej.

§ 8. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-04-07
  • Data wejścia w życie: 2005-04-22
  • Data obowiązywania: 2005-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA