| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Dowództwo Operacyjne

DECYZJA Nr 306/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 września 2005 r.

w sprawie wydawania zezwoleń na przemieszczanie pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za granicę państwa

Na podstawie § 1 pkt 12 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1. Przemieszczenie pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „pojazdem Sił Zbrojnych RP", za granicę państwa, następuje po uzyskaniu zezwolenia na przemieszczenie pojazdu Sił Zbrojnych RP za granicę państwa, zwanego dalej „zezwoleniem", którego wzór określa załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Zezwolenie wydaje Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk.

3. Zezwolenie wydaje się na podstawie wniosku o wydanie zezwolenia na przemieszczenie pojazdu Sił Zbrojnych RP za granicę państwa, zwanego dalej „wnioskiem, którego wzór określa załącznik Nr 2 do decyzji, przesłanego w terminie co najmniej trzydziestu dni roboczych przed dniem planowanego przekroczenia granicy.

4. Z wnioskiem mogą występować osoby (lub upoważnione przez nie organy) zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Dowództwa Operacyjnego, dowódcy okręgów wojskowych, Szef Inspektoratu Wojskowych Służb Informacyjnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i Dowódca Garnizonu Warszawa.

5. Wydane zezwolenie, wraz z kopią wniosku, Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk przesyła do Szefa Wydziału Centralnej Rejestracji Pojazdów Sił Zbrojnych i Ubezpieczeń Komunikacyjnych Dowództwa Wojsk Lądowych, w terminie do siedmiu dni od dnia wpłynięcia wniosku.

6. Na podstawie zezwolenia Szef Wydziału Centralnej Rejestracji Pojazdów Sił Zbrojnych i Ubezpieczeń Komunikacyjnych Dowództwa Wojsk Lądowych:

1) występuje z odrębnym wnioskiem do firmy ubezpieczeniowej, z którą w danym roku została zawarta umowa na ubezpieczenie pojazdów Sił Zbrojnych RP - o wydanie:

a) indywidualnej polisy potwierdzającej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu w krajach Unii Europejskiej,

b) „Zielonej Karty" (dla pojazdu wyjeżdżającego do krajów należących do „Systemu Zielonej Karty"), która jest dowodem posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC w krajach pozaunijnych;

2) przesyła zezwolenie oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub „Zieloną Kartę" do dowódcy jednostki wojskowej, w ewidencji której jest ujęty pojazd Sił Zbrojnych RP wskazany w zezwoleniu, w terminie do ośmiu dni, odpowiednio od dnia:

a) otrzymania zezwolenia,

b) odebrania od ubezpieczyciela indywidualnej polisy ubezpieczenia OC lub „Zielonej Karty".

7. Terminy, o których mowa w pkt 3, 5 i 6 ppkt 2 mogą być skracane w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych warunkami i okolicznościami organizacji przemieszczenia pojazdu za granicę państwa.

8. Traci moc decyzja Nr 69/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie wydawania zezwoleń na przemieszczanie pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za granicę państwa (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 48).

9. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1.

Załączniki do decyzji Nr 306/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 września 2005r.(poz. 164)

Załącznik Nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik Nr 2

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »